Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 5061/KH-UBND, ngày 24/6/2019 về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019-2020

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 5044/KH-UBND, ngày 24/6/2019 về việc kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019-2020.

Triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019

Ngày 25/6, UBND tỉnh ban hành Công văn 5089/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu xử lý nghiêm hai xe khách rượt đuổi nhau

Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia vừa có Công văn 294/UBATGTQG về việc đề nghị kiểm tra xác minh và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông gửi tới Công an tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

Triển khai công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2019

Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5082/UBND– CN gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 1416/BXD-GĐ ngày 19/6/2019 của Bộ Xây dựng về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2019.

Triển khai Nghị định số 54/2019/NĐ- CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ

Ngày 26/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5137/UBND- KGVX gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ- CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5124/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 2455/BLĐTBXH-TCGDNN ngày 21/6/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật hoạt động Chữ thập đỏ.

Ngày 21/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5003/UBND-KGVX gửi Hội Chữ thập đỏ tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 175/KH-TƯHCTĐ ngày 31/5/2019 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về tổng kết 10 năm thực hiện Luật hoạt động Chữ thập đỏ.

Triển khai Công văn số 2210/BTP-VĐCXDPL ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 21/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4994/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc triển khai Công văn số 2210/BTP- VĐCXDPL ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp về việc triển khai tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn.

Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5102/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 4112/BNN-TCTL ngày 12/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Ngày 21/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5006/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 3887/BNN-TCLN ngày 05/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đôn đốc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Triển khai công văn số 2209/BTP-PBGDPL, ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 21/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4993/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc triển khai Công văn số 2209/BTP- PBGDPL, ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện trong năm 2019 Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”.

Đề cử doanh nhân bình xét danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2019

Ngày 21/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5039/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1264/PTM-PTBV ngày 06/6/2019 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về đề cử doanh nhân bình xét danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2019 tại Hà Nội.

Xây dựng Kế hoạch và dự toán chi tiết hoạt động năm 2020 thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5046/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn 1354/BGDĐT-ĐANN ngày 02/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 thực hiện Đề án ngoại ngữ quốc gia và đề xuất như kế hoạch triển khai tại đơn vị.

Thông báo triệu tập dự thi kỳ thi nâng ngạch Thanh tra viên chính

Ngày 21/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5027/UBND-TH, gửi các sở, ban, ngành; UBND huyện Buôn Đôn và thị xã, thành phố về việc thông báo triệu tập dự thi kỳ thi nâng ngạch Thanh tra viên chính.

Tham mưu Dự thảo Báo cáo thực trạng và đề xuất định hướng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch, bổ nhiệm

Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5088/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 2979-CV/TU ngày 21/6/2019 của Tỉnh ủy về tham mưu Dự thảo Báo cáo thực trạng và đề xuất định hướng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch, bổ nhiệm theo dõi, đánh giá cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước của tỉnh.

Tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, UBMT Tổ quốc và các đoàn thể năm 2019

Ngày 25/6/2019, Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 3108-TB/TU về việc tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, UBMT Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến

Ngày 21/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ- UBND về ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả thực hiện Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 164/BC-UBND, ngày 19/6/2019 về kết quả thực hiện Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ trên Quốc lộ 26 và Quốc lộ 14

Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk cho biết, các xe vượt quá tải trọng lưu thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ bị xử lý nghiêm.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này