Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 246/BC-UBND, ngày 5/9/2019 về việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 7249/KH-UBND, ngày 5/9/2019 về việc cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 04/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2506/QĐ-UBND, về việc Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Công trình Trạm biến áp 110KV và đấu nối trên địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

Ngày 05/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7238/UBND-KT, về việc thực hiện Công văn số 7846/VPCP-KTTH ngày 31/8/2019 của Văn phòng Chính phủ, về các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án phát triển giống cây trồng, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2035.

Ngày 05/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2516/QĐ-UBND, về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án phát triển giống cây trồng, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2035.

Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, gói thầu số 20

Ngày 04/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2504/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 20: Mua sắm máy vi tính, máy in, máy chiếu cho Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; các trường thuộc UBND các huyện: Krông Pắc và Lắk

Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 21

Ngày 04/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2505/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 21: Mua sắm bàn, ghế cho các trường thuộc UBND huyện Krông Năng.

Phê duyệt bổ sung dự án Trung tâm giới thiệu sản phẩm và dịch vụ lưu trú Phúc Hưng Thịnh vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Ngày 05/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2514/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự án Trung tâm giới thiệu sản phẩm và dịch vụ lưu trú Phúc Hưng Thịnh tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Xây dựng quy chế quản lý Kiến trúc theo Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14.

Ngày 04/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7190/UBND-CN gửi Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, UBND huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 2106/SXD-QHKT ngày 08/8/2019 của Sở Xây dựng về việc xây dựng quy chế quản lý kiến trúc số 40/2019/QH14.

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

Ngày 05/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7226/UBND-KGVX gửi các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Phụ nữ, Tỉnh đoàn Thanh niên, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh vẫn đang có xu hướng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp. Tính đến ngày 26/8/2019 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 13.239 trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng 40,2 lần so với cùng kỳ năm 2018. Số ca mắc ghi nhận tại 15/15 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 03 trường hợp tử vong.

Công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo.

Ngày 05/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7247/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Gáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xử lý Công văn số 1747/SLĐTBXH-GDNN ngày 26/8/2019 của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội về việc tổ chức các hoạt động đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo.

Tham mưu triển khai Công văn số 3095-CV/TU, ngày 29/8/2019 của Tỉnh ủy.

Ngày 05/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7243/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 3095-CV/TU, ngày 29/8/2019 của Tỉnh ủy về việc tham mưu triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 – 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định đầu tư

Ngày 03/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7161/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 6042/BNN-XD ngày 19/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 – 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định đầu tư.

Khảo sát, xác định nhu cầu đầu tư cấp điện từ nguồn năng lượng tái tạo

Ngày 03/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7160/UBND-NC, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh về việc thực hiện Công văn số 5583/BCT-ĐL ngày 16/7/2018 của Bộ Công Thương về hướng dẫn, thực hiện dự án triển khai đầu tư cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo.

Quản lý các công trình ghi công Liệt sĩ trên địa bàn thành phố

Ngày 04/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7221/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc xử lý Công văn số 3240/UBND-LĐTBXH ngày 31/7/2019 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột về quản lý các công trình ghi công Liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh bạch hầu

Ngày 05/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7225/UBND-KGVX, gửi các Sở: Y tế; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh bạch hầu.

Triển khai Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2020

Ngày 05/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7246/UBND- TH gửi Cục Thống kê tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1284/QĐ-TCTK ngày 27/8/2019 của Tổng Cục Thống kê về tiến hành Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2020.

Triển khai Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ

Ngày 06/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7272/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ về ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Quyết định số 1216/QĐ-BLĐTBXH ngày 28/8/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7304/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-BLĐTBXH ngày 28/8/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đính chính Thông tư số 06/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp

Ngày 05/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2525/QĐ- UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này