Công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Hòa Tiến đối với diện tích đất tại xã tại xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc

Ngày 01/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1459/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Hòa Tiến đối với diện tích 1.748,9 m2 đất tại xã tại xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo.

Phê duyệt bổ sung danh mục công trình Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ea Kar

Ngày 01/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1460/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ea Kar.

Triển khai Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 01/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5615/UBND-KT, gửi Cục Thuế tỉnh; Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Cho Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk thuê đất tại các xã Ia Lốp, Ia J’lơi, Ea Rốk, huyện Ea Súp

Ngày 01/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1457/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk thuê 19.617,5m2 đất tại các xã Ia Lốp, Ia J’lơi, Ea Rốk, huyện Ea Súp và cho phép Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nêu trên từ đất nông nghiệp sang đất công trình năng lượng để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Ea Súp 4 - Hạng mục đường dây 500kV.

Báo cáo kết quả thực hiện Công điện số 01/CĐ-KHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 01/7/2020, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 159/BC-UBND về việc thực hiện Công điện số 01/CĐ-KHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về biện pháp đảm bảo sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 (tính đến ngày 15/6/2020).

Cấp phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và giao thông đường bộ

Sở Tư pháp vừa có Công văn số 476/STP-PBGDPL, ngày 30/6/2020 về việc cấp phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và giao thông đường bộ.

Tuyên truyền Thể lệ giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn số 894/STTTT-TTBCXB, ngày 30/6/2020 về việc tuyên truyền Thể lệ giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2020.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5552/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 30/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1442/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; cấp huyện; cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai triển khai Công văn số 4906/VPCP-KSTT ngày 18/6/2020 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 30/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5601/UBND-KSTTHC, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai triển khai Công văn số 4906/VPCP-KSTT ngày 18/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về đôn đốc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ.

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất xây dựng

Ngày 30/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1444/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng 1.247,7 m2 đất tại thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp và giao diện tích đất nêu trên cho Bảo hiểm xã hội huyện Krông Bông để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Krông Bông.

Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Trong Quý II năm 2020, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 502.226 hồ sơ; trong đó, cấp tỉnh: 118.593 hồ sơ, cấp huyện: 25.173 hồ sơ, cấp xã: 358.460 hồ sơ.

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk - Đợt 4

Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1404/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk - Đợt 4.

Triển khai hướng dẫn phòng, chống lây nhiễm dịch Covid-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không

Ngày 26/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5529/UBND-KGVX gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh, Cục Hải quan Đắk Lắk, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Quyết định số 2553/QĐ-BCĐQG ngày 18/6/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm Covid-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không”.

Thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Ngày 26/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5490/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND thị xã Buôn Hồ, UBND huyện Ea Kar về việc thực hiện Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 26/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1418/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của Sở Giao thông vận tải

Ngày 26/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5501/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về việc xét Tờ trình số 1036/TTr-SGTVT ngày 28/5/2020 của Sở Giao thông vận tải về đề nghị xây dựng Quyết định QPPL của UBND tỉnh ban hành Quy định việc quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai hướng dẫn phòng, chống lây nhiễm dịch Covid-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không

Ngày 26/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5529/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; Cục Hải quan Đắk Lắk; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Quyết định số 2553/QĐ-BCĐQG ngày 18/6/2020 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm Covid-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không”.

Công nhận công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh

Ngày 26/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1424/QĐ-UBND về việc công nhận công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước"

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Đắk Lắk, qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo thực hiện, trở thành một trong những nội dung quan trọng trong chương trình hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội và đạt được một số kết quả ghi nhận, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này