Thực hiện Công văn số 6841/BQP-TM ngày 17/6/2017 của Bộ Quốc phòng

Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5287/UBND-TH gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 6841/BQP-TM ngày 17/6/2017 của Bộ Quốc phòng về dự án năng lượng mặt trời và chuyển giao khoảng 4.692 ha đất dự án kinh tế quốc phòng tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho địa phương phát triển kinh tế xã hội.

Triển khai Quyết định số 923/QĐ- TTg ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5248/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện Quyết định số 923/QĐ- TTg ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư.

Thực hiện Công văn số 1316/BXD-GĐ ngày 12/6/2017 của Bộ Xây dựng

Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5270/UBND- CN gửi Sở Xây dựng về thực hiện Công văn số 1316/BXD-GĐ ngày 12/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc kiểm tra, rà soát chất lượng các công trình cột tháp ăng ten trên cả nước.

Liên kết đào tạo đại học năm 2017 của Trường Trung cấp Đam San

Ngày 10/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5303/UBND- KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung cấp Đam San về xét Tờ trình số 87/TTr-SGDĐT ngày 29/6/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị cho chủ trương liên kết đào tạo đại học, cao đẳng năm 2017 của Trường Trung cấp Đam San.

Triển khai Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 10/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5302/UBND - KGVX gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính về triển khai thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 – 2020.

Kế hoạch phối hợp duy trì bền vững kết quả Dự án BMGF-VN do Quỹ Bill & Melinda Gates (Hoa kỳ) tài trợ giai đoạn 2017 – 2020

Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5280/UBND-TH, gửi các Sở: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư về việc duy trì bền vững kết quả Dự án: Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do Quỹ Bill & Melinda Gates (Hoa kỳ) tài trợ (Dự án BMGF-VN) giai đoạn 2017 – 2020.

Phê duyệt chủ trương đầu tư đối với công trình sử dụng một phần kinh phí từ Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh

Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5275/UBND-KT, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, UBND huyện Ea Kar về việc xử lý Công văn số 1311/SXD-KTLDXD ngày 22/6/2017 của Sở Xây dựng về ủy quyền phê duyệt chủ trương, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với công trình sử dụng một phần kinh phí từ Quỹ Bảo trì đường bộ hỗ trợ thực hiện dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường Ngô Gia Tự, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Thử nghiệm lắp đặt dây chuyền phân loại rác sinh hoạt tại bãi rác Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5268/UBND-CN, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH Một thành viên Đô thị và Môi trường về việc thử nghiệm lắp đặt dây chuyền phân loại rác sinh hoạt tại bãi rác Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột.

Thực hiện Công văn của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5262/UBND-TH, gửi các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện các văn bản:

Triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở cho các hộ nghèo

Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5259/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 5867/VPCP-KTTH ngày 07/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo; Báo cáo số 25/BC-BXD ngày 04/4/2017 của Bộ Xây dựng về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung Hội Tem tỉnh Đắk Lắk khóa III, nhiệm kỳ 2016-2020

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1716/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung Hội Tem tỉnh Đắk Lắk khóa III, nhiệm kỳ 2016-2020.

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 171/BC-UBND, ngày 10/7/2017 về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017.

Quyết toán, điều chỉnh số thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016

Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 25/CV-HĐTVT, gửi Cục Thuế tỉnh về việc xử lý Công văn số 1986/CT-THNVDT ngày 04/7/2017 của Cục Thuế tỉnh về báo cáo tình hình điều chỉnh bộ, quyết toán thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Đổi tên Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Krông Ana thành Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Krông Ana

Ngày 06/7/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1689/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Krông Ana thành Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Krông Ana.

Đổi tên Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Krông Búk thành Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Krông Búk

Ngày 06/7/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1691/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Krông Búk thành Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Krông Búk.

Đổi tên Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Krông Năng thành Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Krông Năng

Ngày 06/7/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1690/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Krông Năng thành Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Krông Năng.

Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Buôn Đôn

Ngày 06/7/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1694/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Buôn Đôn.

Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Krông Ana

Ngày 06/7/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1693/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Krông Ana.

Thực hiện Công văn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5241/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm:

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (12/07/2017, 09:20)

Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5240/UBND-TH, gửi Sở Tài chính về việc xử lý văn bản gồm:

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này