Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018

Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6730/UBND-KT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 6801/BKHĐT-HTX ngày 21/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018.

Góp ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg

Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6729/UBND-KT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 6762/BKHĐT-KTNN ngày 18/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số Chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo về các đề xuất dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công trên địa bàn tỉnh

Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 182/TB-UBND về việc thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo về các đề xuất dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện văn bản của Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 23/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6639/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Giao thông vận tải ban hành, gồm:

Tham mưu xử lý văn bản.
Tham mưu xử lý văn bản. (30/08/2017, 15:27)

Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6721/UBND-TH, gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc xử lý các văn bản sau:

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thăm hỏi hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn do hậu quả thiên tai và tai nạn lao động.

Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6711/UBND-KT, gửi Ban Dân tộc tỉnh về việc xử lý Công văn số 1949/STC-HCSN, ngày 09/8/2017 của Sở Tài chính về việc kinh phí thực hiện nhiệm vụ thăm hỏi hộ gia đình dân tộc thiểu số gặp khó khăn do hậu quả thiên tai và tai nạn lao động.

Xử lý kiến nghị của Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh.

Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6709/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xem xét Báo cáo số 1453/BC-BCĐ, ngày 17/8/2017 của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017.

Thực hiện Thông báo số 362/TB-VPCP ngày 16/8/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 24/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6700/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Thông báo số 362/TB-VPCP ngày 16/8/2017 của Văn phòng Chính phủ, Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị triển khai thực hiện “Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020” và tổng kết 4 năm thực hiện dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016”.

Phối hợp triển khai nhiệm vụ khảo sát.

Ngày 24/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6690/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện các văn bản sau:

Triển khai Công văn số 1833/BXD-KTXD ngày 09/8/2017 của Bộ Xây dựng.

Ngày 22/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6594/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 1833/BXD-KTXD ngày 09/8/2017 của Bộ Xây dựng về việc mức lương cơ sở đầu vào tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định về việc công nhận thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại V.

Ngày 23/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2251/QĐ-UBND, về việc công nhận thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại V.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6775/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 09/8/2017 của Chính phủ.

Phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2279/QĐ-UBND, ngày 24/8/2017 về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh năm 2017.

Phối hợp tuyên truyền về tỉnh Đắk Lắk trên Báo Công Thương

Ngày 25/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6710/UBND-KGVX về việc phối hợp tuyên truyền về tỉnh Đắk Lắk trên Báo Công Thương, theo đề nghị của Báo Công Thương.

Phê duyệt Đề cương, dự toán Định mức kinh tế – Kỹ thuật trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2269/QĐ-UBND, ngày 24/8/2017 về việc phê duyệt Đề cương, dự toán Định mức kinh tế – Kỹ thuật trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ban hành Đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2282/QĐ-UBND, ngày 25/8/2017 về việc ban hành Đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Xin ý kiến thực hiện Dự án Sân vận động trung tâm thuộc Khu liên hợp thể dục thể thao vùng Tây Nguyên đầu tư theo hình thức PPP

UBND tỉnh vừa có Công văn số 6635/UBND-TH, ngày 23/8/2017 gửi Thường trực HĐND tỉnh về việc xin ý kiến thực hiện Dự án Sân vận động trung tâm thuộc Khu liên hợp thể dục thể thao vùng Tây Nguyên đầu tư theo hình thức PPP.

Triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước năm 2017 và giai đoạn 2017-2020

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6616/UBND-KT, ngày 23/8/2017 gửi Sở Tài chính về việc triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước năm 2017 và giai đoạn 2017-2020.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6591/UBND-NC, ngày 22/8/2017 gửi Sở Tư pháp và các Sở, ngành, đơn vị liên quan nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Triển khai văn bản của Chính phủ

Ngày 22/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6599/UBND-KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai các văn bản của Chính phủ.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này