Tình hình thực hiện các dự án điện gió, điện năng lượng trên địa bàn tỉnh quý 1/2020

Theo báo cáo đánh giá quý 1/2020 của UBND tỉnh, tình hình thực hiện các dự án điện gió, điện năng lượng trên địa bàn tỉnh vẫn chờ văn bản hướng dẫn chi tiết từ Trung ương để tiếp tục triển khai.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

Ngày 15/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 786/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định về việc thu hồi 1.005,8 m2 đất trong tổng diện tích 2.098,3 m2 đất tại thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar của Bưu điện tỉnh Đắk Lắk, cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thuê diện tích đất nêu trên để sử dụng vào mục đích đất công trình bưu chính, viễn thông.

Ngày 13/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 772/QĐ-UBND về việc thu hồi 1.005,8 m2 đất thuộc thửa đất số 107, tờ bản đồ số 65 trong tổng diện tích 2.098,3m2 đất tại thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar của Bưu điện tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định về việc thu hồi 104.090 m 2 đất tại xã Dang Kang, huyện Krông Bông của Công ty cổ phần lương thực vật tư nông nghiệp Đắk Lắk, cho Công ty cổ phần tinh bột sắn Đắk Lắk thuê diện tích đất nêu trên để sử dụng vào mục đích đất Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (Nhà máy tinh bột sắn).

Ngày 13/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 773/QĐ-UBND về việc thu hồi 104.090 m2 đất thuộc thửa đất số 454, tờ bản đồ số 34 (thửa đất số 114, tờ bản đồ số DC01 cũ) tại xã Dang Kang, huyện Krông Bông của Công ty cổ phần lương thực vật tư nông nghiệp Đắk Lắk.

Cung cấp thông tin phương tiện vận chuyển của tỉnh Bắc Giang vi phạm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 13/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3144/UBND-CN gửi các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đề nghị cung cấp thông tin khi phát hiện phương tiện vận chuyển của tỉnh Bắc Giang vi phạm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đắk Lắk

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh vừa có Quyết định số 29/QĐ-BCĐ389, ngày 14/4/2020 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đắk Lắk.

Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,  bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 75/BC-UBND, ngày 15/4/2020 về việc đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019.

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Công văn số 230/VPUBND-KGVX, ngày 16/4/2020 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BTP, ngày 08/4/2020 của Bộ Tư pháp

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3216/UBND-NC, ngày 15/4/2020 gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BTP, ngày 08/4/2020 của Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch.

Triển khai Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3242/UBND-KT, ngày 15/4/2020 gửi Sở Tài chính và Cục Hải quan Đắk Lắk về việc triển khai Nghị định số 46/2020/NĐ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 42/TB-VPUBND, ngày 13/4/2020 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tại cuộc họp bàn công tác phòng chống dịch Covid-19 ngày 10/4/2020.

Bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức chưa có bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3227/UBND-TH, ngày 15/4/2020 về việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức chưa có bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn số 3193 UBND-KGVX ngày 14/4/2020 về việc Triển khai Công văn số 1268/BTTTT-VP ngày 10/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc “hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị trong lĩnh vực thông tin và truyền thông”. UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Triển khai Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3171/UBND-KT, ngày 14/4/2020 gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về việc triển khai Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Triển khai Thông tư số 21/2020/TT-BTC ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3170/UBND-KT, ngày 14/4/2020 gửi Sở Tài chính nhằm triển khai Thông tư số 21/2020/TT-BTC, ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC, ngày 17/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

Triển khai thực hiện Nghị định số 43/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3166/UBND-NC, ngày 14/4/2020 gửi các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 43/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Triển khai thực hiện Nghị định số 44/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3164/UBND-NC, ngày 14/4/2020 gửi các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 44/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 13/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND về việc Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk

Ngày 13/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3132/UBND-NNMT gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc báo cáo tình hình thực hiện thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk.

Xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 11/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3131/UBND-KGVX gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 2673/VPCP-KGVX ngày 06/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này