Triển khai các văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4151/UBND-KGVX, ngày 31/5/2017 giao Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan triển khai các văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mở lớp đào tạo đại học vừa học vừa làm cho cán bộ chính quyền cấp xã

Ngày 31/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4133/UBND- TH gửi Sở Nội vụ về xử lý Tờ trình số 228/TTr- SNV ngày 08/5/2017 của Sở Nội vụ về việc xin chủ trương mở lớp đào tạo đại học vừa học vừa làm cho cán bộ chính quyền cấp xã tại tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016- 2020

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4207/UBND- KT gửi Sở Tài chính, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 6775/BTC- NSNN ngày 24/5/2017 của Bộ Tài chính về việc thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016- 2020.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ

Ngày 01/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4174/UBND- TH gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính về thực hiện thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ tại Công văn số 4951/VPCP- TCCV ngày 15/5/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Triển khai Công văn 2602/BTNMT-TCQLDĐ ngày 24/5/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 01/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4165/UBND- NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Công văn 2602/BTNMT-TCQLDĐ ngày 24/5/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về rà soát thiết kế kỹ thuật – dự toán chi tiết của huyện biên giới Ea Súp và Buôn Đôn.

Triển khai thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 29/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4016/UBND-CN, về việc triển khai thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Tăng cường thực hiện dự án VnSat

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3996/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 3752/BNN-HTQT, ngày 08/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về tăng cường chỉ đạo thực hiện dự án VnSat.

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3991/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Quyết định số 660/QĐ-BTP ngày 11/5/2017 của Bộ Tư pháp, về ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực nút giao đường Nguyễn Tất Thành với các đường Ngô Gia Tự, A Ma Jhao, Lý Tự Trọng và đường vành đai phía Tây với Tỉnh lộ 8, Hà Huy Tập thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 29/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4050/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Chi cục Quản lý đường bộ III.5, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc thực hiện Báo cáo số 62/BC-SGTVT ngày 09/5/2017 của Sở Giao thông vận tải báo cáo về tình hình giao thông tại nút giao đường Nguyễn Tất Thành - A Ma Jhao - Ngô Gia Tự, Lý Tự Trọng - Nguyễn Tất Thành và đề xuất hướng xử lý.

Triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đầu tư mở mới sử dụng nguồn vốn TPCP.

Ngày 29/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4036/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 3732/BNN-XD ngày 05/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đầu tư mở mới sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đầu tư.

Triển khai các Văn bản của Trung ương.

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4010/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế về việc thực hiện Thông báo số 220/TB-VPCP, ngày 12/5/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị toàn quốc về phát triển dược liệu Việt Nam và Thông tư số 05/2017/TT/BYT, ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế về việc quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1037/KH-BVHTTDL của BVHTTDL.

Ngày 29/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4022/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Du lịch tỉnh về việc triển khai Công văn số 4176/VPCP-KGVX ngày 25/4/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành và Kế hoạch số 1037/KH-BVHTTDL ngày 15/03/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường, chấn chỉnh hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch.

Chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT tại địa phương.

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4015/UBND-KGVX, gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc triển khai Công văn số 1922/BHXH-CSYT ngày 19/5/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm Y tế tại địa phương.

Thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3986/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Công văn số 5052/VPCP-KTTH ngày 17/5/2017 về thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 – 2020.

Thi hành Luật đấu giá tài sản

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3990/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp; các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

Xử lý đề nghị cho chủ trương thuê đất của Công ty Điện lực Đắk Lắk

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3975/UBND-NN&MT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xét Tờ trình số 4208/TTr-ĐLPC-QLDA ngày 12/5/2017 của Công ty Điện lực Đắk Lắk về đề nghị cho chủ trương thuê đất đầu tư xây dựng công trình Nhà điều hành sản xuất Điện lực Cư Kuin.

Nâng cao chất lượng hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3987/UBND-TH, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn số 5055/VPCP-KGVX ngày 17/5/2017 về nâng cao chất lượng hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Báo cáo đánh giá về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2016.

Ngày 29/5, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 115/BC-UBND báo cáo đánh giá về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2016; định hướng và giải pháp để tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại tổ chức khoa học và công nghệ trong thời gian tới.

Hướng dẫn tổ chức quán triệt, tuyên truyền Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 18/5/2017 và Chương trình số 13-CTr/TU ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 31/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 39-HD/TG hướng dẫn tổ chức quán triệt, tuyên truyền Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 18/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế” và Chương trình số 13-CTr/TU ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng”.

Triển khai Thông báo số 79/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và Chương trình số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3971/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 79/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ Đạo Tây Nguyên tại Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm công tác năm 2017 của Ban chỉ Đạo Tây Nguyên”; Chương trình số 10-CTr/TU ngày 15/02/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 09-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này