Công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường mẫu giáo Hoa Thủy Tiên đối với diện tích 1.529,8 m2 tại xã Ea Kly, huyện Krông Pắc để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục - đào tạo

Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 752/QĐ-UBND về việc Công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường mẫu giáo Hoa Thủy Tiên đối với diện tích 1.529,8 m2 tại xã Ea Kly, huyện Krông Pắc để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục - đào tạo.

Quyết định tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2020 hỗ trợ người bán vé số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 760/QĐ-UBND, về việc tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2020 hỗ trợ người bán vé số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3123/UBND-KT, về việc thực hiện Công văn số 197/VNMAC-KHĐP của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam về triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.

Triển khai thực hiện Thông tư số 41/2020/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3124/UBND-CN, về việc thực hiện Thông tư số 41/2020/TT-BQP ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3086/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

Triển khai Nghị định số 39/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ

Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3089/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh về việc triển khai Nghị định số 39/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng Hòa Cuba giai đoạn 2020 – 2023.

Triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BCT ngày 30/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3090/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BCT ngày 30/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di Lân.

Triển khai thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

Ngày 09/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3055/UBND-CN, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

Triển khai Quyết định số 431/QĐ-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 09/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3044/UBND-KT, gửi Sở Công Thương, Sở Tài chính, Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện Quyết định số 431/QĐ-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

Triển khai Quyết định số 452/QĐ-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ Tài chính

Ngày 08/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3011/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 452/QĐ-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ Tài chính về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 26/7/2005 của UBND tỉnh

Ngày 08/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 740/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 26/7/2005 của UBND tỉnh.

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 09/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3078/UBND-KGVX, gửi các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Triển khai Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3023/UBND-KGVX, ngày 8/4/2020 gửi Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 06/4/2020 về phòng, chống dịch Covid-19.

Xây dựng văn QPPL của HĐND và UBND tỉnh

Ngày 08/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3004/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh về việc xử lý Báo cáo số 60/BC-STP ngày 30/3/2020 của Sở Tư pháp về tình hình xây dựng và ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh Quý I năm 2020.

Đẩy mạnh hoạt động hiến máu tình nguyện trong thời gian dịch bệnh Covid - 19

Ngày 07/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2982/UBND-KGVX, gửi các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh; Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện lời kêu gọi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, ngày 07/4/2020.

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ

Ngày 08/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 738/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Ngày 07/4/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2966/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Đắk Lắk đề xuất xây dựng nhà dài truyền thống của người Êđê phục vụ du khách tham quan

UBND tỉnh vừa có Công văn số 2726/UBND-KGVX gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến xây dựng nhà dài truyền thống của người Êđê trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk và Khu vực bảo vệ II Biệt Điện Bảo Đại (số 02, đường Y Ngông, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột).

Qúy 1/2020 các nhiệm vụ cải cách hành chính đề ra triển khai đúng tiến độ

Theo đánh giá tại Báo cáo quý 1/2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành nhiều nhiệm vụ CCHC đảm bảo đúng tiến độ như: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước, Kế hoạch hoạt động và ngân sách thực hiện cải cách hành chính, Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính. Xây dựng duy trì hiệu quả chuyên mục “Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời” năm 2020 phát sóng trên Đài DRT và Báo Đắk Lắk. Tổng hợp tài liệu kiểm chứng xác định Chỉ số CCHC năm 2019 của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác cải cách hành chính, quan tâm đầu tư hạ tầng tiến đến thúc đẩy nhanh chính phủ điện tử.

Ngày 08/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3006/UBND-KGVX, về việc triển khai Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch Covid-19.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này