Triển khai Quyết định số 1416/QĐ-BGTVT ngày 31/7/2019 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 27/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6999/UBND – CN gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 1416/QĐ-BGTVT ngày 31/7/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2019.

Triển khai Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ Xây dựng

Ngày 27/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6996/UBND – CN gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo vệ công trình xây dựng.

Triển khai Thông tư số 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 26/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6980/UBND – KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 54/2019/TT- BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn.

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án Khu tái định cư số 3, xã Cư Né, huyện Krông Búk vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Ngày 27/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2427/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án Khu tái định cư số 3, xã Cư Né, huyện Krông Búk vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Giao đất sử dụng vào mục đích Trại thực nghiệm Khoa học và Công nghệ

Ngày 28/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2442/QĐ- UBND về việc giao 13.769,5m2 đất tại xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar cho Sở Khoa học và Công nghệ để sử dụng và mục đích Trại thực nghiệm Khoa học và Công nghệ huyện Cư M’gar.

Điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất

Ngày 26/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2400/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất tại Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 và Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh.

Cho Công ty TNHH MTV dầu khí Thanh Tin thuê đất tại Cụm Công nghiệp Krông Búk

Ngày 27/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2428/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH MTV dầu khí Thanh Tin thuê 15.000m2 đất tại Cụm Công nghiệp Krông Búk 1, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk để thực hiện dự án đầu tư Kho và Trạm chiết nạp gas LPG.

Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, gói thầu số 16

Ngày 28/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2438/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 16: Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa các huyện: Ea Súp, Buôn Đôn, Cư M’gar, Ea Kar, Krông Pắc và Krông Bông.

Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung

Ngày 28/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2437/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 18: Mua sắm trang thiết bị y tế của Trung tâm Da liễu; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện đa khoa các huyện: Ea H’leo, Krông Năng, Krông Ana, Cư Kuin và M’Drắk.

Hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh

Ngày 26/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6946/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 9182/BTC-NSNN ngày 09/8/2019 của Bộ Tài chính về kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.

Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Búk thuộc dự án Chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Ngày 23/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6925/UBND-NC, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Y tế về việc thực hiện Công văn số 1993/SKHĐT-ĐTG ngày 19/8/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Búk thuộc dự án Chăm sóc sức khỏe Nhân dân các tỉnh Tây Nguyên – giai đoạn 2, hợp phần tỉnh Đắk Lắk, lần 2.

Xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức chuyên ngành xây dựng.

Ngày 27/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7000/UBND-TH, gửi Sở Xây dựng; Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 1960/BXD-TCCB ngày 20/8/2019 của Bộ Xây dựng về xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức chuyên ngành xây dựng.

Đảm bảo an toàn công trình và hạ du các đập, hồ chứa thủy lợi.

Ngày 27/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7028/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 6001/BNN-TCTL, ngày 16/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đảm bảo an toàn công trình và hạ du các đập, hồ chứa thủy lợi.

Chuyển giao nhà, đất về địa phương quản lý, xử lý.

Ngày 23/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6920/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1591/QĐ-BTC ngày 20/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, về chuyển giao nhà, đất về địa phương quản lý, xử lý.

Danh mục dự án bổ sung vào Kế hoạch bảo trì đường bộ các tỉnh lộ năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 28/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7041/UBND-KT gửi Sở Giao thông vận tải về việc xét tờ trình số 40/TTr-HĐQL ngày 20/8/2019 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh về việc đề nghị thống nhất chủ trương danh mục bổ sung vào Kế hoạch bảo trì đường bộ các tỉnh lộ năm 2019 bằng nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2018 cho ngân sách tỉnh thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ địa phương và cho phép chuẩn bị đầu tư dự án.

Ứng trước kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020 nguồn ngân sách tỉnh

Ngày 27/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2412/QĐ-UBND về việc ứng trước kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020 nguồn ngân sách tỉnh số tiền 20 tỷ đồng cho Dự án: Nâng cấp đường Quốc lộ 14 vào Hồ du lịch sinh thái Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm đưa dự án vào sử dụng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Triển khai thực hiện KH số 960/KH-UBDT, ngày 27/8/2019 của Ủy ban Dân tộc.

Ngày 28/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7055/UBND-NC gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc về việc thực hiện Kế hoạch số 960/KH-UBDT ngày 27/8/2019 của Ủy ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025.

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Bảng giá các loại đất 2020-2024

Ngày 26/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2392/QĐ- UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng Bảng giá các loại đất (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để thực hiện bồi thường, khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 27/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tại các hạng mục cụm đầu mối và lòng hồ của dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng xã Cư San, huyện M’Drắk.

Phê duyệt giá đất cụ thể để xác định đơn giá thuê đất

Ngày 23/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2384/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất cho Tổng Công ty phát điện 3- Công ty cổ phần tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này