Kết quả chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quý I/2019 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 91/BC-UBND, ngày 04/4/2019 về kết quả chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quý I/2019 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019.

Triển khai Quyết định số 313/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/3/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 04/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2571/UBND-KSTTHC, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai Quyết định số 313/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/3/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Triển khai Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 04/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2620/UBND-KGVX, gửi các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang được làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm năm 2019

Ngày 04/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2609/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Chỉ thị số 1948/CT-BNN-TCTL ngày 20/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm năm 2019.

Triển khai Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2019

Ngày 03/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2553/UBND-TH, về việc triển khai Kế hoạch số 08-KH/BCĐ ngày 08/3/2019, về thông tin đối ngoại năm 2019 của Ban chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại.

Thực hiện đầy đủ pháp luật tố tụng hành chính

Ngày 03/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2545/UBND-NC, về việc thực hiện đầy đủ pháp luật tố tụng hành chính.

Chủ động ứng phó, phòng chống cháy rừng

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 05 vụ cháy rừng, trong đó có 02 vụ cháy lướt dưới tán, được chủ rừng, lực lượng kiểm lâm phối hợp với các ban ngành địa phương chữa cháy kịp thời không gây thiệt hại đến rừng; 03 vụ cháy gây thiệt hại 15,51 ha rừng trồng.

Thành lập Hội đồng thẩm định Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 719/QĐ- UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018- 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện Đề án truyền thông và kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 04/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2570/UBND – KGVX gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 1388/BYT- MT ngày 15/3/2019 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Đề án truyền thông và kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Y tế.

Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Ngày 03/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 2541/KH-UBND về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày 29/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2427/UBND-KGVX, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Kế hoạch số 1123/KH-BNV ngày 15/3/2019 của Bộ Nội vụ về kiểm tra thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019.

Thực hiện Kế hoạch số 2015/KH-BCĐ389 ngày 27/3/2019 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2517/UBND-KT, gửi Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện Kế hoạch số 2015/KH-BCĐ389 ngày 27/3/2019 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019.

Triển khai thực hiện văn bản của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2454/UBND-CN, về việc triển khai thực hiện văn bản của Bộ Giao thông vận tải, gồm:

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 29/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND, ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Xây dựng Kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện Đề án 1439

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2494/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 1226/BNV-HTQT ngày 25/3/2019 của Bộ Nội vụ về xây dựng Kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện Đề án 1439.

Đôn đốc, lưu ý thực hiện công tác đấu thầu qua mạng

Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2488/UBND-CN, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 2157/VPCP-CN ngày 20/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về phản ảnh tình trạng chậm triển khai đấu thầu qua mạng của Báo Đấu thầu.

Thực hiện Công văn số 931/BTP-PBGDPL của Bộ Tư Pháp

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2501/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc thực hiện Công văn số 931/BTP-PBGDPL ngày 20/3/2019 của Bộ Tư Pháp về thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” và “Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2019.

Triển khai Công văn số 42/HMTg ngày 18/3/2019 của Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2477/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Công văn số 42/HMTg ngày 18/3/2019 của Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam về tham gia phối hợp thực hiện chương trình “Vì Môi trường xanh quốc gia 2019”.

Kết quả Thống kê đất đai năm 2018 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 84/BC-UBND, ngày 01/4/2019 về kết quả Thống kê đất đai năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2471/KH-UBND, ngày 01/4/2019 về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch, kinh nguyet khong deu, laptop gia re,Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chấtBiến tần, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà,thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam,Lá Số Tử Vi,cửa nhôm Xingfa,báo giá cửa nhôm Xingfa,cửa nhôm,đầm thiết kế,gioitre, in name card,văn phòng ảo, màn nhựa pvc,Nhận in ấn lấy ngay sau 15p, camera an ninh,Kết quả xổ số Miền Bắc,Truyện ngôn tình,Có con 1 - 12 tuổi,Cách nấu ăn ngon,Tóc đẹp, mua thuốc podophyllin 25 tại hà nội,Teehot.com,cau thang xuong ca, vytea.com, UCT,Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chất, Toyota,dantri, Soshareit Việt Nam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này