Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp năm 2017

Ngày 21/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2903/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị liên quan về việc thực hiện Công văn số 115/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 10/4/2017 của Bộ Tư pháp, về triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2017.

Ngày 21/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2898/UBND-KGVX gửi Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND, ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh.

Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh

Ngày 18/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 940/QĐ- UBND về Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Ngày 19/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 955/QĐ- UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành hạng mục báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ngày 19/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 956/QĐ- UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

Phê duyệt bổ sung công trình xây dựng cơ sở vật chất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Ea Kar

Ngày 20/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 969/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung công trình xây dựng cơ sở vật chất Trường THCS Hoàng Hoa Thám vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Ea Kar.

Giao 10.422,4 m2 đất tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar cho Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Ngày 20/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 976/QĐ-UBND về việc giao 10.422,4 m2 đất tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar cho Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân để sử dụng vào mục đích đất giáo dục và đào tạo.

Giao 10.289,8 m2 đất tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar cho Trường THCS Hoàng Hoa Thám

Ngày 20/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 970/QĐ-UBND về việc giao 10.289,8 m2 đất tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar cho Trường THCS Hoàng Hoa Thám để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo (xây dựng cơ sở vật chất Trường THCS Hoàng Hoa Thám).

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán bổ sung công trình đường Đông – Tây, thành phố Buôn Ma Thuột, hạng mục Cống thoát nước ngang

Ngày 20/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 964/QĐ- UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán bổ sung công trình đường Đông – Tây, thành phố Buôn Ma Thuột, hạng mục bổ sung: Cống thoát nước ngang tại lý trình Km4 + 575.

Thực hiện Công văn số 4912/BTC- TCHQ ngày 14/4/2017 của Bộ Tài chính

Ngày 20/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2863/UBND- KT gửi các Sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 4912/BTC- TCHQ ngày 14/4/2017 của Bộ Tài chính về việc đánh giá thực hiện quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư liên tịch số 36/2012/TTLT - BCT - BCA - BTP - BYT - TANDTC – VKSNDTC.

Triển khai Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 24/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2933/UBND-CN, gửi các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (26/04/2017, 09:38)

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2715/UBND-TH, ngày 18/4/2017 gửi Sở Nội vụ về việc tham mưu xử lý văn bản.

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (26/04/2017, 09:36)

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2713/UBND-TH, ngày 18/4/2017 gửi Sở Nội vụ về việc tham mưu xử lý văn bản.

Liên kết đào tạo sau đại học năm 2017 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2899/UBND-KGVX, ngày 21/4/2017 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk về việc đồng ý chủ trương liên kết đào tạo theo hình thức liên thông đại học hệ vừa làm vừa học.

Liên kết đào tạo sau đại học năm 2017 tại Trường Đại học Tây Nguyên

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2908/UBND-KGVX, ngày 21/4/2017 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Tây Nguyên về việc đồng ý chủ trương liên kết đào tạo sau đại học năm 2017 tại Trường Đại học Tây Nguyên.

Thành lập Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT năm 2017

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 975/QĐ-UBND, ngày 20/4/2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT năm 2017 của tỉnh Đắk Lắk.

Rà soát các khu công nghiệp dệt may, hỗ trợ ngành dệt may và các dự án công nghiệp quy mô lớn hỗ trợ ngành dệt may

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2798/UBND-CN, gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về thực hiện Công văn 3002/BKHĐT-QLKKT ngày 10/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát các khu công nghiệp dệt may, hỗ trợ ngành dệt may và các dự án công nghiệp quy mô lớn hỗ trợ ngành dệt may.

Bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2017 cho các huyện

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2824/UBND-KT, gửi Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc xử lý Tờ trình số 99/TTr-STC ngày 10/4/2017 của Sở Tài chính về bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2017 cho huyện Krông Ana để hỗ trợ chi trả bồi thường thiệt hại do xây dựng Đê bao Quảng Điền, xã Dur Kmăl; Tờ trình số 100/TTr-STC ngày 10/4/2017 của Sở Tài chính về bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2017 cho huyện Ea Kar để hỗ trợ xây dựng cổng chào.

Triển khai thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị dịch vụ Cụm công nghiệp Tân An 2 và dự án Khu đô thị mở rộng Cụm Công nghiệp Tân An

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2827/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng; UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc thực hiện Công văn 700/SXD-QLN ngày 12/4/2017 của Sở Xây dựng về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị dịch vụ Cụm công nghiệp Tân An 2 và dự án Khu đô thị mở rộng Cụm Công nghiệp Tân An.

Triển khai thực hiện Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ

Ngày 20/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2861/UBND-CN, gửi các Sở: Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giao thông vận tải; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2107 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này