Triển khai Công văn số 488/CTĐP-CCN ngày 27/6/2019 của Cục Công Thương địa phương

Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5330/UBND-CN, gửi Sở Công Thương về việc triển khai Công văn số 488/CTĐP-CCN ngày 27/6/2019 của Cục Công Thương địa phương về kết quả 01 năm triển khai Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Xây dựng Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020.

Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5320/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 2055/BTTTT-THH ngày 27/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020.

Khảo sát, đánh giá thực trạng thành lập và hoạt động của các doanh nghiệp trong các viện nghiên cứu, trường đại học

Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5332/UBND-KT, về việc thực hiện Công văn số 7450/BTC-TCDN ngày 27/6/2019 của Bộ Tài chính về khảo sát, đánh giá thực trạng thành lập và hoạt động của các doanh nghiệp trong các viện nghiên cứu, trường đại học.

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2019

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 186/BC-UBND, ngày 03/7/2019 về kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Quyết định thu hồi đất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Ngày 03/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1716/QĐ-UBND về việc thu hồi 3.282,1m2 đất tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk; giao 3.282,1m2 đất nêu trên cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình 507.9

Ngày 03/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1717/QĐ-UBND về việc thu hồi 509,1m2 đất tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình 507.9; giao 509,1m2 đất nêu trên cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Buôn Hồ

Ngày 03/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Buôn Hồ.

Phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng

Ngày 04/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1724/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng.

Triển khai Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 04/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5377/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, BHXH tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ.

Triển khai Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ

Ngày 04/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5376/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BNV ngày 14/6/2019 của Bộ Nội vụ

Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5321/UBND – KGVX gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BNV ngày 14/6/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Quyết định thu hồi đất của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk- Nông trường Cao su 30/4

Ngày 03/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1714/QĐ-UBND về việc thu hồi 195.057,2m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk- Nông trường Cao su 30/4 (nay là Chi nhánh Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk- Nông trường Cao su 30/4); giao 195.057,2m2 đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Bổ sung công trình Hội trường vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 03/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1720/QĐ- UBND về việc bổ sung công trình Hội trường Tổ dân phố 2, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Bổ sung công trình Trụ sở Kho bạc Nhà nước Krông Năng vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Krông Năng

Ngày 05/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1733/QĐ- UBND về việc bổ sung công trình Trụ sở Kho bạc Nhà nước Krông Năng, Đắk Lắk tại thị trấn Krông Năng vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Krông Năng.

Giao đất xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Krông Năng, Đắk Lắk

Ngày 05/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1734/QĐ-UBND về việc giao 1.993,4m2 đất tại thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng cho Kho bạc Nhà nước Krông Năng, Đắk Lắk để sử dụng xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Krông Năng, Đắk Lắk.

Chuyển mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh sang đất ở tại huyện Krông Ana

Ngày 05/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1735/QĐ- UBND về việc cho phép UBND huyện Krông Ana chuyển mục đích sử dụng 3.839,8m2 đất cơ sở sản xuất kinh doanh sang đất ở tại đô thị 840,6m2 và đất ở tại nông thôn 2.999,2m2 để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Sở Giao thông vận tải đồng ý dừng hoạt động 5 tuyến xe buýt

Sở Giao thông vận tải (GTVT) vừa có thông báo về việc ngừng khai thác một số tuyến vận tải bằng xe buýt từ ngày 1-8-2019 trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Công ty Cổ phần xe khách Đắk Lắk. Nguyên nhân việc dừng tuyến là do trong thời gian từ năm 2017 đến nay, hoạt động kinh doanh vận chuyển khách bằng xe buýt không hiệu quả, Công ty liên tục lỗ vốn

Thực hiện Công văn số 4405/BNN-TCLN ngày 25/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 04/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5350/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 4405/BNN-TCLN ngày 25/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện trồng rừng thay thế đối với công trình, dự án có vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Thực hiện điều tra, đánh giá đất đai

Ngày 04/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5384/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 1185/TCQLĐĐ-QLĐĐ ngày 01/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện điều tra, đánh giá đất đai.

Triển khai công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019

Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5322/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 668/TCGDNN-ĐTCQ ngày 21/6/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) về triển khai công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này