Kế hoạch tổ chức giao ban báo chí định kỳ hàng tháng

Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có Kế hoạch số 40-KH/TU, ngày 29/6/2017 về việc tổ chức giao ban báo chí định kỳ hàng tháng.

Xin ý kiến về phương án xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 và khả năng cân đối các nguồn vốn ngân sách địa phương từ năm 2018-2020

UBND tỉnh vừa có Công văn số 5017/UBND-TH, ngày 28/6/2017 gửi Thường trực HĐND về việc xin ý kiến về phương án xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 và khả năng cân đối các nguồn vốn ngân sách địa phương từ năm 2018-2020.

Bổ sung 2 hố xử lý nước thải của dự án Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tinh bột sắn tại huyện Ea Kar

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4978/UBND-NN&MT ngày 28/6/2017, về việc chấp thuận bổ sung 2 hố xử lý nước thải, trong hệ thống xử lý nước thải của dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tinh bột sắn, công suất 20.000 tấn sản phẩm/năm tại xã Ea Pal, huyện Ea Kar.

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (05/07/2017, 09:08)

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4976/UBND-TH, ngày 28/6/2017 gửi Sở Nội vụ về việc tham mưu UBND tỉnh xử lý văn bản.

Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài, đầu tư ra nước ngoài

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4946/UBND-TH ngày 28/6/2017, nhằm triển khai Công văn số 4957/BKHĐT-ĐTNN ngày 19/6/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài 6 tháng đầu năm 2017 và ước cả năm 2017.

Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5002/UBND-TH ngày 29/6/2017, nhằm triển khai Công văn số 5142/BKHĐT-TH ngày 23/6/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.

Tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Ngày 28/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4990/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 7712/BTC-TCDN ngày 12/6/2017 của Bộ Tài chính về việc tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2016.

Ngày 27/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4952/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 7497/BTC-ĐT, ngày 07/6/2017 của Bộ Tài chính về việc công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2016.

Kinh phí hỗ trợ đầu tư hệ thống dây chuyền thiết bị xử lý rác thải sinh hoạt thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar.

Ngày 27/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4903/UBND-CN, gửi Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn 241/HĐND-VP ngày 22/5/2017 về việc đầu tư hệ thống dây chuyền thiết bị xử lý rác thải sinh hoạt thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar.

Chương trình hành động của Chính phủ cơ cấu lại ngân sách nhà nước

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4957/UBND-KT, ngày 28/6/2017 về việc triển khai Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Triển khai các giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5004/UBND-NN&MT, ngày 29/6/2017 về việc triển khai các giải pháp cấp bách nhằm ổn định phát triển chăn nuối trên địa bàn tỉnh.

Xác định vị trí, diện tích quỹ đất lập để xây dựng 2 dự án đầu tư theo hình thức PPP của thành phố Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4929/UBND-TH, ngày 27/6/2017 về việc xác định vị trí, diện tích quỹ đất lập để xây dựng 2 dự án đầu tư theo hình thức PPP của thành phố Buôn Ma Thuột.

Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết XII của Đảng

Ngày 28/6, UBND tỉnh ban bành Quyết định 1582/QĐ-UBND về chương trình hành động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phê duyệt phương án thực hiện quyền tự chủ của Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh

Ngày 29/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1599/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc tại Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh giai đoạn 2017-2019.

Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm “Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia và Năm đoàn kết – hữu nghị Việt Nam –Lào năm 2017” của tỉnh

Ngày 28/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5000/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Năm hữu nghị Việt Nam –Campuchia và Năm đoàn kết –hữu nghị Việt Nam –Lào” của tỉnh.

Triển khai Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ

Ngày 30/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5070/UBND- NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Ngày 27/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4941/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về triển khai thực hiện Quyết định số 886/QĐ- TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Ngày 28/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4991/UBND- KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 7420/BTC- QLG ngày 06/6/2017 của Bộ Tài chính về tình hình triển khai Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ đối với sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá.

Triển khai Thông tư số 58/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính

Ngày 27/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4922/UBND- KT gửi Sở Tài chính về triển khai Thông tư số 58/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng

Ngày 28/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4974/UBND- KT gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính về xử lý Công văn số 2160/LĐTBXH- QHLĐTL ngày 01/6/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này