Công bố 286  thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk - Đợt 4

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk - Đợt 4

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC trong năm 2020

Theo Sở NN&PTNT, ngay từ đầu năm Sở đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, với mục đích là kiểm tra, giám sát đồng thời hướng dẫn những đơn vị còn khó khăn về tài chính, nguồn nhân lực trong việc thực hiện CCHC, đặc biệt là các đơn vị đóng chân trên địa bàn cấp huyện như các Trạm Chăn nuôi Thú y, Trồng trọt và BVTV, các Đội, Hạt của 15 huyện, TX, TP.

Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5440/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định về việc bổ sung hình thức sử dụng đất

Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1403/QĐ-UBND về việc bổ sung hình thức sử dụng đất đối với diện tích 10.981,3m2 đất tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột cho Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên thuê tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk như sau:

Triển khai Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ

Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4547/UBND-KGVX gửi Sở Tài chính, Cục Hải quan Đắk Lắk về việc thực hiện Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan:

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia Hội thi

Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4546/UBND-KGVX gửi Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia Hội thi:

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND và Chỉ thị  số 18/CT-UBND  của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2020 về việc tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 về việc thực hiện nghiêm quy định xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn thủ tục hành chính (TTHC) của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện tháng 5/2020 trên địa bàn tỉnh, như sau:

Truyền thông thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số: 1228/ KH-SGTVT ngày 25/6/2020 về việc Truyền thông thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải trên môi trường điện tử, nội dung cụ thể sau:

Cho phép Sở Tài chính chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1402/QĐ-UBND về việc cho phép Sở Tài chính chuyển mục đích sử dụng 236,8m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột từ đất xây dựng trụ sở cơ quan sang đất ở tại đô thị để tổ chức đấu giá tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Giao đất tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar cho Trường Mầm non Tuổi Ngọc để xây dựng Trường Mầm non Tuổi Ngọc

Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1408/QĐ-UBND về việc giao 1.878,9 m2 đất tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar cho Trường Mầm non Tuổi Ngọc để xây dựng Trường Mầm non Tuổi Ngọc.

Thu hồi đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Sở Giáo dục và Đào tạo để giao cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật để tiếp tục quản lý, sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1409/QĐ-UBND về việc thu hồi 18.245m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Sở Giáo dục và Đào tạo; giao 18.261,6m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật để tiếp tục quản lý, sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.

Triển khai Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ

Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5457/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Cục Hải quan Đắk Lắk về việc thực hiện Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Đề nghị bổ sung đường cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang vào Quy hoạch phát triển mạng lưới đường cao tốc Việt Nam

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị bổ sung đường cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang vào Quy hoạch phát triển mạng lưới đường cao tốc Việt Nam.

Đắk Lắk có trên 70% buôn đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ có sinh hoạt cồng chiêng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, đến nay các mục tiêu bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra tại Nghị quyết số 05 ngày 30-8-2016 đã cơ bản hoàn thành.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Buôn Ma Thuột vừa phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức lớp tập huấn công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở thờ tự trên địa bàn.

Thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2019

Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5435/UBND-NNMT, gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Báo cáo số 17/BC-ĐGS ngày 03/6/2020 của Đoàn giám sát thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2019.

Triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5405/KH-UBND về việc triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Hơn 106 tỷ đồng thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" Đắk Lắk

Theo kế hoạch, trong năm 2020, tỉnh tiếp tục triển khai thi công 2 tiểu dự án cấp nước cho cộng đồng dân cư, hoàn thành hồ sơ chuẩn bị đầu tư và khởi công 4 tiểu dự án; lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư 1 tiểu dự án với dự kiến số đấu nối là 3.130 hộ; thực hiện rà soát kiểm đếm đấu nối bền vững năm 2020 là 1.850 đấu nối; thi công 47 công trình cấp nước và vệ sinh trường học tại xã vệ sinh toàn xã; hỗ trợ xây dựng 1.916 nhà tiêu hộ gia đình; nâng cấp, sửa chữa 13 công trình cấp nước và vệ sinh trạm y tế.

Truyền thông thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 5409 /KH-UBND ngày 24/6/2020 về việc truyền thông thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh. Nội dung kế hoạch như sau:

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Chính phủ

Ngày 22/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5330/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này