Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trụ sở làm việc Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 957/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trụ sở làm việc Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt quy hoạch tổng bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hồng Thu

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 958/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hồng Thu.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 92/2009/NĐ-CP và Nghị định số 112/2011/NĐ-CP và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 19/4, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 88/BC-UBND về việc tình hình thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Báo cáo làm việc Bộ Nội vụ và hai tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa về đường địa giới hành chính chưa thống nhất.

Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Báo cáo kết quả làm việc giữa Bộ Nội vụ và hai tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa về đường địa giới hành chính chưa thống nhất.

Ngày 18/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 2726/KH-UBND về việc thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017.

Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) lần thứ 9

Ngày 20/4/2017, Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 166-KL/TU về một số nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) lần thứ 9 được tổ chức vào ngày 11/4/2017 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2017.

Phê duyệt Điều lệ Hội người sản xuất cà phê bền vững huyện Krông Năng khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 894/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội người sản xuất cà phê bền vững huyện Krông Năng khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.

Triển khai thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu triển khai Thông báo số 156/TB-VPCP ngày 23/3/2017

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2766/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc triển khai Thông báo số 156/TB-VPCP ngày 23/3/2017 của Văn phòng Chính phủ về thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

Báo cáo thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh tra thanh niên năm 2017

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2768/UBND-KGVX, gửi các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBTN ngày 03/3/2017 của Ủy ban quốc gia về thanh niên Vệt Nam về kiểm tra thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2017.

Thông báo Triển lãm ảnh “Đất nước con người ASEAN”

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2775/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Công văn số 141/MTNATL-NA và Thông báo số 140/TB-MTNATL ngày 07/4/2017 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đề nghị triển khai, phối hợp, phổ biến, Thông báo Triển lãm ảnh “Đất nước con người ASEAN”.

Tham mưu Kế hoạch số 102/KH-TCTDTT ngày 11/4/2017

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2776/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Kế hoạch số 102/KH-TCTDTT ngày 11/4/2017 của Tổng Cục thể dục thể thao – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực II, tại tỉnh Đắk Lắk năm 2017.

Báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014

Ngày 20/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2844/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 1941/BNV-ĐT ngày 12/4/2107 của Bộ Nội vụ về báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 – 2020.

Cung cấp thông tin xây dựng Đề án đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại với Camphuchia

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2780/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Công văn số 1217/BTTTT-VCL ngày 12/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin xây dựng Đề án đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại với Camphuchia.

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (25/04/2017, 10:52)

Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2866/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu xử lý văn bản, gồm:

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2867/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 1192/BTP-PBGDPL ngày 11/4/2017 của Bộ Tư pháp, về phát hành các Báo cáo sơ kết, tổng kết về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Kiểm tra tình hình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Văn phòng điều phối Trung ương

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2820/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 193/VPĐP-NV ngày 12/4/2017 của Văn phòng điều phối Trung ương về kiểm tra tình hình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Đắk Lắk.

Phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường

Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2868/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 1208/BTP-BTNN ngày 12/4/2017 của Bộ Tư pháp, về phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án.

Rà soát, giải trình Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2800/UBND-CN, gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc thực hiện Công văn 2963/BKHĐT-QLKKT ngày 10/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giải trình Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

Tình hình thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về chính phủ điện tử quý I năm 2017

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2779/UBND-KGVX, ngày 19/4/2017 gửi Sở Thông tin và Truyền thông, về việc triển khai Công văn của Văn phòng Chính phủ liên quan đến tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về chính phủ điện tử quý I năm 2017.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này