Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc Generic cho Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo

Ngày 25/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1005/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua thuốc thuộc chương trình bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng cho Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc Generic cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh

Ngày 25/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1001/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua thuốc thuộc danh mục thuốc không trúng thầu tập trung cấp địa phương năm 2017 cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc khám, chữa bệnh năm 2017 cho Bệnh viện Tâm thần tỉnh

Ngày 25/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 999/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua thuốc khám, chữa bệnh cấp bách trong kế hoạch năm 2017 cho Bệnh viện Tâm thần tỉnh.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 25/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2983/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

Quyết định thu hồi 4.140,5 m2 đất của Thị ủy Buôn Hồ giao cho UBND thị xã Buôn Hồ quản lý

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 985/QĐ-UBND, ngày 21/4/2017 về việc thu hồi 4.140,5 m2 đất tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ của Thị ủy Buôn Hồ giao cho UBND thị xã Buôn Hồ quản lý.

Tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2016 của doanh nghiệp FDI

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3009/UBND-KT, ngày 25/4/2017 gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2016 của doanh nghiệp FDI.

Đầu tư dự án Hồ thủy lợi Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3013/UBND-TH, ngày 26/4/2017 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, nhằm triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hồ thủy lợi Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án: Trường Mầm non Việt Úc.

Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 966/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án: Trường Mầm non Việt Úc.

Tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình SEQAP và định hướng triển khai dạy học 2 buổi/ngày cấp tiểu học giai đoạn 2017-2020.

Ngày 21/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2894/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 477/SGDĐT-GDTH ngày 04/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình SEQAP và định hướng triển khai dạy học 2 buổi/ngày cấp tiểu học giai đoạn 2017-2020.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới trung tâm phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 974/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới trung tâm phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Triển khai chủ trương thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam  tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020.

Ngày 20/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2879/UBND-TH, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 2873/BCT-KV2 ngày 07/4/2017 của Bộ Công Thương về việc triển khai chủ trương thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020.

Tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh.

Ngày 20/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2833/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 3639/BGTVT-TTr ngày 07/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác quản lý, hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô, xử lý vi phạm về “xe dù, bến cóc”

Tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức cấp xã.

Ngày 20/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2864/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức cấp xã.

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh.

Ngày 18/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 936/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh.

Triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Ngày 20/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2890/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Tham mưu ban hành Quy chế chung về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2786/UBND-KT, gửi các Sở: Tài chính, Tư pháp về việc xử lý Báo cáo thẩm định số 40/BCTĐ-STP ngày 11/4/2017 của Sở Tư pháp về thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định số lượng, chủng loại, giá mua máy móc, thiết bị trang bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Tờ trình số 93/TTr-STC ngày 05/4/2017 của Sở Tài chính về đề nghị ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước

Ngày 18/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2740/UBND-KT, gửi Giám đốc Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị; các Doanh nghiệp, đơn vị sản xuất về việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước.

Tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trên địa bàn tỉnh

Ngày 18/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2727/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 1152/TB-LĐTBXH ngày 28/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2016. Để chủ động phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh.

Thông báo kết luận của UBND tỉnh về buổi làm việc với ngành y tế.

Ngày 18/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 65/TB-UBND thông báo kết luận của UBND tỉnh về buổi làm việc với ngành y tế.

Triển khai Nghi định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ

Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2858/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này