Triển khai thực hiện Công văn số 3601/BTNMT-TCBHĐVN ngày 26/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6150/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Công văn số 3601/BTNMT-TCBHĐVN ngày 26/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng Đề án kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu.

Triển khai Thông tư số 05/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6238/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thông báo thời gian phát sóng chương trình tuyên truyền về nhân quyền.

Ngày 05/8/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1386/CV-BTGTU về việc thực hiện Công văn số 1411/CAT-PV01 ngày 02/8/2019 của Công an tỉnh về việc thông báo thời gian phát sóng chương trình tuyên truyền nhân quyền. Theo đó, Đài Truyền hình Việt Nam, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và hoàn thành 02 chương trình mới về quyền con người nhằm góp phần đấu tranh, phản bác các luận điệu vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo tại Việt Nam. Chương trình phát sóng cụ thể như sau.

Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Ngày 02/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6214/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 1052/QĐ- LĐTBXH ngày 29/7/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Triển khai Công văn số 3018/LĐTBXH-BĐG ngày 25/7/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 01/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6202/UBND – KGVX gửi các Sở: Lao động- Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Nội vụ, Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 3018/LĐTBXH-BĐG ngày 25/7/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020.

Hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh

Ngày 02/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2124/QĐ- UBND về cơ chế, chính sách, đối tượng, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ban hành khung thời gian năm học 2019-2020 đối với các bậc học

Ngày 2/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2134/QĐ- UBND về ban hành khung thời gian năm học 2019-2020 đối với bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Triển khai Nghị quyết Phiên họp thường kỳ tháng 6 của Chính phủ và Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày 30/7, UBND tỉnh ban hành Công văn 6119/UBND-TH về triển khai Nghị quyết Phiên họp thường kỳ tháng 6 của Chính phủ và Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

Triển khai Nghị định số 65/2019/NĐ- CP ngày 18/7/2019 của Chính phủ

Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6149/UBND- NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Nghị định số 65/2019/NĐ- CP ngày 18/7/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Triển khai Nghị định số 54/2019/NĐ- CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ

Ngày 01/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6188/UBND- KGVX gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 2858/BVHTTDL-VHCS ngày 23/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ- CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hồ Cư Păm

Ngày 01/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2118/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hồ Cư Păm; hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp tràn xả lũ kết hợp làm cầu qua tràn.

Điều chỉnh dự án Đường giao thông qua bờ hồ, khu du lịch Tân An, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc.

Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6175/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Krông Pắc về việc xử lý Công văn số 1747/SKHĐT-ĐTG ngày 23/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chủ trương điều chỉnh dự án Đường giao thông quanh bờ hồ khu du lịch Tân An, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc.

Báo cáo việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh.

Ngày 01/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6198/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh.

Lựa chọn các ca khúc và khẩu hiệu.

Ngày 02/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6208/UBND-NNMT gửi Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh về việc thực hiện Công văn số 697/VPĐP-TTHTQT, ngày 17/7/2019 của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, về việc lựa chọn các ca khúc và khẩu hiệu có gửi Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND

Ngày 30/7, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 594/BC-VPUBND về kết quả thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 Văn phòng UBND tỉnh.

Đôn đốc rà soát tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục

Ngày 30/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6100/UBND-KT về việc đôn đốc rà soát tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục.

Triển khai Công văn số 2873/LĐTBXH-VP ngày 18/7/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 29/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6078/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 2873/LĐTBXH-VP ngày 18/7/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về chỉ đạo xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng.

Quy định về số lượng, mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 30/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND quy định về số lượng, mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk

Ngày 30/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND, về việc Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Kết luận Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6131/UBND-TH gửi Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 260/TB-VPCP về thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tại Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này