Triển khai Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2020

Ngày 05/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7246/UBND- TH gửi Cục Thống kê tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1284/QĐ-TCTK ngày 27/8/2019 của Tổng Cục Thống kê về tiến hành Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2020.

Triển khai Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ

Ngày 06/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7272/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ về ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Quyết định số 1216/QĐ-BLĐTBXH ngày 28/8/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7304/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-BLĐTBXH ngày 28/8/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đính chính Thông tư số 06/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp

Ngày 05/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2525/QĐ- UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Thành lập Ban Chỉ đạo Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2496/QĐ-UBND, ngày 04/9/2019 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Cho phép chuẩn bị đầu tư dự án: Chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng và Di tích Biệt điện Bảo Đại tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2532/QĐ-UBND, ngày 06/9/2019 về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư dự án: Chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng và Di tích Biệt điện Bảo Đại tỉnh Đắk Lắk.

Cho Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh thuê đất

Ngày 05/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2515/QĐ-UBND về việc cho Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh thuê 4.267,3m2 đất tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar để sử dụng vào mục đích xây dựng Siêu thị Co.op Mart Cư M’gar.

Quyết định thu hồi đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk

Ngày 05/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2513/QĐ-UBND về việc thu hồi 54,77ha đất tại xã Hòa phú, thành phố Buôn Ma Thuột của Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk; giao 54,77ha đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Giao đất sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo

Ngày 04/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2503/QĐ- UBND về việc giao 2.680,4m2 đất tại xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin cho Giáo xứ Kim Phát để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo (xây dựng cơ sở sinh hoạt tôn giáo của Giáo họ Hra Êa Hning).

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 03/9/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Công văn số 1413-CV/BTGTU về việc Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 14: Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho Sở Y tế

Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2466/QĐ-UBND, về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 14: Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho Sở Y tế.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 17: Mua sắm trang thiết bị y tế của Trung tâm Huyết học truyền máu; Bệnh viện Y học cổ truyền; Bệnh viện Lao và Bệnh phổi và các Bệnh viện đa khoa: Khu vực 333, thành phố Buôn Ma Thuột và thị xã Buôn Hồ

Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2464/QĐ-UBND, về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 17: Mua sắm trang thiết bị y tế của Trung tâm Huyết học truyền máu; Bệnh viện Y học cổ truyền; Bệnh viện Lao và Bệnh phổi và các Bệnh viện đa khoa: Khu vực 333, thành phố Buôn Ma Thuột và thị xã Buôn Hồ.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 12: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2468/QĐ-UBND, về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 12: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Triển khai thực hiện Công văn số 4043/BTNMT-TCQLĐĐ, ngày 20/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7119/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 4043/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra việc thu hồi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã cấp.

Đôn đốc triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ I – năm 2019.

Ngày 29/8/2019, Ban tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ I – năm 2019 ban hành Công văn số 04-CV/BTC, về việc đôn đốc triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ I – năm 2019.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 15: Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2465/QĐ-UBND, về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 15: Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

Ngày 28/8/2019, Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Công văn số 3092-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Quyết định số 1048/QĐ-TTg, ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7115/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Quyết định số 1048/QĐ-TTg, ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 13: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Mắt Đắk Lắk

Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2467/QĐ-UBND, về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 13: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Mắt Đắk Lắk.

Quyết định về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Nguyễn Tất Thành.

Ngày 29/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2457/QĐ-UBND về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Nguyễn Tất Thành, với nội dung chính sau đây:

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  vienxaydung.com.vn 

 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này