Giao đất tái định canh, tái định cư cho các hộ dân không đủ điều kiện bố trí tái định canh, tái định cư

Ngày 30/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6885/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Công văn số 830/CV-UBND ngày 25/8/2017 của UBND huyện Ea Kar về đề nghị cho chủ trương giao đất tái định canh, tái định cư cho các hộ dân không đủ điều kiện bố trí tái định canh, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án thủy lợi Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Triển khai Kế hoạch số 216/KH-HLGVN

Ngày 30/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6833/UBND-NC về việc thực hiện Kế hoạch số 216/KH-HLGVN ngày 10/8/2017 của Hội Luật gia Việt Nam, về triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021”.

Phối hợp xây dựng đề án kỷ niệm năm tròn, năm lẻ năm thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước khu vực Châu Âu năm 2018.

Ngày 30/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6835/UBND-TH gửi Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 3113/BNG-CÂu, ngày 16/8/2017 của Bộ Ngoại giao về việc xây dựng đề án kỷ niệm năm tròn, năm lẻ năm thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước khu vực Châu Âu năm 2018.

Tham mưu phê duyệt danh sách các đối tượng được hỗ trợ gạo theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP

Ngày 30/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6864/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xử lý Công văn số 367/BC-CDTNTN ngày 16/8/2017 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên về xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2017 – 2018.

Triểm khai thực hiện Kế hoạch số 245/KH-UBQG-BCA về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020

Ngày 30/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6880/UBND-NC về việc triển khai Kế hoạch số 245/KH-UBQG-BCA ngày 18/8/2017 của Ủy ban Phòng, chống AIDS và Phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.

Xử lý Công văn số 1642/STNMT-BVMT ngày 17/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 30/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6847/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường về việc xử lý Công văn số 1642/STNMT-BVMT ngày 17/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất đăng ký tham gia Chương trình Thành phố xanh.

Tập trung triển khai, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Ngày 30/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6854/UBND-NNMT, gửi Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh về việc thực hiện Công văn số 6561/BNN-VPĐP, ngày 08/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung triển khai, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim.

Ngày 30/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6869/UBND-KGVX, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du dịch về việc tiếp nhận kinh phí hỗ trợ hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim.

Tổng kết thi hành Nghị định số 185/2013/NĐ-CP.

Ngày 31/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6892/UBND-KT, gửi Sở Công Thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Chi Cục kiểm lâm tỉnh, Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 7659/BCT-QLTT, ngày 22/8/2017 của Bộ Công Thương về việc tổng kết thi hành Nghị định số 185/2013/NĐ-CP.

Ngày 31/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6894/UBND-TH, gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Báo cáo số 493/BC-TCTTTg ngày 04/7/2017, Báo cáo số 605/BC-TCTTTg ngày 09/8/2017 của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của Tổ Công tác.

Hướng dẫn tuyên truyền APEC Việt Nam 2017

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn số 47-HD/TG, ngày 30/8/2017 về việc tuyên truyền APEC Việt Nam 2017.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn số 613-CV/TG, ngày 01/9/2017 về việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Triển khai Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ

Ngày 30/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6873/UBND- NC gửi Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan về triển khai Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Triển khai Quyết định số 1236/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 30/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6844/UBND - KT gửi Sở Công Thương về triển khai thực hiện Quyết định số 1236/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương.

Triển khai Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ

Ngày 29/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6819/UBND- CN gửi Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Triển khai Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 30/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6834/UBND- TH gửi Sở Công Thương, Cục Hải quan Đắk Lắk về triển khai thực hiện Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, Thành phố Hà Nội.

Quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2017

Ngày 30/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6882/UBND- KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 11038/BTC-HCSN ngày 18/8/2017 của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2017.

Triển khai Chỉ thị số 6925/CT-BNN-KH ngày 18/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 30/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6886/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Chỉ thị số 6925/CT-BNN-KH ngày 18/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6797/UBND-TH, ngày 29/8/2017 gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Đề xuất phân khai số vốn thông báo sau và giải ngân nguồn vốn của dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6798/UBND-TH, ngày 29/8/2017 yêu cầu Sở Y tế phân khai số vốn thông báo sau và giải ngân nguồn vốn của dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này