Quyết định về bàn giao công trình nước sinh hoạt tập trung xã Vụ Bổn huyện Krông Pắc

Ngày 24/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1832/ QĐ-UBND về việc bàn giao công trình cấp nước sạch sinh hoạt tập trung về xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, vận hành và khai thác.

Phê duyệt Đề án thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh

Ngày 21/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1818/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh.

Hưởng ứng  Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ 2- năm 2017

Ngày 24/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 581-CV/BTG gửi các cơ quan truyền thông về việc hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ 2 – năm 2017.

Phối hợp xây dựng Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc.

Ngày 20/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5652/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 650/UBDT-TTTT ngày 12/7/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc phối hợp xây dựng Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc.

Bàn giao công trình cấp nước sinh hoạt xã EaBar, huyện Buôn Đôn

Ngày 24/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1833/QĐ-UBND về việc giao công trình cấp nước sinh hoạt xã EaBar, huyện Buôn Đôn cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn vận hành, quản lý và khai thác.

Cơ chế vay lại của UBND tỉnh tham gia Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập.

Ngày 20/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5648/UBND-NNMT, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 8875/BTC-QLN ngày 04/7/2017 của Bộ Tài chính về cơ chế vay lại của UBND tỉnh tham gia Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập, vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018

Ngày 21/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5706/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 2794/BGDĐT-KHTC ngày 30/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018.

Tham mưu xử lý kiến nghị của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam

Ngày 20/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5673/UBND-KGVX gửi Sở Tài chính và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tham mưu xử lý kiến nghị của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam.

Tình hình thực hiện và giải ngân các dự án khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016

Ngày 20/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5647/UBND-NNMT gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính về việc thực hiện Công văn số 5811/BKHĐT-KTNN ngày 14/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các dự án khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016.

Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh.

Ngày 21/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5683/UBND-NC, gửi Ban An toàn giao thông tỉnh về việc triển khai Công văn số 227/UBATQG ngày 06/7/2017 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

Ngày 21/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1817/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 5607 –QĐ/TU  của Tỉnh ủy

Ngày 18/7, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 180/BC-UBND về việc kết quả thực hiện Quyết định số 5607-QĐ/TU ngày 02/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 19/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5624/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gồm:

Thực hiện Chương trình số 15-CTr/TU ngày 13/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVI) ”

Ngày 19/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5582/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVI) số 15-CTr/TU ngày 13/07/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 08/NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”

Ngày 18/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5568/UBND-KGVX, gửi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”.

Quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp NSĐP được hưởng theo quy định cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương.

Ngày 19/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5623/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 9076/BTC-KBNN, ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính về việc thực hiện xây dựng quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng theo quy định cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương.

Đề nghị hướng dẫn về việc áp giá thuốc trúng thầu trung bình để xây dựng và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc.

Ngày 18/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5564/UBND-KT gửi Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đề nghị hướng dẫn về việc áp giá thuốc trúng thầu trung bình để xây dựng và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc.

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp sơ kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 6 tháng đầu năm 2017

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 142/TB-UBND, ngày 19/7/2017 về Kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại cuộc họp sơ kết công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Báo cáo tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 184/BC-UBND, ngày 20/7/2017 về việc tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các nội dung, dự án thành phần về thông tin và truyền thông trong các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020.

Ngày 18/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5555/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Công văn số 2400/BTTTT-KHTC ngày 10/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai các nội dung, dự án thành phần về thông tin và truyền thông trong các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này