Xử lý Tờ trình số 385/TTr-CAT ngày 26/5/2017 của Công an tỉnh.

Ngày 16/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4622/UBND-NC, gửi Công an tỉnh về việc xử lý Tờ trình số 385/TTr-CAT ngày 26/5/2017 của Công an tỉnh về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Quyết định về việc giao quyền quản lý nhà nước đối với Di tích danh lam thắng cảnh quốc gia.

Ngày 20/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1490/QĐ-UBND về việc giao quyền quản lý nhà nước đối với Di tích danh lam thắng cảnh quốc gia.

Triển khai Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

UBND tỉnh vừa có Công văn số 4654/UBND-KGVX, ngày 19/6/2017 về việc triển khai Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 15/5 đến 14/6/2017.

Ngày 14/6, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 139/BC-UBND báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 15/5 đến 14/6/2017.

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư trồng rừng, trồng cây ăn quả tại tiểu khu 533, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn”.

Ngày 13/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1442/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư trồng rừng, trồng cây ăn quả tại tiểu khu 533, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn”.

Triển khai Văn bản của Trung ương

Ngày 15/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4588/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính.

Triển khai Công văn số 771/TTg-KGVX ngày 04/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4576/UBND-KGVX, gửi các Sở Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Công văn số 771/TTg-KGVX ngày 04/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Kết luận số 11-KL/TW ngày 09/01/2017 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm.

Chủ trương quyết toán gói thầu BMT-01C: Mua sắm thiết bị cơ sở xử lý chất thải rắn Hòa Phú

Ngày 14/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4546/UBND-CN, gửi Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk về việc cho chủ trương quyết toán gói thầu BMT-01C: Mua sắm thiết bị cơ sở xử lý chất thải rắn Hòa Phú.

Công tác giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý đường địa phương

Ngày 14/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4533/UBND-CN, gửi các Sở Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư về việc xét Công văn cố 868/SGTVT-QLDA ngày 01/6/2017 của Sở Giao thông vận tải về công tác giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý đường địa phương.

Giải quyết Công văn
Giải quyết Công văn (21/06/2017, 08:09)

Ngày 12/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4472/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về xử lý các văn bản gồm:

Triển khai Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 13/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4499/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương về triển khai thực hiện Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt bổ sung Danh mục sản phẩm quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.

Triển khai Quyết định số 754/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4574/UBND- CN gửi Sở Công Thương về triển khai thực hiện Quyết định số 754/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4575/UBND- KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

Triển khai Quyết định số 1725/QĐ-BQP ngày 20/5/2017 của Bộ Quốc phòng

Ngày 13/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4493/UBND- NC gửi Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Quyết định số 1725/QĐ-BQP ngày 20/5/2017 của Bộ Quốc phòng Công bố thủ tục hành chính mới ban hành về tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Thực hiện Công văn số 1274/BXD-HTKT ngày 06/6/2017 của Bộ Xây dựng

Ngày 13/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4515/UBND- CN gửi Sở Xây dựng về thực hiện Công văn số 1274/BXD-HTKT ngày 06/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

Triển khai Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ

Ngày 15/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4577/UBND- KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Triển khai Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ

Ngày 12/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4474/UBND- CN gửi Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Công an; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Thực hiện kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4355/BKHĐT-GSTĐĐT

Ngày 12/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4479/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Công văn số 4355/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 29/5/2017 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc tổng hợp công tác giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2016.

Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Tanico

Ngày 15/6/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1462/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Tanico.

Tham mưu thành lập các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của tỉnh

Ngày 14/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4556/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc tham mưu UBND tỉnh thành lập các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này