Thực hiện Thông báo số 19/TB-BCA-A05, ngày 12/5/2020 của Bộ Công an.

Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4284/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 19/TB-BCA-A05, ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Bộ Công an về chiến dịch tấn công của các nhóm tội phạm mạng nhằm vào các trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Quyết định về việc cho phép UBND thị xã Buôn Hồ chuyển mục đích sử dụng 15.216,69m2 đất tại xã Cư Bao và 28.001,1m2 đất tại xã Ea Drông từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thực hiện Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 Điểm dân cư Đồi thông xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ.

Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1114/QĐ-UBND về việc cho phép UBND thị xã Buôn Hồ chuyển mục đích sử dụng 43.217,79m2 đất sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 Điểm dân cư Đồi thông xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ và Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 Điểm dân cư số 09 xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ, cụ thể:

Quyết định phê duyệt Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Đắk Lắk trên vệ tinh Vinasat–2 giai đoạn 2021- 2025.

Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1112/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Đắk Lắk trên vệ tinh Vinasat–2 giai đoạn 2021- 2025 do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh lập với những nội dung chính sau đây:

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo hiểm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid - 19

Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4262/KH-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo hiểm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid – 19.

Thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 15/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4176/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Triển khai Thông tư số 32/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4240/UBND-KGVX gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ về việc thực hiện thông tư số 32/2019/TTBLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Đắk Lắk ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân vào ngày 23/5/2020

BHXH tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bưu điện tỉnh Đắk Lắk xây dựng Kế hoạch liên tịch tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ ra quân sẽ được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện trong toàn tỉnh vào 8h00 ngày 23/5/2020.

Triển khai ý kiến kết luận của Tỉnh ủy.

Ngày 15/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4174/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk về việc triển khai ý kiến kết luận của Tỉnh ủy.

Triển khai Chương trình kích cầu du lịch khắc phục hậu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn số số 1047/SVHTTDL-QLDL, gửi Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk, Trung tâm xúc tiến du lịch Đắk Lắk, Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh về việc triển khai thực hiện chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và Chương trình kích cầu du lịch khắc phục hậu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1048/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh.

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản số 654/STTTT về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh gửi các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh.

Kể từ ngày 25/5/2020 nộp hồ sơ TTHC tại Sở Nội vụ phải chọn hình thức ở mức độ cao nhất

Sở Nội vụ vừa có văn bản thông báo việc tiếp nhận hồ sơ, TTHC do các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện nộp hồ sơ TTHC tại đơn vị như sau:

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2025

Ngày 18/5/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4223/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2025.

Thu hồi đất tại phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột  của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS và giao cho Trung tâm Giám định Y khoa quản lý để tiếp tục sử dụng vào mục đích Trụ sở làm việc

Ngày 18/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1084/QĐ-UBND về việc thu hồi 723,4m2 đất tại phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS và giao 723,4m2 cho Trung tâm Giám định Y khoa quản lý để tiếp tục sử dụng vào mục đích Trụ sở làm việc.

Quyết định về việc thu hồi 7.074,3 m2 đất tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột, giao 7.074,3m2 đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật

Ngày 18/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1078/QĐ-UBND về việc thu hồi 7.074,3m2 đất, thuộc các thửa đất số 2, 3, 6, 7, 23, 55, 59, 61, 63, 68 và 70, Mảnh trích đo địa chính số TD02-2017 tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột, giao 7.074,3m2 đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Rà soát, tham mưu phân bổ, điều chuyển vốn kế hoạch năm 2020.

Ngày 15/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4157/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Chủ đầu tư về việc rà soát, tham mưu phân bổ, điều chuyển vốn kế hoạch năm 2020.

Phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 15/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1070/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thu hồi đất tại xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar của Công ty TNHH một thành viên cà phê Đ’rao và giao đất cho Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk quản lý, khai thác

Ngày 18/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1081/QĐ-UBND về việc thu hồi 647.286m2 đất tại xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar của Công ty TNHH một thành viên cà phê Đ’rao; giao 634.532,1m2 đất cho Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk quản lý, khai thác.

Hưởng ứng tham gia giải sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài Hải quân, giai đoạn 2016-2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn đề nghị Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh, các cơ quan báo chí địa phương, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tích cực lựa chọn tác phẩm tham gia giải sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài Hải quân, giai đoạn 2016-2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này