Sửa chữa, bổ sung hệ thống báo hiệu điểm dừng đón, trả khách, nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7751/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về việc chủ trương sửa chữa, bổ sung hệ thống báo hiệu điểm dừng đón, trả khách, nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Kinh phí thực hiện Đề án số 1 trong chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm

Ngày 02/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7770/UBND-NC, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 10064/VPCP-NC ngày 21/9/2017 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Đề án số 1 trong chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm.

Mua sắm, cung ứng vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro

Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7737/UBND-KT, gửi các Sở: Y tế; Tài chính; Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc xử lý Tờ trình số 271/TTr-SYT ngày 20/9/2017 của Sở Y tế về mua sắm, cung ứng vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Góp ý dự thảo Nghị định

Ngày 02/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7756/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 12628/BTC-HTQT ngày 21/9/2017 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

Báo cáo kết quả công tác thi hành án hành chính

Ngày 02/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7788/UBND-NC, gửi Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 3454/BTP-TCTHADS ngày 21/9/2017 của Bộ Tư pháp về công tác thi hành án hành chính năm 2017.

Triển khai Thông báo số 1103/TB-TTKQH ngày 08/9/2017 của Tổng thư ký Quốc hội.

Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7742/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng, UBND huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 1103/TB-TTKQH ngày 08/9/2017 của Tổng thư ký Quốc hội về kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 13.

Tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, lễ hội chọi trâu, hội chọi trâu.

Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7745/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 3982/BVHTTDL-VHCS ngày 20/9/2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, lễ hội chọi trâu, hội chọi trâu.

Triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 02/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7757/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao để biết, hướng dẫn, triển khai thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện, kiến nghị theo quy định, gồm các văn bản sau:

Thực hiện Công văn của Bộ Nội vụ.

Ngày 02/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7758/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 5067/BNV-CCVC ngày 21/9/2017 của Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương chuyên viên chính.

Góp ý các dự thảo Nghị định của Chính phủ.

Ngày 02/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7787/UBND-KT, gửi Bộ Tài chính về việc thực hiện Công văn số 12157/BTC-QLS và Công văn số 12194/BTC-HCSN ngày 13/9/2017 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo các Nghị định của Chính phủ.

Chủ trương tổ chức Lễ hội đếm ngược năm 2017.

Ngày 02/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7796/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch về việc xử lý Tờ trình số 1720/TTr-SVHTTDL ngày 25/9/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin chủ trương để Công ty TNHH Tư vấn phát triển thị trường MSV.

Triển khai thực hiện Quyết định số 2548/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 02/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7802/UBND-KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 2548/QĐ-BKHCN ngày 20/9/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ, ban hành kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia về nhiên liệu sinh học và kiểm tra quản lý thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường.

Tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính

UBND tỉnh ban hành Công văn số 7748/UBND-KT, ngày 29/9/2017 gửi Sở Tài chính, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn thuộc Ủy ban TUMTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện.

Phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác quản lý quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ

Ngày 02/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7797/UBND-CN gửi các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm triển khai thực hiện Công văn số 8855/BCT-ĐL ngày 22/9/2017 của Bộ Công Thương về việc phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác quản lý quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCT của Bộ Công Thương

Ngày 02/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7798/UBND-CN gửi Sở Công Thương nhằm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 25/9/2017 của Bộ Công Thương về việc triển khai Nghị định cuả Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Góp ý dự thảo Đề án cũng cố và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh ban hành Công văn số 7780/UBND-KT, ngày 02/10/2017 gửi Sở Tài chính và Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk về việc góp ý dự thảo Đề án cũng cố và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, theo đề nghị của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025

UBND tỉnh ký Quyết định số 2662/QĐ-UBND, ngày 26/9/2017 về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2025.

Xử lý một số vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn tỉnh.

Ngày 26/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7614/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xét Công văn số 1798/STNMT-CCQLDĐ ngày 07/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham mưu xử lý một số vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Thông báo số 411/TB-VPCP ngày 05/9/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 27/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7629/UBND-NNMT, gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông Vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 411/TB-VPCP ngày 05/9/2017 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Tổng kết công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứa nạn từ năm 2016 đến nay và triển khai công tác những tháng cuối năm 2017.

Báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 234/QĐ-TTg.

Ngày 27/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7641/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 3813/LĐTBXH-TE, ngày 08/9/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 234/QĐ-TTg.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,  

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

thegioidieuhoa.com https://duhocbluesea.edu.vn/,https://www.dinhcubluesea.com,maylanhgiasi.net

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang