Tổng kết phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 282/BC-UBND, ngày 22/10/2019 về việc tổng kết phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020.

Ban hành Kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3079/QĐ-UBND, ngày 21/10/2019 về việc ban hành Kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025.

Tình hình cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Công văn số 8522/UBND-TH, ngày 17/10/2019 về tình hình cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8651/UBND-CN, về việc triển khai Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 83/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đối với lĩnh vực xây dựng.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án: Mua sắm máy móc, thiết bị thuộc dự toán chi NSNN năm 2019 của Sở Lao động, Thương binh và Xã  hội.

Ngày 22/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3090/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án: Mua sắm máy móc, thiết bị thuộc dự toán chi NSNN năm 2019 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Công văn số 3151-CV/VPTU, ngày 23/10/2019 nhằm thông tin về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm.

Triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia

Ngày 18/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8583/UBND-KGVX, về việc triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 21/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3069/QĐ-UBND, về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả rà soát danh mục hàng hóa trong nước sản xuất được.

Ngày 17/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8507/UBND-KT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 6375/BKHĐT-KTCN ngày 04/9/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị cung cấp tài liệu bổ sung sửa đổi, danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được.

Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Ngày 18/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8549/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 7533/BNN-TCLN ngày 09/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành năm 2019.

Ngày 17/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8519/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành về việc thực hiện Công văn số 9324/VPCP-TH ngày 12/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2019.

Tổng hợp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất.

Ngày 18/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8571/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 12351/BTC-QLCS ngày 16/10/2019 của Bộ Tài chính, về việc tổng hợp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất.

Tổng hợp số liệu hỗ trợ nông nghiệp trong nước và trợ cấp xuất khẩu nông sản giai đoạn 2014-2018 cho WTO.

Ngày 17/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8541/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 7548/BNN-HTQT, ngày 10/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc tổng hợp số liệu hỗ trợ nông nghiệp trong nước và trợ cấp xuất khẩu nông sản giai đoạn 2014-2018 cho WTO.

Xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc cấp tín dụng đối với các dự án BOT, BT giao thông.

Ngày 17/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8505/UBND-KT gửi Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk về việc thực hiện Công văn số 9384/VPCP-KTTH ngày 15/10/2019 của Văn phòng Chính phủ, về việc xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc cấp tín dụng đối với các dự án BOT, BT giao thông.

Đầu tư dự án Xây dựng mới Cầu Cây Sung (Km78+400), cầu Trắng (Km79+700) và đoạn tuyến kết nối giữa hai cầu thuộc Tỉnh lộ 1

Ngày 18/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8582/UBND-TH, về việc đầu tư dự án Xây dựng mới Cầu Cây Sung (Km78+400), cầu Trắng (Km79+700) và đoạn tuyến kết nối giữa hai cầu thuộc Tỉnh lộ 1.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ngày 16/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8477/UBND-NC, về việc thực hiện Công văn số 3192-CV/TU ngày 10/10/2019 của Thường trực Tỉnh ủy về tham mưu quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cấp nước và vệ sinh Trạm Y tế, hạng mục: Sửa chữa công trình cấp nước, vệ sinh Trạm Y tế xã Cư Êwi, Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

Ngày 17/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3042/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cấp nước và vệ sinh Trạm Y tế, hạng mục: Sửa chữa công trình cấp nước, vệ sinh Trạm Y tế xã Cư Êwi, Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cấp nước và vệ sinh Trạm Y tế, hạng mục: Sửa chữa công trình cấp nước, vệ sinh Trạm Y tế xã Cư Huê, Ea Tih, Cư Yang, huyện Ea Kar.

Ngày 17/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3043/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cấp nước và vệ sinh Trạm Y tế, hạng mục: Sửa chữa công trình cấp nước, vệ sinh Trạm Y tế xã Cư Huê, Ea Tih, Cư Yang, huyện Ea Kar.

Triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 366/TB-VPCP ngày 15/10/2019

Ngày 18/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8548/UBND-KT, về việc thực hiện Thông báo số 366/TB-VPCP ngày 15/10/2019 của Văn phòng Chính phủ, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Vai trò, hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo”.

Đắk Lắk hợp tác quảng bá trên Cổng Thông tin Investglobal.vn

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản thống nhất hợp tác với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch quốc tế triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên Cổng thông tin Invest Global theo phương thức online.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này