Triển khai Kế hoạch số 05/KH-ĐĐBQH ngày 18/01/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 870/UBND-KGVX, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Ban Dân tộc; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Kế hoạch số 05/KH-ĐĐBQH ngày 18/01/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về giám sát “việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2012 – 2018”.

Triển khai thực hiện Văn bản của Trung ương

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 901/UBND-CN, gửi các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Văn bản của Trung ương gồm:

Triển khai các Văn bản của Trung ương

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 873/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Văn bản của Trung ương gồm:

Triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát

Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 697/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 04/KH-ĐĐBQH, ngày 18/01/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2018

Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 689/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 427/BKHĐT-ĐKKD ngày 17/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2018.

Thực hiện các Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 24/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 732/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện các Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm:

Phối hợp triển khai thực hiện Dự án đường Trường Sơn Đông

Ngày 24/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 728/UBND-CN về việc phối hợp triển khai thực hiện Dự án đường Trường Sơn Đông.

Phân khai kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách năm 2017

Ngày 24/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 715/UBND- KT gửi Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh vã Xã hội về triển khai thực hiện Công văn số 265/BTC- NSNN ngày 07/01/2019 của Bộ Tài chính về việc kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách năm 2017.

Triển khai Thông tư số 25/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 695/UBND - NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Ngày 24/01/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ- UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 01 và cả năm 2019.

Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 687/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và cả năm 2019.

Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh.

Ngày 24/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 721/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc triển khai Công văn số 64/UBDT-VP ngày 18/01/2019 của Ủy ban Dân tộc về việc Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc thiểu số.

Triển khai một số văn bản của Trung ương.

Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 693/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Quyết định số 5249/QĐ-BNN-TCCB, ngày 28/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phát động Phong trào thi đua đặc biệt.

Hướng dẫn sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.

Ngày 24/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 705/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 3314/BXD-VLXD ngày 28/12/2018 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.

Thực hiện Công văn số 214/BTP-HTQTCT ngày 16/01/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 702/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc triển khai Công văn số 214/BTP-HTQTCT ngày 16/01/2019 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch.

Thực hiện Công văn số 216/BTP-KTrVB ngày 16/01/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 703/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện Công văn số 216/BTP- KTrVB ngày 16/01/2019 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018.

Triển khai Công văn số 56/BLĐTBXH-TE ngày 04/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 17/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 515/UBND-KGVX về việc thực hiện Công văn số 56/BLĐTBXH-TE ngày 04/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg và Quyết định số 1438/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai các văn bản của Bộ Công Thương

Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 610/UBND-CN về việc triển khai các văn bản của Bộ Công Thương, gồm:

Tổng hợp, lập hồ sơ điều chuyển tài sản công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước.

Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 649/UBND-CN về việc tổng hợp, lập hồ sơ điều chuyển tài sản công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước.

Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Ngày 17/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 546/UBND-KGVX về việc thực hiện Công văn số 183/BLĐTBXH-NCC, ngày 11/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Cụ thể,

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch , bếp từ munchen , bếp từ chefs, Du lịch Thái Lan, Du lịch mỹ, Du lịch Nhật bản, Du lịch Hàn Quốc, kinh nguyet khong deu, laptop gia re, keo chà ron, công ty làm phim quảng cáo, áo gia đình, Biến tần, Tiền chế, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà, khoan cat be tong vip, vytea.com, thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, Teehot.com, thay lõi lọc nước, bán vé máy bay đi buôn ma thuột, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi, công ty việt hưng phát,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,Toyota, chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này