Triển khai Thông tư số 87/2019/TT-BTC ngày 19/12/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10713/UBND–KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 87/2019/TT-BTC ngày 19/12/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc Nhà nước.

Triển khai Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10705/UBND-KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương Quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Triển khai Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp

Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10790/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường Nhà nước.

Triển khai Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ

Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10714/UBND- KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Triển khai Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18/12/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10704/UBND-KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18/12/2019 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành.

Phê duyệt Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng (LMLM) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3874/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng (LMLM) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng cấp tỉnh, kiểm kê đất đai chuyên đề cấp tỉnh

Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3873/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng cấp tỉnh, kiểm kê đất đai chuyên đề cấp tỉnh.

Triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực y tế.

Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10666/UBND-KGVX gửi các Sở: Y tế, Tư pháp, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế:

Triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019.

Ngày 25/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10615/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1811/QĐ-TTg ngày 16/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019.

Cũng cố, xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai trọng điểm, cấp bách thuộc thẩm quyền quản lý.

Ngày 25/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10602/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về việc củng cố, xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai trọng điểm, cấp bách.

Ngày 26/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10648/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai Thông tư số 14/2019/TT-BVHTTDL ngày 29/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Triển khai Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 26/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10647/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông”.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

Ngày 12/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3702/QĐ- UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Cho phép Công ty TNHH Thương mại xăng dầu Đức Nhân chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 30/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3888/QĐ- UBND về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại xăng dầu Đức Nhân chuyển mục đích sử dụng 708 m2 đất tại xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar từ đất nông nghiệp (trồng cây lâu năm) sang đất phi nông nghiệp (đất thương mại, dịch vụ) và cho Công ty TNHH Thương mại xăng dầu Đức Nhân thuê diện tích đất nêu trên để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Đức Nhân.

Bổ sung danh mục dự án mở rộng của hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Giang 2 vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 26/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3859/QĐ- UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án mở rộng của hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Giang 2 vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Buôn Ma Thuột.

Bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất công trình năng lượng trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ea Súp

Ngày 27/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3883/QĐ- UBND về việc phê duyệt bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất công trình năng lượng trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ea Súp.

Cho Công ty Cổ phần bến xe tổng hợp Đắk Lắk thuê đất

Ngày 27/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3882/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần bến xe tổng hợp Đắk Lắk thuê 49.078,8 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột để thực hiện Dự án Bến xe tổng hợp liên tỉnh Đắk Lắk.

Cho phép UBND huyện M’Drắk chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 26/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3856/QĐ-UBND về việc cho phép UBND huyện M’Drắk chuyển mục đích sử dụng 7.679,5 m2 đất tại xã Ea Riêng, huyện M’Drắk từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại nông thôn 7.426,0 m2 và đất giao thông 253,5 m2 để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Phê duyệt thiết kế mẫu các công trình hạ tầng phục vụ lâm sinh

Ngày 27/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3876/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Công trình: Thiết kế mẫu các công trình hạ tầng phục vụ lâm sinh.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 27/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3872/QĐ- UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này