Công tác chuẩn bị đấu thầu thuốc năm 2018.

Ngày 21/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7471/UBND-KT, gửi Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện Công văn số 5897/UBND-KT chỉ đạo Sở Y tế và các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh chủ động tổ chức thực hiện công tác đấu thầu thuốc năm 2018 đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật, đảm bảo cung ứng thuốc kịp thời phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 21/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7487/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai các văn bản của Trung ương:

Kiểm tra hiện trạng rừng trong phạm vi công trình đầu mối và lòng hồ - Hồ chứa nước Ea H’leo 1

Ngày 20/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7454/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Công văn số 3109/UBND–VP ngày 13/9/2017 của UBND huyện Ea H’leo về việc đề nghị kiểm tra lại hiện trạng rừng trong phạm vi công trình đầu mối và lòng hồ, Hồ chứa nước Ea H’leo 1, huyện Ea H’leo.

Tổ chức Hội nghị Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu lần thứ III

Ngày 20/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7444/UBND-KGVX, gửi Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh về việc xử lý Tờ trình số 30/VP-BCĐVĐHMTN ngày 06/9/2017 của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh về việc xin chủ trương và kinh phí tổ chức Hội nghị Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu lần thứ III.

Rà soát để tái cơ cấu, điều chuyển vốn, giãn, hoãn các dự án vay vốn ODA/ vay ưu đãi.

Ngày 15/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7327/UBND-TH, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 7197/BKHĐT-KTĐN ngày 1/9/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát để tái cơ cấu, điều chuyển vốn, giãn, hoãn các dự án vay vốn ODA/vay ưu đãi.

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.

Ngày 20/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7458/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 4148/BGDĐT-GDTX ngày 08/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.

Quyết định về việc công nhận thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại V.

Ngày 21/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2619/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại V.

UBND tỉnh ban hành Quyết đinh số 28/2017/QĐ-UBND, ngày 19/9/2017 quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh ban hành Quyết đinh số 27/2017/QĐ-UBND, ngày 19/9/2017 quy định giá cụ thể, giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 7429/UBND-NN&MT ngày 20/9/2017 gửi các Sở, ngành, địa phương có liên quan về việc triển khai các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7446/KH-UBND ngày 20/9/2017 về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

UBND tỉnh ban hành Công văn số 7408/UBND-TH ngày 19/9/2017 gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 11/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về việc đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Triển khai Quyết định số 3434/QĐ-BCT ngày 05/9/2017 của Bộ Công Thương

Ngày 22/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7504/UBND- KT gửi Sở Công Thương về triển khai thực hiện Quyết định số 3434/QĐ-BCT ngày 05/9/2017 của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2030.

Triển khai Quyết định số 1332/QĐ-TTg ngày 11/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 19/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7394/UBND- NC gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1332/QĐ-TTg ngày 11/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2018.

Hỗ trợ kinh phí mua vắc xin lở mồm long móng

Ngày 20/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7456/UBND- KT gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí năm 2017 cho các địa phương để mua vắc xin lở mồm long móng.

Thực hiện Công văn số 7555/BKHĐT- TH ngày 18/9/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 22/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7500/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện Công văn số 7555/BKHĐT- TH ngày 18/9/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 24/CT-Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ.

Triển khai Thông báo số 425/TB-VPCP ngày 12/9/2017 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 21/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7474/UBND- KGVX gửi Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh về triển khai thực hiện Thông báo số 425/TB-VPCP ngày 12/9/2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn giải pháp xử lý bội chi quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Cơ cấu lại nguồn ngân sách địa phương chi cho sự nghiệp y tế năm 2017

Ngày 20/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7461/UBND- KT gửi Sở Tài chính, Sở Y tế về thực hiện Công văn số 12256/BTC-NSNN, ngày 14/9/2017 của Bộ Tài chính về việc cơ cấu lại nguồn ngân sách địa phương chi cho sự nghiệp y tế năm 2017.

Tăng cường triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động người “Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020

Ngày 20/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7460/UBND- KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Công văn số 8278/BCT-TTTN, ngày 08/9/2017 của Bộ Công Thương về việc tăng cường triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động người “Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020.

Chủ trương thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 15/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7306/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc chủ trương thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Buôn Ma Thuột.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này