Công bố Chỉ số CCHC năm 2018 : Cục Hải quan tỉnh dẫn đầu

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 1009/QĐ-UBND về phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 – 2020

Ngày 07/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1040/QĐ-UBND về Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức với cơ quan hành chính năm 2019

Ngày 08/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3608/UBND-KSTTHC về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức với cơ quan hành chính năm 2019.

Triển khai công tác dân vận chính quyền 2019

Ngày 08/5, UBND tỉnh ban hành Công văn 3648/UBND-KGVX về triển khai công tác dân vận chính quyền 2019.

Triển khai Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ

Ngày 03/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3461/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Cho phép Tổng Công ty phát điện 3- Công ty cổ phần chuyển từ hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất trả hàng năm

Ngày 03/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 994/QĐ-UBND về việc cho phép Tổng Công ty phát điện 3- Công ty cổ phần chuyển từ hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với 20.184m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Triển khai Quyết định số 362/QĐ-VPCP ngày 27/4/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 03/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3475/UBND – KSTTHC gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 362/QĐ-VPCP ngày 27/4/2019 của Văn phòng Chính phủ ban hành danh mục mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính trên hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Quyết định thu hồi 1.308,6m2 đất tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH An Thái

Ngày 03/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 993/QĐ-UBND về việc thu hồi 1.308,6m2 đất tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH An Thái giao cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột quản lý; cho phép Công ty TNHH An Thái gia hạn sử dụng 4.988,5m2 đất tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Đánh giá giữa kỳ - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý đường địa phương (dự án LRAMP)

Ngày 07/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3574/UBND-CN, về việc đánh giá giữa kỳ - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý đường địa phương (dự án LRAMP)

Cung cấp thông tin, số liệu về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh

Ngày 06/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3538/UBND-KSTTHC, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 1382/BTTTT-THH ngày 03/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông, về việc báo cáo số liệu Chính phủ điện tử quý II năm 2019.

Triển khai thực hiện Công văn số 161/LĐCP ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 07/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3590/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Công văn số 161/LĐCP ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên tích cực và vận động thực hiện các biện pháp giải quyết vấn đề rác thải nhựa; Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật nhằm giải quyết đồng bộ, hiệu quả vấn đề rác thải nhựa.

Triển khai Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 06/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3539/UBND-NN&MT, gửi Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông và nông nghiệp phát trển nông thôn tỉnh, UBND huyện Ea Kar về việc triển khai thực hiện Thông báo số 2200/TB-BNN-VP, ngày 29/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp giao ban công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Triển khai Quyết định số 08/QĐ-UBQG ngày 12/3/2019 của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Ngày 04/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3513/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về việc triển khai Quyết định số 08/QĐ-UBQG ngày 12/3/2019 của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về ban hành Chương trình công tác của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam năm 2019.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án mua sắm thuốc vượt thầu thuộc danh mục thuốc trúng thầu cấp cơ sở năm 2018

Ngày 06/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1011/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án mua sắm thuốc vượt thầu thuộc danh mục thuốc trúng thầu cấp cơ sở năm 2018 cho Bệnh viện đa khoa huyện Cư M’gar.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án mua sắm thuốc vượt thầu thuộc danh mục thuốc trúng thầu cấp cơ sở năm 2018 (lần 3)

Ngày 06/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1014/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án mua sắm thuốc vượt thầu thuộc danh mục thuốc trúng thầu cấp cơ sở năm 2018 (lần 3) cho Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc theo tên Generic  thuộc dự án mua thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở năm 2019 của Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản

Ngày 06/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1013/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc theo tên Generic thuộc dự án mua thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở năm 2019 của Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc trong kế hoạch được duyệt năm 2018 thuộc danh mục thuốc không trúng thầu cấp cơ sở

Ngày 06/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1010/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc trong kế hoạch được duyệt năm 2018 thuộc danh mục thuốc không trúng thầu cấp cơ sở, Dự án mua thuốc khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa huyện Cư M’gar.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc theo tên Generic  thuộc dự án mua thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở năm 2019 của Bệnh viện Tâm thần

Ngày 06/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1015/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc theo tên Generic thuộc dự án mua thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở năm 2019 của Bệnh viện Tâm thần

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu thuộc dự án mua thuốc đối với danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở năm 2019 của Bệnh viện Tâm thần

Ngày 06/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1012/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu thuộc dự án mua thuốc đối với danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở năm 2019 của Bệnh viện Tâm thần.

Tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2019.

Ngày 04/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3487/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành: Y tế, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 2089/BYT-KCB ngày 18/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2019.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này