Xây dựng dữ liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội

Ngày 16/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3564/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 1636/LĐTBXH-PCTNXH, ngày 28/4/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về xây dựng dữ liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội.

Kế hoạch tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” và Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Tây Nguyên” năm 2017.

Ngày 18/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3672/KH-UBND về kế hoạch tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” và Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Tây Nguyên” năm 2017.

Báo cáo kết quả Thống kê đất đai năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 17/5, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 108/BC-UBND về việc báo cáo kết quả Thống kê đất đai năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 16/5, Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 560-QĐ/TU ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk.

Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3461/KH-UBND, ngày 12/5/2017 về việc tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra.

Khảo sát, cung cấp thông tin để xây dưng Đề án thành phố Buôn Ma Thuột trở thành thành phố thông minh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3504/UBND-KGVX, ngày 15/5/2017 giửi Công an tỉnh, UBND thành phố Buôn Ma Thuột và các Sở, ban, ngành của tỉnh về việc khảo sát, cung cấp thông tin để xây dưng Đề án thành phố Buôn Ma Thuột trở thành thành phố thông minh.

Giới thiệu mẫu con dấu, chữ ký, chức danh của các cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3470/UBND-TH, ngày 12/5/2017 gửi Sở Ngoại vụ về việc giới thiệu mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh của các cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền ký cấp, công chứng, chứng thực giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao tại Công văn số 1574/BNG-LS ngày 03/5/2017.

Tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

Ngày 15/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3499/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 3444/MTTW-BCĐ ngày 19/4/2017 của Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành sách vàng sáng tạo Việt Nam.

Tham gia ý kiến Thông tư hướng dẫn điều kiện làm việc cho cơ quan hải quan

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3529/UBND-KT, ngày 15/5/2017 gửi Sở Tài chính, Cục Hải quan tỉnh về việc tham gia ý kiến Thông tư hướng dẫn điều kiện làm việc cho cơ quan hải quan, nơi kiểm tra hàng hóa, kho chứa hàng vi phạm tại kho bãi địa điểm theo Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Triển khai biện pháp thúc đẩy xuất khẩu thịt lợn.

Ngày 16/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3548/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 3824/BCT-XNK, ngày 03/5/2017 của Bộ Công Thương về việc biện pháp thúc đẩy xuất khẩu thịt lợn.

Thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2018.

Ngày 16/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3550/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 3818/BCT-TTTN, ngày 03/5/2017 của Bộ Công Thương về việc đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018.

Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ phòng, chống mại dâm năm 2017.

Ngày 15/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3500/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Y tế về việc thực hiện Công văn số 1224/LĐTBXH-PCTNXH ngày 31/3/2017 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm năm 2017.

Rà soát các khu công nghiệp dệt may, hỗ trợ ngành dệt may và các dự án công nghiệp quy mô lớn hỗ trợ ngành dệt may.

Ngày 15/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3524/UBND-CN, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 3002/BKHĐT-QLKKT ngày 10/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát các khu công nghiệp dệt may, hỗ trợ ngành dệt may và các dự án công nghiệp quy mô lớn hỗ trợ ngành dệt may, theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

Tham mưu xử lý các văn bản.

Ngày 15/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3507/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc tham mưu xử lý các văn bản sau:

Tổ chức Chương trình biểu diễn Văn hóa Cồng chiêng phục vụ nhân dân địa phương và du khách năm 2017.

Ngày 15/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3505/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính về việc xử lý Công văn số 808/STC-HCSN ngày 19/4/2017 của Sở Tài chính về việc tham mưu phần kinh phí Đề án tổ chức Chương trình biểu diễn Văn hóa Cồng chiêng phục vụ nhân dân địa phương và du khách năm 2017.

Tiếp nhận Dự án phòng chống sốt rét do Quỹ Toàn cầu tài trợ giai đoạn 2018- 2020

Ngày 12/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3480/UBND- TH, gửi Viện Sốt rét- Ký sinh trùng- Côn trùng Trung ương, Sở Y tế về xử lý Công văn số 654/SYT-KHNVY ngày 12/4/2017 của Sở Y tế về đề nghị ban hành văn bản tiếp nhận và cam kết thực hiện Dự án phòng chống sốt rét do Quỹ Toàn cầu tài trợ giai đoạn 2018- 2020.

Triển khai Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3489/UBND- KGVX gửi Ban Dân tộc về triển khai thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.

Tuyên truyền Tháng hành động Quốc gia về Phòng chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam 2017

Ngày 15/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3487/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện Công văn số 1790/BVHTTDL- GĐ ngày 28/4/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức tuyên truyền Tháng hành động Quốc gia về Phòng chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam 2017.

Triển khai Thông tư số 343/2016/TT- BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính

Ngày 15/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3531/UBND- KT gửi Sở Tài chính, các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 343/2016/TT- BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

Triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ

Ngày 15/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3483/UBND- TH gửi Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới".

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này