Thực hiện Quyết định số 1063/QĐ-BNN-KH ngày 30/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 09/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3410/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Ea Súp về việc thực hiện Quyết định số 1063/QĐ-BNN-KH ngày 30/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr giai đoạn 2 (Hoàn thiện hệ thống kênh) tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.

Ngày 09/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3395/UBND-NC gửi Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Kế hoạch số 1210/KH-BTP ngày 12/4/2017 của Bộ Tư pháp, về triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước (Tại buổi làn việc với các cơ quan thi hành án ngày 17/02/2017).

Ban hành Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh về thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2017

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1112/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh về thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2017.

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP tháng 4/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2017

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 103/BC-UBND, ngày 10/5/2017 về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP tháng 4/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2017.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Di tích lịch sử quốc gia Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965 - 1975).

Ngày 10/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 492-CV/TG gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Di tích lịch sử quốc gia Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965 - 1975).

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh

Ngày 11/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1124/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh.

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2017

Ngày 9/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2017. Theo đó, UBND tỉnh chọn chủ đề là “Triển khai Luật Trẻ em và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em”. Nội dung hoạt động chính gồm tổ chức Lễ phát động điểm cấp tỉnh nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2017, hoạt động truyền thông, hỗ trợ và chăm sóc trẻ em bị bạo lực, xâm hại, hoạt động kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh.

Triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 12/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3453/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm các Văn bản sau:

Đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án Nâng cao hiệu quả dự án cấp nước thị xã Buôn Hồ.

Ngày 11/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3449/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thị xã Buôn Hồ về việc xử lý Tờ trình số 66/TTr-UBND, ngày 09/5/2017 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc đề nghị cam kết tiến độ triển khai thực hiện dự án Nâng cao hiệu quả dự án cấp nước thị xã Buôn Hồ từ nguồn vốn KOICA và Công văn số 790/SKHĐT-KTĐN ngày 11/5/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc cam kết tiến độ triển khai thực hiện Dự án Nâng cao hiệu quả dự án Cấp nước thị xã Buôn Hồ từ nguồn vốn ODA của KOICA. Tại Thư số KOICA-VO-17-1496 ngày 08/5/2017. KOICA đề nghị UBND tỉnh cam kết tiến độ thực hiện dự án vào sử dụng trong tháng 11/2017.

Kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

Ngày 11/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3446/UBND-NC, gửi Thanh tra tỉnh về việc triển khai Công văn số 1065/TTCP-GSTĐXLSTT ngày 04/05/2017 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

Triển khai Thông báo số 193/TB-VPCP ngày 14/4/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 11/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3439/UBND-TH, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính về việc thực hiện Thông báo số 193/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh một số ngành kinh tế và các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng chung năm 2017.

Triển khai Công văn 1699/BTNMT-TCMT ngày 07/4/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 12/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3456/UBND- NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Công văn 1699/BTNMT-TCMT ngày 07/4/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2017.

Triển khai Công văn số 597/TTg-NN ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 09/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3377/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 597/TTg-NN ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về một số giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi.

Triển khai Công văn số 3609/BNN- CN ngày 28/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 09/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3376/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 3609/BNN- CN ngày 28/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn.

Triển khai Công văn 1970/BTNMT-TCMT ngày 24/4/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 12/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3454/UBND- NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Công văn 1970/BTNMT-TCMT ngày 24/4/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2017.

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam

Ngày 09/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3375/UBND- TH gửi Cục Thống kê tỉnh về triển khai thực hiện Công văn số 4186/VPCP- KTTH ngày 25/4/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn đến cuối năm 2030.

Thành lập Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài huyện Ea H’leo

Ngày 10/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1113/QĐ- UBND về việc thành lập Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài huyện Ea H’leo.

Triển khai Quyết định số 264/QĐ- BCĐ389 ngày 24/4/2017

Ngày 11/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3442/UBND- KT gửi các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 264/QĐ- BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt may Việt Nam

Ngày 09/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3385/UBND-CN, gửi Sở Công Thương về thực hiện Công văn số 3678/BCT- CNN ngày 27/4/2017 của Bộ Công Thương về việc báo cáo phục vụ điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt may Việt Nam.

Thông tin chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị của Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này