Thực hiện Công văn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5241/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm:

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (12/07/2017, 09:20)

Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5240/UBND-TH, gửi Sở Tài chính về việc xử lý văn bản gồm:

Chương trình cho vay đầu tư phát triển y tế của VCB.

Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5236/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 1802/BYT-KH-TC, ngày 10/4/2017 của Bộ Y tế về việc thông báo Chương trình cho vay đầu tư phát triển y tế của Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

Hỗ trợ tổ chức tư vấn và xét nghiệm sàng lọc gen bệnh tan máu bẩm sinh cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5234/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, UBND huyện Lắk về việc triển khai Công văn số 652/HHTM, ngày 26/6/2017 của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương về việc hỗ trợ tổ chức tư vấn và xét nghiệm sàng lọc gen bệnh tan máu bẩm sinh cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu xử lý văn bản.
Tham mưu xử lý văn bản. (12/07/2017, 09:15)

Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5242/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu xử lý văn bản sau.

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5251/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện các văn bản của Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính gồm:

Kinh phí thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ, địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính năm 2017

Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5252/UBND-KT, gửi các Sở Tài chính, Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 8598/BTC-NSNN ngày 28/6/2017 của Bộ Tài chính về bổ sung kinh phí thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ, địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính năm 2017.

Kinh phí giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5253/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 8617/BTC-NSNN, Công văn số 8618/BTC-NSNN ngày 28/6/2017 của Bộ Tài chính về kinh phí giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 06/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5228/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 2756/BVHTTDL ngày 29/6/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về báo cáo, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

Rà soát, đề xuất thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở”

Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5238/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 2253/BTTTT-KHTC ngày 28/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về rà soát, đề xuất thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Tổ chức các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam

Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5233/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc triển khai Công văn số 3345/BYT-BH ngày 16/6/2017 của Bộ Y tế về tổ chức các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2017 với chủ đề truyền thông hướng đến việc nâng cao nhận thức và hành động thiết thực của cộng đồng, chung tay thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân cũng chính là vì sức khỏe của cộng đồng.

Đồng ý Công ty cổ phần Du lịch và Dịch vụ Ấn tượng Việt tổ chức đoàn xe mô tô của khách quốc tịch Thái Lan vào tham gia giao thông tại Việt Nam.

Ngày 06/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5219/UBND-TH, gửi Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện Công văn số 6878/BGTVT-VT ngày 26/6/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấp nhận Công ty cổ phần Du lịch và Dich vụ Ấn tượng Việt tổ chức đoàn xe mô tô của khách quốc tịch Thái Lan vào tham gia giao thông tại Việt Nam.

Triển khai ứng dựng quản lý cán bộ, công chức tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 06/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5217/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 318/DLK-TTCNTT&KHDN ngày 03/7/2017 Viettel Đắk Lắk, về việc triển khai ứng dụng quản lý cán bộ, công chức tỉnh Đắk Lắk.

Mở rộng diện tích khai hoang và xây dựng đồng ruộng trên địa bàn các xã, thị trấn, huyện Ea Súp.

Ngày 06/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5213/UBND-NNMT, gửi UBND huyện Ea Súp về việc xét Công văn số 1167/SKHĐT-KTN ngày 30/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị cho chủ trương mở rộng diện tích khai hoang và xây dựng đồng ruộng trên địa bàn các xã, thị trấn, huyện Ea Súp.

Cung cấp thông tin, tài liệu về lập dự toán NSNN năm 2018

Ngày 06/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5209/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc thực hiện Công văn số 834/KTNN-TH, ngày 20/6/2017 của Kiểm toán nhà nước về đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu về lập dự toán NSNN năm 2018.

Tình hình huy động vốn và vay vốn tín dụng trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 06/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5207/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 8476/BTC-HCSN, ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc tình hình huy động vốn và vay vốn tín dụng trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Xử lý văn bản
Xử lý văn bản (12/07/2017, 08:39)

Ngày 04/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5126/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc xử lý văn bản gồm:

Chọn 01 em học sinh của tỉnh đáp ứng các tiêu chuẩn thụ hưởng học bổng của Dự án “Mở đường đến tương lai”.

Ngày 04/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5140/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về việc xử lý Công văn số 67/CV.VAD/2017 của Quỹ học bổng Vừ A Dính về việc thông tin và Kế hoạch phối hợp thực hiện Dự án “Mở đường đến tương lai” – giai đoạn II của Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Thực hiện Thông báo số 215/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5174/UBND-NNMT ngày 05/7/2017, nhằm triển khai thực hiện Thông báo số 215/TB-VPCP ngày 08/5/2015 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Tình hình cung cầu sử dụng cát xây dựng và các giải pháp tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5143/UBND-CN ngày 05/7/2017 gửi Sở Xây dựng, nhằm triển khai Công văn của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình cung cầu sử dụng cát xây dựng và các giải pháp tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này