Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi, lĩnh vực Thủy sản

Ngày 09/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1782/QĐ- UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi, lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Thông tư số 03/2019/TT-BVHTTDL ngày 05/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 08/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5484/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Thông tư số 03/2019/TT- BVHTTDL ngày 05/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật.

Triển khai Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 05/7/2019 của Chính phủ

Ngày 09/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5514/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 05/7/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Triển khai Thông tư số 02/2019/TT-BVHTTDL ngày 05/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 08/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5485/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Thông tư số 02/2019/TT- BVHTTDL ngày 05/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan.

Mua sắm tài sản công theo phương thức phân tán

Ngày 09/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1767/QĐ- UBND về việc mua sắm tài sản công theo phương thức phân tán.

Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019)

Ngày 05/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5398/UBND-KGVX, về việc thực hiện Công văn số 2602/LĐTBXH-NCC ngày 01/7/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019).

Giải quyết kiến nghị sau giám sát việc thực hiện Dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Ngày 08/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5432/UBND-TH, về việc giải quyết kiến nghị sau giám sát việc thực hiện Dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Triển khai Thông tư của Bộ Y tế

Ngày 08/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5436/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế về việc triển khai Thông tư số 10/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 của Bộ Y tế về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ngày 08/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5439/UBND-NN&MT, về việc thực hiện Công văn số 3626/BNN-TCLN ngày 27/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng

Ngày 05/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5396/UBND-KT, gửi Bộ Tài chính về việc thực hiện Công văn số 7176/BTC-KBNN ngày 20/6/2019 của Bộ Tài chính về tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng.

Xây dựng, đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin năm 2020

Ngày 08/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5426/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 2092/BTTTT-KHTC ngày 28/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về xây dựng, đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin năm 2020.

Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước

Ngày 05/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5397/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 7543/BTC-TCDN ngày 01/7/2019 của Bộ Tài chính về tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy

Ngày 08/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5416/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông báo số 338-TB/VPTU ngày 01/7/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 01/7/2019.

Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 9/7/2019 về việc tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Cho Công ty TNHH MTV thương mại và nông sản Nhựt Lan thuê 765,9 m2 đất tại thị trấn Krông Năng

Ngày 05/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1747/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH MTV thương mại và nông sản Nhựt Lan thuê 765,9 m2 đất tại thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Cửa hàng buôn bán phụ tùng xe ô tô.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động, tiền lương

Ngày 05/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1746/QĐ- UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Triển khai văn bản của Trung ương

Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5324/UBND-KT, về việc triển khai văn bản của Trung ương, gồm:

Quy định về quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ký Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020

Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5325/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 4229/BNN-TCST, ngày 18/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020.

Triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh.

Ngày 04/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5352/UBND-KGVX, gửi Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-TTg, ngày 27/12/2011 về Phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 và Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/3/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này