Hỗ trợ cho 95 hộ dân bị ảnh hưởng khi nâng cấp Đập Thắng Lợi, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin.

Ngày 13/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5436/UBND-NNMT, gửi UBND huyện Cư Kuin về việc xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 508/BC-STNMT ngày 06/7/2017 về việc đề xuất thống nhất mức hỗ trợ về đất, tài sản vật kiến trúc trên đất cho 95 hộ dân bị ảnh hưởng khi nâng cấp Đập Thắng Lợi, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin theo Phương án số 1001/PA-UBND ngày 09/6/2017 của UBND huyện Cư Kuin.

Tiếp tục thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

Ngày 12/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5423/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện Công văn số 2345/BTP-PBGDPL ngày 06/7/2017 của Bộ Tư pháp về việc tiếp tục thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Lập phương án bổ sung nguồn nước cho Hồ chứa nước Vụ Bổn và Hồ chứa nước Suối 2.

Ngày 12/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5413/UBND-NNMT, gửi Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Phước An về việc xét Công văn số 1389/SNN-TL ngày 30/6/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị cho Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Phước An lập Dự án bổ sung nguồn nước cho Hồ chứa nước Vụ Bổn và Hồ chứa nước Suối 2, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc.

Triển khai thực hiện Công điện số 1432/CĐ-BXD ngày 23/6/2017 của Bộ Xây dựng.

Ngày 12/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5421/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công điện số 1432/CĐ-BXD ngày 23/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017.

Triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

Ngày 11/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5369/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 5395/BNN-TCLN ngày 30/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Ngày 11/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5363/UBND-NC, gửi các Sở, ban, ngành ở tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).

Phối hợp giải quyết việc ô nhiễm môi trường lưu vực sông Sêrêpôk

Ngày 12/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5408/UBND-NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hòa Phú về việc phối hợp giải quyết việc ô nhiễm môi trường lưu vực sông Sêrêpôk.

Hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

Ngày 12/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5402/UBND-KGVX gửi UBND các huyện và thị xã Buôn Hồ về việc hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.

Bố trí vốn đối ứng các Tiểu dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5400/UBND-KGVX ngày 12/7/2017, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc bố trí vốn đối ứng các Tiểu dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên.

Thực hiện các Công văn của Trung ương

Ngày 12/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5399/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện các Công văn của Trung ương, gồm:

Triển khai các nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Viễn thông quân đội

Ngày 12/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5371/UBND-KGVX, về việc triển khai các nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Viễn thông quân đội.

Triển khai Công văn số 2022/ĐCKS-KSMB ngày 03/7/2017 của Tổng Cục Địa chất & Khoáng sản Việt Nam

Ngày 11/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5365/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 2022/ĐCKS-KSMB ngày 03/7/2017 của Tổng Cục Địa chất & Khoáng sản Việt Nam về báo cáo tình hình quản lý hoạt động khai thác, sử dụng đá làm vật liệu xây dựng thông thường.

Xử lý Báo cáo số 454/BC-STNMT ngày 16/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 11/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5359/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xử lý Báo cáo số 454/BC-STNMT ngày 16/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tận thu cát, sét trong quá trình cải tạo phục hồi môi trường tại thôn 5, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk.

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ

Ngày 11/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5346/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 2110/BKHCN ngày 28/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ.

Tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, năm 2017

Ngày 11/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5345/UBND-KGVX, gửi các Sở: Văn hóa Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Ban Dân tộc tỉnh; Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xét Tờ trình số 1154/TTr-SVHTTDL ngày 03/7/2017 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về đề nghị thay đổi thời gian tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, năm 2017.

Phối hợp chỉ đạo công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2017

Ngày 10/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5292/UBND-KT, gửi Cục Thuế tỉnh; các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 8498/BTC-TCT ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về phối hợp chỉ đạo công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2017.

Triển khai Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ

Ngày 14/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5470/UBND- NC gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc thuộc danh mục thuốc không trúng thầu tập trung cấp địa phương năm 2017

Ngày 12/7/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1738/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua thuốc thuộc danh mục thuốc không trúng thầu tập trung cấp địa phương năm 2017 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Lắk.

Liên kết đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Ngày 13/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5442/UBND- KGVX, gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long về xét Công Văn số 1154/SLĐTBXH- GDNN ngày 03/7/2017 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc báo cáo nội dung về liên kết đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên.

Triển khai Công văn số 5358/BNN-TCLN ngày 29/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 11/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5367/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Công văn số 5358/BNN-TCLN ngày 29/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này