Triển khai Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ

Ngày 07/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7068/UBND- TH gửi Sở Nội vụ về triển khai thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 31/TB-VPUBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh tại cuộc họp giải quyết vướng mắc về quy trình lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản sử dụng ngân sách Nhà nước

UBND tỉnh ban hành Thông báo số 188/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh tại cuộc họp giải quyết vướng mắc về quy trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước.

Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2017 - 2020

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2343/QĐ-UBND, ngày 31/8/2017 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2017 – 2020.

Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND, ngày 5/9/2017 ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Liên kết đào tạo hệ vừa học vừa làm năm học 2017 – 2018 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk

Ngày 31/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6898/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xét Công văn số 207/CV-CĐNĐL ngày 24/8/2017 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk về liên kết đào tạo Đại học vừa học vừa làm năm học 2017 – 2018 của Trường ĐH SPKT thành phố Hồ Chí Minh, Trường ĐH SPKT Vinh tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk.

Tiếp nhận gạo dự trữ Quốc gia hỗ trợ học sinh năm học 2017 – 2018

Ngày 31/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6902/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quyết định 1508/QĐ-BTC ngày 31/7/2017 của Bộ Tài chính về xuất gạo dự trữ Quốc gia hỗ trợ học sinh năm học 2017 – 2018.

Giới thiệu học sinh tham dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2017

Ngày 31/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6910/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn 832/UBDT-BTC ngày 21/8/2017 của Ủy ban Dân tộc về tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2017.

Thực hiện Công điện số 1229/CĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 31/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6915/UBND-NC, gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công điện số 1229/CĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về vụ nổ ở tỉnh Khánh Hòa ngày 18 tháng 8 năm 2017 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tăng cường thực hiện công tác văn thư, lưu trữ

Ngày 31/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6925/UBND-TH, gửi các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp; các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; các Doanh nghiệp Nhà nước cấp tỉnh về việc xử lý các kiến nghị của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 104/BC-SNV ngày 22/8/2017 về kết quả kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ năm 2017.

Triển khai sử dụng Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em

Ngày 01/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6940/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế về việc thực hiện Công văn 4538/BYT-BM-TE ngày 10/8/2017 của Bộ Y tế về triển khai sử dụng Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Đăng ký xây dựng mô hình xử lý chất thải rắn quy mô liên xã

Ngày 01/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6945/UBND-NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Ea Súp về việc xử lý Công văn số 1650/STNMT-BVMT, ngày 18/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về báo cáo kết quả cuộc họp liên ngành đăng ký xây dựng mô hình xử lý chất thải rắn quy mô liên xã với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện bàn giao Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Ngày 01/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6950/UBND-TH về việc thực hiện bàn giao Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Tăng cường quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt

Ngày 01/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6951/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 6825/BNN-TCTS ngày 16/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về tăng cường quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện dự án Sân vận động Trung tâm thuộc Khu liên hợp thể dục thể thao vùng Tây Nguyên theo hình thức PPP

Ngày 01/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6960/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh về thực hiện dự án Sân vận động Trung tâm thuộc Khu liên hợp thể dục thể thao vùng Tây Nguyên theo hình thức PPP.

Triển khai Công văn số 11117/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN 6 tháng năm 2017.

Ngày 01/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6966/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 11117/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN 6 tháng năm 2017 của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Bổ sung hạng mục của dự án đường vành đai phía Tây

Ngày 01/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6969/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc xử lý Công văn số 1532/SKHĐT-KTN ngày 18/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương điều chỉnh, bổ sung hạng mục: Kè ta luy đường vành đai phía Tây, thành phố Buôn Ma Thuột (đoạn đi qua Kho K864 – Cục Quân khí) và dự án Đường vành đai phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột.

Tuân thủ Kế hoạch hành động giới của Dự án Phát triển các thành phố loại 2 – Tiểu dự án Buôn Ma Thuột

Ngày 01/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6976/UBND-CN về việc tuân thủ Kế hoạch hành động giới của Dự án Phát triển các thành phố loại 2 – Tiểu dự án Buôn Ma Thuột.

Tăng cường trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 14/CT-UBND, ngày 01/9/2017 về việc tăng cường trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6997/UBND-CN, ngày 06/9/2017 gửi các Sở, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này