Triển khai Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ Y tế

Ngày 27/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5874/UBND- KT gửi Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh về triển khai Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế.

Triển khai Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính

Ngày 28/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5899/UBND- KT gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020.

Mở lớp đào tạo Trung cấp nghiệp vụ Công an và Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính, năm 2017

Ngày 28/7/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1978/QĐ-UBND về việc mở lớp đào tạo Trung cấp nghiệp vụ Công an và Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính, năm 2017.

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án thành phần vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Krông Năng

Ngày 28/7/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1956/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án thành phần nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Đắk Lắk (vay vốn KfW) vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Krông Năng.

Triển khai Công văn số 3586/BTNMT-TCCB ngày 18/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 28/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5916/UBND- NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai Công văn số 3586/BTNMT-TCCB ngày 18/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc khoanh định khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tại tỉnh Đắk Lắk.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 28/7, UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 88/TTr-UBND gửi Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Đắk Lắk.

Ban hành Phương án ứng phó thiên tai năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 28/7, UBND tỉnh ban hành Phương án số 5913/PA-UBND nhằm ứng phó thiên tai năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk/Việt Nam và tỉnh Mondulkiri/Campuchia

UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch số 5959/KH-UBND ngày 28/7/2017 về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk/Việt Nam và tỉnh Mondulkiri/Vương quốc Campuchia về cứu hộ, cứu nạn năm 2017.

Danh mục kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Ngày 28/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5947/UBND-TH gửi Sở Ngoại vụ về việc danh mục kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Cung cấp tài liệu phục vụ lập kế hoạch kiểm toán

Ngày 28/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5920/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải về việc cung cấp tài liệu phục vụ lập kế hoạch kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án đầu tư Bộ Giao thông vận tải ủy quyền cho các địa phương.

Đôn đốc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vu bưu chính công ích

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5922/UBND-NC gửi các Sở, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan về việc đôn đốc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vu bưu chính công ích.

Triển khai Nghị quyết số 44/2017/QH14, ngày 21/6/2017 của Quốc hội.

Ngày 28/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5948/UBND-TH, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Y tế về việc thực hiện Công văn số 7531/VPCP-QHĐP, ngày 18/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 44/2017/QH14, của Quốc hội.

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5911/UBND-NNMT ngày 28/7/2017 về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện.

Đăng ký xây dựng mô hình bảo vệ môi trường

Ngày 28/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5908/UBND-NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 5843/BNN-VPĐP, ngày 18/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về đăng ký xây dựng mô hình bảo vệ môi trường triển khai thực hiên Quyết định số 712/QĐ-TTg, ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tham mưu xử lý văn bản.
Tham mưu xử lý văn bản. (02/08/2017, 11:11)

Ngày 27/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5866/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản sau:

Rà soát, thống nhất kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Ngày 28/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5897/UBND-KT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh về việc xử lý Tờ trình số 206/TTr-SYT ngày 18/7/2017 của Sở Y tế, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03,05,11 thuộc Dự toán mua sắm bổ sung vật tư y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Công văn số 1126/SKHĐT-TĐG ngày 27/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán.

Tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.

Ngày 28/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5906/UBND-TH, gửi các Sở: Nội vụ, Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 818-CV/TU ngày 14/7/2017 về việc tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.

Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018

Ngày 26/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5790/UBND-KT về việc thực hiện Công văn số 9636/BTC-NSNN, ngày 19/7/2017 của Bộ Tài chính về số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 – 2020.

Tham mưu xử lý đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5865/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu xử lý đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, gồm các văn bản:

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện

Ngày 28/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5911/UBND-NNMT về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này