Triển khai công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 14/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4542/UBND-CN gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, nhằm triển khai công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến việc mở rộng, bổ sung quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

Tham mưu triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Nội vụ

Ngày 14/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4539/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Nội vụ.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý xe chở hàng quá tải trọng

Ngày 14/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4534/UBND-NC, nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 156/KH-BCA-C67 ngày 30/5/2017 của Bộ Công an về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng của phương tiện giao thông.

Báo cáo thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm

Ngày 13/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4501/UBND-KGVX, nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo vủa Văn phòng Chính phủ, về việc báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm.

Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư

Ngày 13/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4494/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư.

Tham mưu dự thảo Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án “Đổi mới và Phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 16/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4614/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 2144/LĐTBXH-BTXH ngày 01/6/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025.

Hướng dẫn giải quyết hồ sơ tồn đọng xác nhận người có công.

Ngày 16/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4613/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 2208/LĐTBXH-NCC ngày 06/6/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số vấn đề cụ thể trong việc giải quyết hồ sơ tồn đọng.

Sáp nhập Quỹ phát triển nhà ở và Quỹ phát triển đất tỉnh.

Ngày 15/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4611/UBND-KT, gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Quỹ phát triển nhà ở tỉnh, Quỹ phát triển đất tỉnh về việc Xử lý Công văn số 565/SNV-TCBC ngày 09/5/2017 của Sở Nội vụ về việc báo cáo thực hiện nội dung Công văn số 2942/UBND-KT ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh về việc sáp nhập Quỹ phát triển nhà ở tỉnh.

Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành.

Ngày 15/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4603/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 7269/BTC-NSNN ngày 02/6/2017 của Bộ Tài chính về việc kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành.

Thực hiện Kết luận số 19-KL/TW và Chỉ thị số 08/CT-TTg.

Ngày 14/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4536/UBND-NC, gửi Thường trực Hội Luật gia tỉnh, Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Kế hoạch số 48-KH/ĐĐHLGVN ngày 06/6/2017 của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam về việc sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW, ngày 23-5-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 04 năm thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về công tác của Hội Luật gia Việt Nam.

Tham mưu xử lý đề xuất liên quan đến vốn của các địa phương.

Ngày 12/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4480/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản sau:

Giải phóng mặt bằng và đảm bảo an toàn lưới điện.

Ngày 12/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4475/UBND-CN, gửi các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 5498/VPCP-CN ngày 29/5/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc đảm bảo an ninh, an toàn Hệ thống truyền tải điện quốc gia.

Ngày 14/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4559/UBND-NC, gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Công văn số 5760/VPCP-NC ngày 03/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người thân, người nhà lãnh đạo.

Tham mưu xử lý đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh

Ngày 14/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4555/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu xử lý đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, gồm các văn bản:

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (20/06/2017, 15:41)

Ngày 14/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4554/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu xử lý văn bản, gồm:

Triển khai Quyết định số 361/QĐ-BCĐ389, ngày 01/6/2017

Ngày 14/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4552/UBND-KT, về việc thực hiện Quyết định số 361/QĐ-BCĐ389, ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương thống nhất chỉ đạo, điều hành công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Triển khai thực hiện Công văn số 4997/VPCP-V.I ngày 16/5/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 14/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4551/UBND-NC, gửi Thanh tra tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 4997/VPCP-V.I ngày 16/5/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và giải quyết trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Tham mưu triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy

Ngày 14/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4541/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc tham mưu triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, gồm:

Kế hoạch tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng

Ngày 12/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4473/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc triển khai Quyết định số 1875/QĐ-BNV ngày 26/5/2017 của Bộ Nội vụ về ban hành Kế hoạch tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua Khen thưởng.

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà cao tầng và trung tâm thương mại, siêu thị

Ngày 16/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4616/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này