Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 28/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3142/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Công ty LGCNS & Sejong Global – Hàn Quốc, Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk về việc nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Hướng dẫn kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 các cấp

Ngày 28/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3105/UBND-NN&MT về việc hướng dẫn kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 các cấp.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án Cấp nước thành phố Buôn Ma Thuột và thị trấn 3 huyện Ea Kar, Krông Năng, Buôn Đôn

Ngày 27/4/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 74/TB-UBND về việc thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án Cấp nước thành phố Buôn Ma Thuột và thị trấn 3 huyện Ea Kar, Krông Năng, Buôn Đôn.

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nguyễn Hải Ninh tại cuộc họp sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Ngày 27/4/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 73/TB-UBND về việc thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nguyễn Hải Ninh tại cuộc họp sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Triển khai Quyết định số 1133/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng

Ngày 27/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3086/UBND-NC gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,về việc triển khai Quyết định số 1133/QĐ-BQP ngày 11/4/2017 của Bộ Quốc phòng về ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009.

Triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 27/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3070/UBND-KGVX gửi các Sở, ngành, đơn vị của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Triển khai văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 26/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3023/UBND-KGVX giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai các văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ mới ban hành gồm:

Triển khai các Văn bản của Trung ương

Ngày 26/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3028/UBND-TCTM gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính gồm:

Thực hiện Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 25/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3036/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Triển khai Văn bản của Trung ương

Ngày 27/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3051/UBND-KT, gửi các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ về việc thực hiện Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 10/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 65/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

Ngày 27/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3058/UBND-KT, gửi các Sở: Tư pháp; Tài chính; Công an tỉnh về việc xử lý Công văn số 789/STC-QLNS ngày 18/4/2017 của Sở Tài chính về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 65/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 về nâng cao chất lượng hoạt động của Công an xã, giai đoạn 2012 – 2016.

Đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật hành chính công trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3075/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 07/BSTDALHCC ngày 20/4/2017 của Ban Soạn thảo Dự án Luật Hành chính công - Ủy ban thường vụ Quốc hội, về đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật hành chính công trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu xử lý các văn bản

Ngày 27/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3078/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc xử lý các văn bản gồm:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3093/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Ban hành Kế hoạch công tác ngoại giao văn hóa năm 2017 của tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 26/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3040/KH-UBND về công tác ngoại giao văn hóa năm 2017 của tỉnh Đắk Lắk.

Kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2017 – 2018.

Ngày 28/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3116/UBND-KGVX về kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông (THPT) năm học 2017 – 2018.

Thực hiện Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 28/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3138/UBND-Th gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn 2016 – 2018.

Triển khai Thông tư quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017

Ngày 28/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3123/UBND-CN gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BCT ngày 21/4/2017 của Bộ Công Thương quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017.

Tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông

Ngày 28/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3115/UBND-KGVX về việc thực hiện Công văn số 1428/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 07/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

Triển khai thực hiện Công văn số 4057/BGTVT-VT, ngày 17/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 28/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3112/UBND-NC gửi Công an tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 4057/BGTVT-VT, ngày 17/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải về đăng ký đầu mối phối hợp xử lý các thông tin liên quan đến công tác khẩn nguy.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này