Triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Pơng Drang thuộc huyện Krông Búk

Ngày 02/03/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1629/UBND-TH gửi Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Krông Búk về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 726/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Pơng Drang thuộc huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk và Thông báo số 2007/TBTTKQH ngày 17/02/2023 của Tổng Thư ký Quốc hội về Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các đề án thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã của các tỉnh Bình Dương, Bắc Ninh, An Giang, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bến Tre, Bắc Kạn, Đắk Lắk và Trà Vinh .

Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 01/3/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 345/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 04/2023/TT-BCT ngày 20/02/2023 Bộ Công Thương

Ngày 01/3/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1588/UBND-KT, gửi Sở Công Thương; Cục Hải quan Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BCT ngày 20/02/2023 Bộ Công Thương về việc quy định về áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á – Âu trong giai đoạn 2023 – 2027.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 01/3/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1579/UBND-NC, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường; các Sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh về việc xử lý Công văn số 797/BTNMT-HTQT ngày 15/02/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về lấy ý kiến về chủ trương tổ chức Hội thảo tham vấn kỹ thuật xây dựng Dự án VN-ADAPT cho Cộng hòa liên bang Đức tài trợ.

Triển khai Thông tư số 02/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 01/03/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1591/UBND-TH gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ,Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BVHTTDL ngày 21/02/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa.

Quyết định bổ sung mã định danh cho Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Lắk để phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước

Ngày 01/03/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 342/QĐ-UBND về việc Ban hành mã định danh của Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Lắk như sau:

Điều chỉnh phụ cấp khu vực đối với 15 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 27/02/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1515/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc triển khai Kết luận số 818-KL/TU ngày 21/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 57 về điều chỉnh phụ cấp khu vực đối với 15 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai các giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy

Ngày 24/02/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1440/UBND-NC, gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 196/BCA-X05 ngày 30/01/2023 của Bộ Công an về kiến nghị thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy.

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2023

Ngày 24/02/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyến đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Kế hoạch sử dụng các tác phẩm đạt giải Cuộc thi Video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột để thông tin, tuyên truyền Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Ngày 24/02/2023, Tiểu ban Truyền thông Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 ban hành Kế hoạch sử dụng các tác phẩm đạt giải Cuộc thi Video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột để thông tin, tuyên truyền Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Triển khai Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh công chức lãnh đạo, viên chức quản lý thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 22/02/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1393/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 189/QĐ-BHXH ngày 08/02/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh công chức lãnh đạo, viên chức quản lý thuộc hệ thống Bảo hiểm Việt Nam.

Quyết định về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc cấp tỉnh quản lý đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022

Ngày 22/02/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 305/QĐ-UBND về việc công nhận 09 Cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022 .

Chuẩn bị các nội dung tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật Cà phê Việt Nam và Triển lãm chuyên đề “Lịch sử cà phê thế giới”

Ngày 22/02/2023, Ban Tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 ban hành Công văn số 42/CV-BTC về việc chuẩn bị các nội dung tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật Cà phê Việt Nam và Triển lãm chuyên đề “Lịch sử cà phê thế giới”.

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2023

Ngày 21/02/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1342/UBND-NC về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Triển khai Công văn số 342/LĐTBXH-BTXH ngày 10/02/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 22/02/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1377/UBND-KSTTHC triển khai Công văn số 342/LĐTBXH-BTXH ngày 10/02/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc thực hiện kết nối Cổng Dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống phần mềm Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã hội.

Giới thiệu các Chương trình Tour du lịch trong thời gian diễn ra Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 vừa ban hành Công văn số 41/CV-BTC về việc giới thiệu các Chương trình Tour du lịch trong thời gian diễn ra Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính: Mới ban hành, được thay thế, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thú y, Lâm nghiệp, Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện

Ngày 22/02/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 299/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính: Mới ban hành, được thay thế, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thú y, Lâm nghiệp, Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện.

Triển khai kết luận của Tỉnh ủy

Ngày 21/02/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1348/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông báo số 1499-TB/TU ngày 14/02/2023 của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 10/02/2023.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

https://hoadondientuvt.vn/, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, dịch vụ chữ ký số, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, định vị xe ô tô, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, định vị ô tô, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, https://viettelnet.vn/dich-vu-cloud-server-viettel/, Lap mang FPT, Viettel Đắk Lắk

 

chứng chỉ bất động sản, chứng nhận iso 22000

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready