Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW

Ngày 12/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3473/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 708-CV/TU ngày 25/4/2017 về việc quán triệt, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QPAN tháng 4/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2017

UBND tỉnh ban hành Thống báo số 84/TB-UBND, ngày 11/5/2017 thông báo kết lận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QPAN tháng 4/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2017.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1061/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020.

Triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3356/UBND-KGVX, ngày 08/5/2017 nhằm triển khai thực hiện Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch.

Thực hiện Chương trình Dân hỏi – Thủ trưởng cơ quan chức năng trả lời

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3445/UBND-TH, ngày 11/5/2017 gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Chương trình Dân hỏi – Thủ trưởng cơ quan chức năng trả lời.

Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra và nhập số liệu vào Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3433/UBND-NC, ngày 11/5/2017 gửi Thanh tra tỉnh, nhằm triển khai Công văn của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác xử lý sau thanh tra và nhập số liệu vào Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk thông báo tuyển sinh năm 2017

Ngày 27/4, Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk ban hành Thông báo số 349/TB-CĐYT về việc tuyển sinh năm 2017.

Hướng dẫn báo chí tuyên truyền sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW.

Ngày 11/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 35-HD/TG hướng dẫn báo chí tuyên truyền sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW.

Phòng ngừa, ngăn chặn mã độc tống tiền Ransomware WannaCry

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn cảnh báo mã độc có tên WannaCry khai thác một số lỗ hổng trên hệ điều hành Windows để tấn công vào các máy tính với mục tiêu mã hóa dữ liệu để đòi tiền chuộc.

Rà soát các văn bản đã chỉ đạo trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng

Ngày 09/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3389/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát các văn bản đã chỉ đạo trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng.

Triển khai văn bản của Trung ương

Ngày 09/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3411/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai các văn bản của Trung ương, gồm:

Thực hiện Quyết định số 1063/QĐ-BNN-KH ngày 30/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 09/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3410/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Ea Súp về việc thực hiện Quyết định số 1063/QĐ-BNN-KH ngày 30/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr giai đoạn 2 (Hoàn thiện hệ thống kênh) tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.

Ngày 09/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3395/UBND-NC gửi Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Kế hoạch số 1210/KH-BTP ngày 12/4/2017 của Bộ Tư pháp, về triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước (Tại buổi làn việc với các cơ quan thi hành án ngày 17/02/2017).

Ban hành Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh về thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2017

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1112/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh về thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2017.

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP tháng 4/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2017

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 103/BC-UBND, ngày 10/5/2017 về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP tháng 4/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2017.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Di tích lịch sử quốc gia Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965 - 1975).

Ngày 10/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 492-CV/TG gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Di tích lịch sử quốc gia Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965 - 1975).

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh

Ngày 11/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1124/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh.

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2017

Ngày 9/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2017. Theo đó, UBND tỉnh chọn chủ đề là “Triển khai Luật Trẻ em và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em”. Nội dung hoạt động chính gồm tổ chức Lễ phát động điểm cấp tỉnh nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2017, hoạt động truyền thông, hỗ trợ và chăm sóc trẻ em bị bạo lực, xâm hại, hoạt động kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh.

Triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 12/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3453/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm các Văn bản sau:

Đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án Nâng cao hiệu quả dự án cấp nước thị xã Buôn Hồ.

Ngày 11/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3449/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thị xã Buôn Hồ về việc xử lý Tờ trình số 66/TTr-UBND, ngày 09/5/2017 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc đề nghị cam kết tiến độ triển khai thực hiện dự án Nâng cao hiệu quả dự án cấp nước thị xã Buôn Hồ từ nguồn vốn KOICA và Công văn số 790/SKHĐT-KTĐN ngày 11/5/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc cam kết tiến độ triển khai thực hiện Dự án Nâng cao hiệu quả dự án Cấp nước thị xã Buôn Hồ từ nguồn vốn ODA của KOICA. Tại Thư số KOICA-VO-17-1496 ngày 08/5/2017. KOICA đề nghị UBND tỉnh cam kết tiến độ thực hiện dự án vào sử dụng trong tháng 11/2017.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này