Kiểm tra hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên.

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2807/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 2694/BNN-TCLN ngày 30/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc kiểm tra hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên.

Thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển cà Phê Buôn Ma Thuột.

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2812/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Đắk Lắk, Công ty cổ phần VinaCafe Biên Hòa và Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tại buổi Họp báo về Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 vào ngày 06/3/2017. Để triển khai thực hiện các nội dung đã thống nhất tại Biên bản ghi nhớ.

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kiên cố hóa trường lớp học Mầm non và Tiểu học giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Buôn Đôn.

Ngày 20/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2842/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Buôn Đôn về việc thực hiện Công văn số 149/HĐND-VP ngày 30/3/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kiên cố hóa trường lớp học Mầm non và Tiểu học giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Buôn Đôn.

Thông tin về các Hội thảo sắp tổ chức tại Israel.

Ngày 20/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2869/UBND-TH, gửi Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về việc xử lý Công văn số 263/SNgV-HTQT ngày 11/4/2017 của Sở Ngoại vụ về thông tin các Hội thảo sắp tổ chức tại Israel.

Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn 13 huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 20/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2854/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, BCH BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, Ban, ngành ở tỉnh về việc thực hiện Luật Đất đai, Nghị định số 134/2016/QH 13 ngày 09/4/2016 của Quốc hội Khóa XIII kỳ họp 11 về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp Quốc gia.

Thực hiện Công văn số 3164/VPCP-NN ngày 03/4/2017 của VPCP.

Ngày 20/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2855/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 3164/VPCP-NN ngày 03/4/2017 của Văn phòng Chính phủ, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2016/QH14 của Quốc hội.

Tham gia Chương trình “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2016”.

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2813/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 2663-CV/HNDTW, ngày 23/3/2017 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, về việc chỉ đạo tham gia Chương trình “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2016”.

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trụ sở làm việc Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 957/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trụ sở làm việc Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt quy hoạch tổng bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hồng Thu

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 958/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hồng Thu.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 92/2009/NĐ-CP và Nghị định số 112/2011/NĐ-CP và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 19/4, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 88/BC-UBND về việc tình hình thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Báo cáo làm việc Bộ Nội vụ và hai tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa về đường địa giới hành chính chưa thống nhất.

Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Báo cáo kết quả làm việc giữa Bộ Nội vụ và hai tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa về đường địa giới hành chính chưa thống nhất.

Ngày 18/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 2726/KH-UBND về việc thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017.

Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) lần thứ 9

Ngày 20/4/2017, Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 166-KL/TU về một số nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) lần thứ 9 được tổ chức vào ngày 11/4/2017 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2017.

Phê duyệt Điều lệ Hội người sản xuất cà phê bền vững huyện Krông Năng khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 894/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội người sản xuất cà phê bền vững huyện Krông Năng khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.

Triển khai thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu triển khai Thông báo số 156/TB-VPCP ngày 23/3/2017

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2766/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc triển khai Thông báo số 156/TB-VPCP ngày 23/3/2017 của Văn phòng Chính phủ về thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

Báo cáo thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh tra thanh niên năm 2017

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2768/UBND-KGVX, gửi các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBTN ngày 03/3/2017 của Ủy ban quốc gia về thanh niên Vệt Nam về kiểm tra thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2017.

Thông báo Triển lãm ảnh “Đất nước con người ASEAN”

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2775/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Công văn số 141/MTNATL-NA và Thông báo số 140/TB-MTNATL ngày 07/4/2017 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đề nghị triển khai, phối hợp, phổ biến, Thông báo Triển lãm ảnh “Đất nước con người ASEAN”.

Tham mưu Kế hoạch số 102/KH-TCTDTT ngày 11/4/2017

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2776/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Kế hoạch số 102/KH-TCTDTT ngày 11/4/2017 của Tổng Cục thể dục thể thao – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực II, tại tỉnh Đắk Lắk năm 2017.

Báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014

Ngày 20/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2844/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 1941/BNV-ĐT ngày 12/4/2107 của Bộ Nội vụ về báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 – 2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này