Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1772/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020.

UBND tỉnh ban hành Quyết định 21/2017/QĐ-UBND, ngày 18/7/2017 Quy định về mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5457/UBND-NNMT, ngày 14/7/2017 gửi các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Xử lý dứt điểm ô nhiễm xăng dầu, khoáng chất tại các giếng nước ở Buôn Jù, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5461/UBND-NNMT, ngày 14/7/2017 gửi các Sở, ngành, đơn vị của tỉnh về việc xử lý Báo cáo của Sở Công Thương, liên quan đến việc ô nhiễm xăng dầu, khoáng chất tại các giếng nước ở Buôn Jù, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột.

Tham mưu bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5444/UBND-TH, ngày 13/7/2017 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn số 5434/UBND-TH, ngày 13/7/2017 về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 của Chính phủ.

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế, an ninh- quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 11/6, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 175/BC-UBND về việc kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế -xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Kế hoạch thanh tra về việc chấp hành an toàn bức xạ hạt nhân, phương tiện đo trong y tế đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Ngày 17/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1778/QĐ-UBND về việc Kế hoạch thanh tra chuyên đề năm 2017 về việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân, về phương tiện đo trong y tế đối với tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch triển khai thực hiện giải pháp về bảo vệ môi trường

Ngày 14/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính Phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/4/2017 của Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Thông báo về giá thuốc trúng thầu trung bình do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố

Ngày 11/7, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 131/TB-UBND về kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về giá thuốc trúng thầu trung bình do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn số 5434/UBND-TH, ngày 13/7/2017 về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 của Chính phủ.

Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Krông Năng

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1734/QĐ-UBND, ngày 11/7/2017 về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Krông Năng trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dạy nghề và Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Krông Năng.

Triển khai Chỉ thị 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng

Ngày 12/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5420/UBND- CN gửi Sở Xây dựng về triển khai thực hiện Chỉ thị 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 29/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 11/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5352/UBND- TH gửi Sở Nội vụ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 29/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

Triển khai Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội

Ngày 13/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5431/UBND- KGVX gửi Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/6/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 12/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5395/UBND- KGVX gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh về thực hiện Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/6/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Triển khai Thông tư số 07/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 12/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5396/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Mã bưu chính quốc gia.

Triển khai Thông tư số 02/2017/TT-BVHTTDL ngày 05/7/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 12/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5397/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-BVHTTDL ngày 05/7/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật.

Triển khai Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 13/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5455/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020.

Triển khai Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 13/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5440/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này