Thông báo Kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đảm bảo Y tế

Ngày 20/8/2021, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 118/TB-VPUBND về Kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đảm bảo Y tế.

Phương án Hỗ trợ, đưa công dân tỉnh Đắk Lắk từ tỉnh Đồng Nai trở về địa phương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

Ngày 18/8/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ban hành Phương án số 105/PA-BCĐ về việc Hỗ trợ, đưa công dân tỉnh Đắk Lắk từ tỉnh Đồng Nai trở về địa phương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Thông báo tình trạng hiệu lực của Quyết định cho phép thành lập Hội Yến sào tỉnh Đắk Lắk

Ngày 18/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7836/UBND-TH gửi Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Vận động thành lập Hội Yến sào tỉnh Đắk Lắk về việc Xử lý Tờ trình số 690/TTr-SNV ngày 10/8/2021 của Sở Nội vụ về việc thông báo tình trạng hiệu lực của Quyết định cho phép thành lập hội Yến sào tỉnh Đắk Lắk; Tờ trình số 02/TTr-BVĐYSDL ngày 09/8/2021 của Ban Vận động thành lập Hội Yến sào tỉnh về việc xin gia hạn lần 2 thời gian Tổ chức Đại hội thành lập Hội Yến sào tỉnh.

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Krông Búk

Ngày 18/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2244/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Krông Búk.

Tạm dừng tiếp nhận các đối tượng vào cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Ngày 18/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản về việc tạm dừng tiếp nhận các đối tượng vào cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Thông báo về việc chính thức hoạt động các dịch vụ đô thị thông minh tại Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh

Ngày 18/8, UBND tỉnh ban hành công văn số 7839/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thông báo chính thức hoạt động các dịch vụ đô thị thông minh tại Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Thông báo kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp triển khai tiếp nhận, đón công dân từ tỉnh Đồng Nai trở về địa phương

Ngày 18/8/2021, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 116/TB-VPUBND về Kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp triển khai tiếp nhận, đón công dân từ tỉnh Đồng Nai trở về địa phương.

Tích cực chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2021-2022

Ngày 18/8, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết, đơn vị vừa có chỉ đạo về việc chuẩn bị tựu trường và khai giảng năm học 2021 - 2022.

Đắk Lắk đề nghị Chính phủ hỗ trợ hơn 534 tấn gạo cứu đói cho nhân dân tại 11 huyện

UBND tỉnh vừa có tờ trình đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính xem xét trình Chính phủ hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 534,390 tấn gạo để cứu đói cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định 1546/QĐ-UBND về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06/8/2021 của Bộ Công Thương

Ngày 13/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7696/UBND-CN về việc triển khai Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06/8/2021 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện.

Sở Giao thông vận tải thực hiện khảo sát về cải cách hành chính năm 2021

Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021, Sở Giao thông vận tải đã tiến hành gửi phiếu khảo sát chỉ số hài lòng đến cơ quan, đơn vị, người dân, doanh nghiệp để có cơ sở cải thiện và ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng cung ứng dịch vụ công của đơn vị.

Triển khai Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính

Ngày 13/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7692/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm.

Triển khai nhiệm vụ thống kê

Ngày 16/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7718/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1125/TCTK-TKQG ngày 01/8/2021 của Tổng cục Thống kê về thông báo số liệu GRDP ước tính năm 2021.

Triển khai Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 16/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7739/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông.

Hướng dẫn các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Thông báo số 281/TB-TTDVVL về hướng dẫn các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15 trên địa bàn các huyện, thị xã

Trưa 17/8, UBND tỉnh ban hành công văn số 7777/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các huyện, thị xã.

Sở Y tế hướng dẫn đăng ký tiêm vắc xin COVID-19 trực tuyến

Sở Y tế vừa ban hành văn bản số 3105/SYT-KHTC về tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trực tuyến.

Đắk Lắk kiến nghị cơ chế phát triển kinh tế vùng biên giới

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản số 193/BC-UBND gửi Bộ Công Thương đề xuất cơ chế phát triển thương mại biên giới.

Kiểm tra, rà soát, xử lý các trường hợp gây mất an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành công văn số 7722/UBND-CN về việc tăng cường phối hợp kiểm tra, rà soát, xử lý các trường hợp gây mất an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh. Nội dung công văn nêu rõ: Theo báo cáo của Sở Công Thương tại Công văn số 1053/SCT-QLNL ngày 11/8/2021, trong thời gian gần đây, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp (LĐCA) có chiều hướng gia tăng, gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân, ảnh hưởng đến an toàn xã hội, gây khó khăn trong công tác quản lý, vận hành hệ thống điện; nhằm tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, rà soát, xử lý các trường hợp gây mất an toàn công trình LĐCA trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện những nội dung sau:

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,  

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

thegioidieuhoa.com https://duhocbluesea.edu.vn/,https://www.dinhcubluesea.com,maylanhgiasi.net

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang