Điều chỉnh, bổ sung khối lượng công trình Cải tạo, nâng cấp mương thoát nước mưa trên địa bàn phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7796/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 2114/SXD-QLXD ngày 06/9/2018 của Sở Xây dựng về việc cắt giảm một số mục và bổ sung khối lượng công trình Cải tạo, nâng cấp mương thoát nước mưa trên địa bàn phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột .

Triển khai Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ

Ngày 12/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7719/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Triển khai Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ

Ngày 12/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7655/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ.

Triển khai Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ

Ngày 11/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7628/UBND - TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

Thành lập Tổ nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Ngày 11/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2172/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

Triển khai thực hiện Công văn số 6994/BCT-ĐL của Bộ Công Thương

Ngày 11/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7624/UBND-CN, về việc triển khai thực hiện Công văn số 6994/BCT-ĐL ngày 30/8/2018 của Bộ Công Thương về xác định việc giao, nhận lưới điện tại các khu đô thị, tòa nhà, chung cư.

Chưa cấp phép khai thác cát trên sông Krông Ana tại khu vực cầu Cư Păm và cầu Giang Sơn

UBND tỉnh ban hành Công văn số 7660/UBND-NNMT, ngày 12/9/2018 về việc chưa cấp phép khai thác cát trên sông Krông Ana tại khu vực cầu Cư Păm và cầu Giang Sơn.

Triển khai thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 12/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7663/UBND-NNMT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, theo công văn chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn.

Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2018 – 2020

UBND tỉnh ký Quyết định số 2227/QĐ-UBND, ngày 13/9/2018 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2018 – 2020.

Tổ chức chương trình Tết Trung thu cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 7689/UBND-KGVX, ngày 12/9/2018 về việc tổ chức chương trình Tết Trung thu cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7744/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BCĐTW ngày 04/9/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Công văn số 06/BCĐTW- VPBCĐTW ngày 05/9/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc thống nhất nghiệp vụ vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra.

Rà soát, lập danh mục dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 12/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7710/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 6985/BNN-KTHT ngày 10/9/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát, lập danh mục dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Thông báo số 6924/TB-BNN-VP ngày 05/9/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 12/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7716/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Thông báo số 6924/TB-BNN-VP ngày 05/9/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị “Giải pháp phòng chống bệnh khảm lá sắn (khoai mì)”.

Báo cáo kết quả tự kiểm điểm văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 11/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7615/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 3805/BGDĐT-PC ngày 27/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo kết quả tự kiểm điểm văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Ngày 12/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7664/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xét Công văn số 2232/SNN-TL ngày 24/8/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Xây dựng Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7746/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính về việc xử lý Công văn số 1915/SKHĐT-DN ngày 27/8/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương tổ chức xây dựng Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các văn bản của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 11/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7612/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc triển khai các văn bản của Thủ tướng Chính phủ gồm:

Triển khai Chương trình tặng Mũ bảo hiểm học sinh lớp Một năm học 2018 - 2019

Ngày 11/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7590/UBND-NC, gửi Ban An toàn giao thông tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 353/UBATGTQG ngày 23/8/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về triển khai Chương trình tặng Mũ bảo hiểm học sinh lớp Một năm học 2018 – 2019.

Triển khai Công văn số 6789/BNN-KH ngày 30/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7749/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Thông báo kết quả làm việc của đồng chí Trần Quốc Vượng tại tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai kết quả Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban công tác về phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 1996 - 2017

Ngày 07/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7523/UBND - TH gửi Sở Ngoại vụ về thực hiện Công văn số 8228/VPCP- QHQT ngày 31/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết quả Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban công tác về phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 1996 - 2017.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này