Chuyển giao Vườn quốc gia Yok Đôn về tỉnh Đắk Lắk quản lý

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4215/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Tài chính về triển khai Công văn số 4115/BNN- TCLN ngày 19/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển giao Vườn quốc gia Yok Đôn về tỉnh Đắk Lắk quản lý.

Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4200/UBND- NC gửi Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan về thực hiện Quyết định số 705/QĐ- TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021.

Triển khai Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4224/UBND- NNMT gửi Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh, Sở Xây dựng về triển khai Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020.

Triển khai Thông tư số 05/2017/TT- BKHCN ngày 25/5/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 05/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4250/UBND- KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai Thông tư số 05/2017/TT- BKHCN ngày 25/5/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sữa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.

Sử dụng vốn dự phòng dự án Kè chống sạt lở bờ sông Sêrêpốk

Ngày 01/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4191/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Buôn Đôn về việc xử lý Công văn số 372/SKHĐT-KGVX ngày 06/3/2017 và Công văn số 880/SKHĐT-KGVX ngày 24/5/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về khắc phục, sửa chữa các rọ đá do Chi nhánh du lịch và khách sạn Biệt Điện thuộc Công ty TNHH MTV XNK 2/9 đầu tư.

Tiếp tục thi công công trình Đường giao thông liên xã Ea Ral – Ea Sol, huyện Ea H’Leo

Ngày 01/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4192/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Ea H’Leo về việc xử lý Công văn số 87/SKHĐT-KTĐN ngày 13/01/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai công trình Đường giao thông liên xã Ea Ral – Ea Sol, huyện Ea H’Leo.

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4239/UBND-TH, gửi các Sở, Ban, ngành của tỉnh về việc chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2017.

Xử lý đề xuất của Hội KHKT Bảo vệ thực vật Việt Nam

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4226/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề xuất chương trình tổ chức phát triển hồ tiêu bền vững an toàn theo hướng hữu cơ sinh học.

Tăng cường công tác cảnh báo thiên tai và khuyến cáo nhân dân chủ động ứng phó với thiên tai

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4235/UBND-NNMT, về việc tăng cường công tác cảnh báo thiên tai và khuyến cáo nhân dân chủ động ứng phó với thiên tai.

Khảo sát về hoạt động phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam

Ngày 05/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4253/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 70/VSHTT, ngày 26/5/2017 của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ, xin ý kiến về hoạt động phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam.

Chuyển đổi loại hình đào tạo của các trường Trung cấp nghề

Ngày 05/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4240/UBND-KT, gửi Cục Thuế tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về việc chuyển đổi loại hình đào tạo của các trường Trung cấp nghề.

Đặt tên đường một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Krông Năng

Ngày 05/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4244/UBND-KGVX, về việc đặt tên đường một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Krông Năng.

Cảnh báo và phòng ngừa mã độc EternalRocks

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Công văn số 391/STTTT- CNTT ngày 05/6/2017 gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về Cảnh báo và phòng ngừa mã độc EternalRocks.

Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV.

Ngày 30/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4099/UBND-NC, gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Kế hoạch số 354/KH-BDN ngày 12/5/2017 của Ban Dân nguyện - Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV.

Phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác phổ biến Nghị định số 49/2017/NĐ-CP.

Ngày 31/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4114/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Công văn số 1792/BTTTT-CVT ngày 24/5/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác phổ biến Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 về sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Thực hiện các Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 31/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4115/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, Thông tư số 04/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz.

Truy cập, tìm hiểu Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016.

Ngày 31/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4142/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 1635/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp, về việc truy cập, tìm hiểu Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016.

Triển khai Công văn số 4214/BNN-TY ngày 23/5/2017 của Bộ NN&PTNT.

Ngày 01/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4166/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 4214/BNN-TY ngày 23/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc.

Kinh phí hỗ trợ giống khôi phục sản xuất do mưa lũ gây ra.

Ngày 30/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4068/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 6293/BTC-NSNN, ngày 16/5/2017 của Bộ Tài chính về việc phí hỗ trợ giống khôi phục sản xuất do mưa lũ gây ra.

Báo cáo phục vụ thanh tra chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2013 – 2016.

Ngày 01/6, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 121/BC-UBND báo cáo về việc phục vụ thanh tra chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2013 – 2016.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này