Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, giai đoạn 2015-2020

Ngày 06/04/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2899/KH-UBND về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, giai đoạn 2015-2020.

Quyết định về việc cho phép Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông chuyển sang thuê đất đối với 1.435,7m2 đất tại phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng vào mục đích đất thương mại dịch vụ (trụ sở làm việc).

Ngày 06/04/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 717/QĐ-UBND về việc cho phép Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông chuyển sang thuê đất đối với 1.435,7 m 2 đất thuộc thửa đất số 83, tờ bản đồ địa chính số 13 tại phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng vào mục đích đất thương mại dịch vụ.

Quyết định cho phép UBND huyện Krông Pắc chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 06/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 716/QĐ-UBND, về việc cho phép UBND huyện Krông Pắc chuyển mục đích sử dụng 8.262m2 đất từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất thương mại, dịch vụ tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Các hoạt động “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”

Ngày 06/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2887/UBND-KGVX, gửi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông về việc các hoạt động “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”.

Triển khai Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ

Ngày 06/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2904/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số Điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965 – 1975) huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 06/4/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2900/KH-UBND về việc Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965 – 1975) huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2020 – 2025.

Triển khai các Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 06/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2906/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai các Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gồm:

Triển khai Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2907/UBND-KGVX, gửi các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.

Triển khai Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2930/UBND-KGVX, gửi Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

UBND tỉnh vừa có Công văn số 2915/UBND-KGVX, ngày 6/4/2020 về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2019 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 64/BC-UBND, ngày 6/4/2020 về kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2019 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại,  tố cáo trên địa bàn tỉnh

Ngày 03/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2825/UBND-NC về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển và cách ly công dân tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên (địa chỉ km số 06, phường Tân Hòa, Thành phố Buôn Ma Thuột).

Ngày 06/4/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2877/KH-UBND về việc tiếp nhận, vận chuyển và cách ly công dân tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên.

Hỗ trợ người bán vé số trong thời gian thực hiện cách ly xã hội

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có công văn đồng ý chủ trương của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Đắk Lắk về việc thực hiện hỗ trợ người bán vé số trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện cách ly xã hội từ ngày 1/4-15/4/2020.

Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2804/KH-UBND, ngày 01/4/2020 về việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020.

Đính chính Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 03/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2855/UBND-KGVX, về việc thực hiện Quyết định số 476/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về đính chính Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

Triển khai các Văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 03/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2859/UBND-TH, về việc triển khai các Văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gồm:

Triển khai văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 03/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2822/UBND-KSTTHC, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Công văn số 1598/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26/3/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai.

Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Campuchia về hợp tác song phương trong phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2020-2022

Ngày 30/3/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh ban hành Kế hoạchsố 12/KH-BCĐ về việc triển khai thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Campuchia về hợp tác song phương trong phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2020-2022.

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 03/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2819/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai các văn bản của Trung ương

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này