Triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021của Chính phủ

Ngày 16/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11257/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 9472/BYT-MT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.

Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ea Kar

Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3176/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ea Kar.

Quyết định điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cư Kuin

Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3177/QĐ-UBND điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cư Kuin.

Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 6)

Ngày 15/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3179/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 6) theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Thông tư  số 23/2021/TT-BGTVT ngày 05/11/2021 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11198/UBND-CN về việc thực hiện Thông tư số 23/2021/TT-BGTVT ngày 05/11/2021 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

Đắk Lắk ra mắt trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật trong quý IV

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch vận hành, duy trì hoạt động và ra mắt Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của tỉnh trong quý IV/2021.

Kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy Trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại buổi họp Tổ công tác đảm bảo y tế

Ngày 16/11/2021, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 176/TB-VPUBND về việc kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy Trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại buổi họp Tổ công tác đảm bảo y tế.

Ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030

UBND tỉnh vừa phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030.

Phối hợp liên kết đào tạo trình độ đại học hệ vừa làm vừa học năm 2021

Ngày 12/10/2021,UBND tỉnh ban hành Công văn số 11191/UBND-KGVX gửi Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xét đề nghị của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tại Công văn số 520/ĐHSPKTV-ĐT ngày 14/9/2021 về việc phối hợp liên kết đào tạo kèm theo Công văn số 58/CV-CĐKTĐL ngày 29/3/2021 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 11) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 15/11/2021,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3182/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, cụ thể như sau:

Quyết định bổ sung Mã định danh Bệnh viện Dã chiến số 02 để phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử

Ngày 15/11/2021,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3190/QĐ-UBND về việc bổ sung Mã định danh Bệnh viện Dã chiến số 02 để phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử cụ thể như sau:

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Krông Pắc.

Ngày 12/10/2021,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3175/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Krông Pắc được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 21/6/2019, cụ thể:

Kế hoạch triển khai Bệnh viện Dã chiến số 03 điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Đắk Lắk

Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 11177/KH-UBND về việc triển khai Bệnh viện Dã chiến số 03 điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 32) trên địa bàn huyện Cư Kuin

Ngày 11/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3130/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 32) trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 4) trên địa bàn huyện Ea H’leo

Ngày 11/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3134/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Ea H’leo.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 05)

Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3149/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 05). Cụ thể như sau:

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 5) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3152/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (đợt 5).

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 8) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3166/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Cụ thể:

Phối hợp liên kết đào tạo trình độ đại học hệ vừa làm vừa học năm 2021

Ngày 11/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11115/UBND-KGVX gửi Trường Đại học Nha Trang; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk; Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp liên kết đào tạo trình độ đại học hệ vừa làm vừa học năm 2021.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 9) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3165/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 9) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,  

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

thegioidieuhoa.com https://duhocbluesea.edu.vn/,https://www.dinhcubluesea.com,maylanhgiasi.net

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang