Triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày 29/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6055/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc Bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 29/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6059/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Trung ương, theo đó UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để nghiên cứu, hướng dẫn và triển khai thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thực hiện theo quy định, cụ thể như sau.

Triển khai thực hiện Công văn số 3499/BTNMT-CNTT, ngày 22/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 29/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6053/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 3499/BTNMT-CNTT ngày 22/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cung cấp thông tin lập Đề án “Hoàn thiện Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của địa phương, các bộ, ngành”.

Triển khai Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 24/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5968/UBND – KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Triển khai Thông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế

Ngày 30/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6110/UBND – KGVX gửi Sở Y tế về thực hiện Thông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Thực hiện Thông tư số 45/2019/TT- BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 29/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6047/UBND- KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 45/2019/TT- BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”

Triển khai Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ

Ngày 30/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6107/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương về triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững.

Mua sắm tài sản công theo phương thức phân tán của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

Ngày 30/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2056/QĐ-UBND về việc mua sắm tài sản công theo phương thức phân tán của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Phê duyệt bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Krông Búk

Ngày 26/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2014/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Krông Búk.

Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH Hai thành viên cà phê Cư Pul

Ngày 26/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2018/QĐ-UBND về việc thu hồi 16.960m2 đất tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc của Công ty TNHH Hai thành viên cà phê Cư Pul (trước đây là Nông trường cà phê Cư Pul); giao diện tích đất nêu trên cho UBND huyện Krông Pắc quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Phê duyệt kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa và làm mới một số đoạn trên các tuyến Tỉnh lộ  trong năm 2019

Sở Giao thông vận tải cho biết, thực hiện việc phân khai nguồn kinh phí của Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh năm 2019 (đợt 1), Sở được phân khai hơn 68,2 tỷ đồng để quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ các tuyến đường trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Ngày 26/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6024/UBND-TH, về việc Xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp và một số gói thầu tư vấn, phi tư vấn (giai đoạn 1) Dự án Hồ thủy lợi Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 25/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1989/QĐ-UBND, về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp và một số gói thầu tư vấn, phi tư vấn (giai đoạn 1) Dự án Hồ thủy lợi Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột.

Công tác quản lý Nhà nước đối với cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 212/BC-UBND, ngày 25/7/2019 về công tác quản lý Nhà nước đối với cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 214/BC-UBND, ngày 29/7/2019 về việc cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030.

Tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn số 1379-CV/BTGTU, ngày 30/7/2019 về việc tuyên truyền kết quả công tác phòng chống thiên tai năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

Phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác mỏ sét sản xuất gạch tại xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc

Ngày 26/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2008/QĐ- UBND về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác mỏ sét sản xuất gạch tại xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc.

Phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác mỏ sét sản xuất gạch tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc

Ngày 26/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2007/QĐ- UBND về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác mỏ sét sản xuất gạch tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc.

Phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác mỏ sét sản xuất gạch tại xã Ea Uy, huyện Krông Pắc

Ngày 26/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2006/QĐ- UBND về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác mỏ sét sản xuất gạch tại xã Ea Uy, huyện Krông Pắc.

Phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác mỏ sét sản xuất gạch tại buôn Kô, xã Ea Bông, huyện Krông Ana

Ngày 26/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2005/QĐ- UBND về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác mỏ sét sản xuất gạch tại buôn Kô, xã Ea Bông, huyện Krông Ana.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này