Sử dụng nguồn ngân sách nhà nước giảm cấp đối với các khoản chi được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Ngày 22/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4782/UBND-KT, gửi Sở Y tế, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 3048/BYT-KH-TC, ngày 05/6/2017 của Bộ Y tế về việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước giảm cấp đối với các khoản chi được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Cập nhật, hoàn thiện Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

Ngày 20/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4723/UBND-CN, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cập nhật, hoàn thiện Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

Xử lý văn bản.
Xử lý văn bản. (27/06/2017, 16:02)

Ngày 20/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4721/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc xử lý các văn bản sau.

Giao quyền quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị Di tích danh lam thắng cảnh Quốc gia Thác Bìm Bịp.

Ngày 20/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4717/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Lắk, Ban Quản lý Rừng lịch sử Văn hóa Môi trường Hồ Lắk về việc xử lý Tờ trình số 989/TTr-SVHTTDL ngày 09/6/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 và giao quyền quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị Di tích danh lam thắng cảnh quốc gia Thác Bìm Bịp.

Tổ chức Hội thi nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4762/UBND-KT, ngày 21/6/2017 gửi Ngân hàng Chính sách xã hội – Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức Hội thi nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp.

Tham mưu xử lý đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4775/UBND-TH ngày 22/6/2017 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc tham mưu xử lý đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (27/06/2017, 15:54)

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4776/UBND-TH ngày 22/6/2017 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc tham mưu UBND tỉnh xử lý văn bản.

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (27/06/2017, 15:53)

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4777/UBND-TH ngày 22/6/2017 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc tham mưu UBND tỉnh xử lý văn bản.

Tham mưu xử lý đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4743/UBND-TH ngày 21/6/2017 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc tham mưu xử lý đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 19/6, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 145/BC-UBND về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Ngày 22/6,UBND tỉnh ban hành Công văn số 4801/UBND-TH về việc báo cáo kết quả thực hiện do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2016 các đơn vị trong tỉnh

Ngày 21/6, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 148/BC-UBND về việc đánh giá kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Giá trị trung bình chỉ số cải cách hành chính của 27 Sở, ban, ngành đạt được 81,07 điểm, đạt mức cao nhất trong 04 năm triển khai thực hiện xác định chỉ số cải cách hành chính, cao hơn so với năm 2015 là 6,13 điểm.

Trailer 30 giây giới thiệu Năm APEC Việt Nam 2017

Ngày 26/6, Sở Thông tin và Truyền thông ban Công văn số 452/STTTT- TTBCXB gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, ban, ngành; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh về việc tuyên truyền sự kiện Năm APEC Việt Nam 2017.

Triển khai các Văn bản của Trung ương

Ngày 22/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4783/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai các Quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gồm:

Triển khai các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 22/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4769/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm:

Báo cáo công tác phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 22/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4768/UBND-TH, gửi các Sở Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh về việc thực hiện Công văn số 442/UB-PA ngày 05/6/2017 Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) về báo cáo công tác PCPNN 6 tháng đầu năm 2017.

Xây dựng “Chương trình mỗi xã một sản phẩm”

Ngày 22/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4766/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 4914/BNN-VPĐP ngày 15/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng “Chương trình mỗi xã một sản phẩm”; Quyết định số 2277/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt Đề cương Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát.

Triển khai Văn bản của Bộ Tài chính

Ngày 21/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4738/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính gồm:

Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh khóa IX trong năm 2017, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đắk Lắk triệu tập Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cơ sở nuôi dưỡng đủ điều kiện được cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài

Ngày 20/6/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1494/QĐ - UBND về việc chỉ định cơ sở nuôi dưỡng đủ điều kiện được cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này