Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP

Ngày 19/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3696/UBND-KGVX, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 2209/BNV-TH ngày 24/4/2017 của Bộ Nội vụ về tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ.

Rà soát mô hình hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

Ngày 19/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3702/UBND-KT, gửi Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk về việc thực hiện Công văn số 5769/BTC-TCNH ngày 04/5/2017 của Bộ Tài chính về rà soát mô hình hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Ngày 22/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3746/UBND-KGVX, gửi các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Đề xuất hỗ trợ nghiên cứu các giải pháp phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây sầu riêng và một số loại cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 22/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3774/UBND-TNMT, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề xuất hỗ trợ nghiên cứu các giải pháp phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây sầu riêng và một số loại cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai tuyển sinh Học viện Bóng đá NutiFood khóa 2 năm 2017

Ngày 18/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3648/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai tuyển sinh Học viện Bóng đá NutiFood khóa 2 năm 2017.

Học bổng của chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) 2017 – 2018

Ngày 18/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3649/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc học bổng của chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) 2017 – 2018.

Hướng dẫn quy trình nhập và phân bổ dự toán, hạch toán kế toán ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài

Ngày 19/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3704/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước về việc thực hiện Công văn số 4754/BTC-KBNN, ngày 11/4/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quy trình nhập và phân bổ dự toán, hạch toán kế toán ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Phối hợp tổ chức Diễn đàn “Phụ nữ các dân tộc Tây Nguyên chung tay bảo vệ thiên nhiên môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới”.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3805/UBND-KT ngày 22/5/2017, gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ (Ban Tôn giáo), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc phối hợp tổ chức Diễn đàn “Phụ nữ các dân tộc Tây Nguyên chung tay bảo vệ thiên nhiên môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới”.

Chuẩn bị các điều kiện để tham gia dịch vụ công trực tuyến của KBNN

Ngày 22/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3755/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh về việc thực hiện Công văn số 5608/BTC-KBNN, ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về chuẩn bị các điều kiện để tham gia dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước.

Thực hiện Thông báo số 3437/TB-BNN-VP ngày 25/4/2017 của Bộ NN&PTNT

Ngày 22/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3741/UBND-KT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Thông báo số 3437/TB-BNN-VP, ngày 25/4/2017 của Bộ NN&PTNT, thông báo Kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị triển khai “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021” tại tỉnh Thái Nguyên.

Phê duyệt kết quả Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Lắk năm 2016

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1153/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

Triển khai Văn bản của Trung ương.

Ngày 19/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3701/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Triển khai các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5/2017 và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2017

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 3592/KH-UBND, ngày 17/5/2017 về việc triển khai các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5/2017 và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2017.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP.

Ngày 22/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3762/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 3763/BNN-QLDN ngày 08/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ.

Triển khai Báo cáo 187-BC/TU của Tỉnh ủy.

Ngày 19/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3716/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy tại báo cáo số 187-BC/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy, về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 07/11/2011 của Tỉnh ủy, về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Báo cáo thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh quý I/2017

Ngày 23/5, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 113/BC-UBND về kết quả thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông.

Hội nghị kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Phú Yên và Đắk Lắk năm 2017

Theo Trung tâm xúc tiến Thương mại – Sở Công Thương cho biết, ngày 01/6/2017, Trung tâm xúc tiến Thương mại - Sở Công Thương Phú yên sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Phú Yên và Đắk Lắk năm 2017 tại thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp 2 tỉnh có điều kiện gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác, tạo cầu nối giao thương buôn bán cho các doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng như tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại giữa hai bên.

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012”

Ngày 22/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1194/QĐ-UBND thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”.

Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2017.

Ngày 18/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3674/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2017.

Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước trong công tác quản lý, điều trị, cai nghiện ma túy.

Ngày 18/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3667/UBND-KGVX gửi các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Tư pháp, Tài chính, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường hoạt động quản lý nhà nước trong công tác quản lý, điều trị, cai nghiện ma túy.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này