Triển khai chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ngày 05/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3259/UBND-KT, gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk; các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/NĐ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ.

Triển khai Công văn số 1977/BTNMT-ĐCKS ngày 24/4/2017 của Bộ TNMT.

Ngày 05/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3255/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 1977/BTNMT-ĐCKS ngày 24/4/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp quy đổi giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Triển khai một số văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 04/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3218/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai một số văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm:

Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai QĐ số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của TTCP.

Ngày 03/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3153/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc xử lý Công văn số 175/BDT-CSDT ngày 24/4/2017 của Ban Dân tộc về việc tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số”.

Thực hiện Công văn số 4176/VPCP-KGVX ngày 25/4/2017

Ngày 05/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3233/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 4176/VPCP-KGVX ngày 25/4/2017 của Văn phòng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Triển khai các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 04/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3206/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm:

Triển khai Công văn số 1626/BTNMT-TCMT ngày 04/4/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 04/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3204/UBND-NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 1626/BTNMT-TCMT ngày 04/4/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngày 04/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3176/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/4/2017 của Tỉnh ủy, về tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước.

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 79/TB-UBND ngày 03/5/2017, về kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch năm 2017 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Ngày 05/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3276/UBND-NN&MT, gửi Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch năm 2017 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Triển khai Công văn số 3511/BNN-CN ngày 27/4/2017 của Bộ NN&PTNN

Ngày 05/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3254/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Công văn số 3511/BNN-CN ngày 27/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giải pháp cấp bách nhằm ổn định phát triển chăn nuôi.

Đề cương, nhiệm vụ của Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030”

Ngày 05/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3234/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nội dung Đề cương, nhiệm vụ của Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030.

Thực hiện Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ

Ngày 05/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3231/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ.

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 04/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3213/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện các văn bản gồm:

Thành lập Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk

Ngày 28/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1044/QĐ- UBND về việc thành lập Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk.

Thu hồi 4.481 m2 đất của Hợp tác xã Kinh doanh tổng hợp Thiện An tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ

Ngày 08/5/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1075/QĐ- UBND về việc thu hồi 4.481 m2 đất của Hợp tác xã Kinh doanh tổng hợp Thiện An tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ; giao 5.230,10 m2 đất tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ cho UBND thị xã Buôn Hồ quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

Ngày 04/5/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1051/QĐ- UBND về Cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở

Ngày 04/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3196/UBND- KT gửi Sở Tài chính, Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 4918/BTC- NSNN ngày 14/4/2017 của Bộ Tài chính về việc kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở theo Quyết định số 124/QĐ- TTg năm 2016.

Triển khai Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 21/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 04/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3209/UBND- KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 21/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

Triển khai Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ

Ngày 04/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3167/UBND- TH, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này