Cho phép Công ty TNHH Phát triển Chợ và Du lịch Phương Nam thuê đất

Ngày 14/01/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Phát triển Chợ và Du lịch Phương Nam thuê 4.202,0 m2 đất tại xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar để sử dụng vào mục đích xây dựng Chợ Phú Xuân.

Công nhận quyền sử dụng đất Trường Tiểu học Ngô Mây, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 14/01/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Ngô Mây đối với diện tích 2.227,6 m2 đất tại xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo.

Giao đất để xây dựng trụ sở làm việc

Ngày 14/01/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 76/QĐ- UBND về việc giao 37.054,5 m2 đất tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột cho Viện Khoa học kỹ thuật nông, lâm nghiệp Tây Nguyên để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc.

Giao đất cho Trường Tiểu học Phú Vinh

Ngày 14/01/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 79/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Phú Vinh đối với diện tích 8.491,8 m2 tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo.

Điều chỉnh Quyết định số 3307/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh

Ngày 14/01/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 3307/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh.

Giao đất cho Trường Trung học cơ sở Trưng Vương

Ngày 14/01/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 78/QĐ-UBND về việc đưa diện tích 7.241,7 m2 đất ra khỏi ranh giới, diện tích tại Quyết định số 512/QĐ/UB-GDXD ngày 20/7/1980 của UBND tỉnh; Công nhận quyền sử dụng diện tích đất nói trên như nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở Trưng Vương để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo tại phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột.

Điều chỉnh Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh

Ngày 14/01/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh.

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp thu ngân sách Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 15/01/2020, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp thu ngân sách Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chỉ thị về tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Ngày 15/01/2020, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Triển khai Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 10/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 283/UBND- CN gửi Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư.

Ngày 10/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 296/UBND-KT gửi Sở Công Thương, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh về thực hiện Quyết định số 3952/QĐ-BCT ngày 31/12/2019 của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương được ban hành từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.

Triển khai Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 13/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 323/UBND-KSTTHC gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án: "Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các ngành liên quan".

Triển khai Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 13/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 333/UBND–KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.

Triển khai văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 06/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 97/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm:

Triển khai Thông báo số 445/TB-VPCP ngày 26/12/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 07/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 178/UBND-KGVX, về việc triển khai Thông báo số 445/TB-VPCP ngày 26/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ủy ban quốc gia.

Thực hiện Quyết định số 1932/QĐ-TTg ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 103/UBND-NNMT, về việc thực hiện Quyết định số 1932/QĐ-TTg ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019”.

Triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 09/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 241/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Thông tư số 27/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về phương tiện, thiết bị kỹ thuật của lực lượng Thanh tra tài nguyên và môi trường.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 666/KH-UBATGTQG ngày 30/12/2019 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Ngày 07/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 184/UBND-NC gửi Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 666/KH-UBATGTQG ngày 30/12/2019 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về năm an toàn giao thông 2020.

Thực hiện Công văn số 7036/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 31/12/2019.

Ngày 09/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 239/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 7036/BTNMT-TCMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020.

Triển khai thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Ngày 08/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 188/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã thành phố về việc thực hiện Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 và Công văn số 7424/BYT-TCDS ngày 18/12/2019 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này