Hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc.

Ngày 29/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4589/UBND-NC về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTG ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 29/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4608/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk về việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, về đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Báo cáo Kết quả thực hiện Công điện số 01/CĐ-KHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về biện pháp đảm bảo sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.

Ngày 29/5/2020, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 113/BC-UBND về việc thực hiện Công điện số 01/CĐ-KHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về biện pháp đảm bảo sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả thực hiện tính đến ngày 15/5/2020 như sau.

Công bố quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu sân golf và khu biệt thự hồ Ea Kao (TP. Buôn Ma Thuột)

UBND TP. Buôn Ma Thuột vừa công bố Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khu sân golf hồ Ea Kao và khu biệt thự hồ Ea Kao (TP. Buôn Ma Thuột).

Đề xuất phương án hỗ trợ cho nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp đến Đắk Lắk làm việc

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn gửi Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Công an tỉnh về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc.

Thư viện tỉnh Đắk Lắk tổ chức Triển lãm sách thiếu nhi, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6

Triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2020, Thư viện tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức Triển lãm sách thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 năm 2020. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 05/6/2020 tại số 06 Trần Quang Khải - Tp. Buôn Ma Thuột.

Sở Công thương kiến nghị Bộ Công thương xem xét, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Sở Công thương đã có văn bản gửi Bộ Công thương kiến nghị xem xét, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.

Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4532/UBND-KSTTHC gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.

Ủy quyền báo cáo triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4530/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về việc báo cáo triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Đắk Lắk hỗ trợ phát triển mô hình điểm về du lịch cộng đồng tại buôn Tuôr, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai hỗ trợ phát triển mô hình điểm về du lịch cộng đồng tại buôn Tuôr, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột trong giai đoạn 2021-2025. Đây là nội dung kế hoạch việc hỗ trợ phát triển mô hình điểm về du lịch cộng đồng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột vừa được UBND tỉnh ban hành.

Thành phố Buôn Ma Thuột: 6.177 người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được nhà nước hỗ trợ

Ngày 21/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1144/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Phối hợp triển khai trang thông tin theo dõi tiêu thụ điện

Ngày 22/5, UBND tỉnh có công văn gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh về việc phối hợp triển khai trang thông tin theo dõi tiêu thụ điện.

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực xây dựng được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đợt 13).

Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1187/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực xây dựng được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 39/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4495/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 39/2020/TT-BTC, ngày 15/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Triển khai Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4500/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia.

Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng  công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4479/KH-UBND về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo về thông tin năm 2020

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 thuộc Dự án 4 “Giảm nghèo về thông tin” và Dự án 5 “Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình”.

Ngày 27/5, Sở Nông nghiệp và PTNT áp dụng tiếp nhận hồ sơ, TTHC mức độ 3,4

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo việc tiếp nhận hồ sơ, TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở như sau: Kể từ ngày 27/5/2020, các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh khi thực hiện TTHC (nộp hồ sơ TTHC) tại Sở Nông nghiệp và PTNT phải chọn hình thức nộp hồ sơ ở mức độ cao nhất của TTHC đã được Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp (hiện nay theo quy định có 4 mức: Mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4).

Chương trình khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em năm 2020

Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4496/UBND-KGVX về việc Chương trình khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em năm 2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này