Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 05/BC-UBND về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg, ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

Báo cáo tình hình thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2016

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 06/BC-UBND về tình hình thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-TTg, ngày 5/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường (BVMT) quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 166/QĐ-TTg, ngày 21/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Triển khai thực hiện Công văn số 17559/BTC-QLG của Bộ Tài chính

UBND tỉnh ban hành Công văn số 136/UBND-KT ngày 09/01/2017 gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm thực hiện Công văn số 17559/BTC-QLG của Bộ Tài chính, về việc triển khai Thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ, về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016

UBND tỉnh ban hành Công văn số 199/UBND-TH ngày 11/01/2017 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhằm triển khai thực hiện Thông báo số 442/TB-VPCP ngày 29/12/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1640/QĐ-TTg

UBND tỉnh vừa có Công văn số 202/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1640/QĐ-TTg, ngày 18/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

UBND tỉnh ban hành Công văn số 241/UBND-KT ngày 12/01/2017 gửi Sở Tài chính, về việc triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) tại Thông báo số 448/TB-VPCP ngày 30/12/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Tiếp tục quản lý, sử dụng đối với 154 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn huyện Ea Súp

UBND tỉnh ban hành Công văn số 253/UBND-KT ngày 12/01/2017 gửi Sở Tài chính và UBND huyện Ea Súp về việc tiếp tục quản lý, sử dụng đối với 154 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn huyện Ea Súp.

Tiếp tục quản lý, sử dụng đối với 256 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn huyện Ea H’leo

UBND tỉnh ban hành Công văn số 256/UBND-KT ngày 12/01/2017 gửi Sở Tài chính và UBND huyện Ea H’leo về việc tiếp tục quản lý, sử dụng đối với 256 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn huyện Ea H’leo.

Tham mưu xử lý văn bản. (20/01/2017, 15:40)

Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 283/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý văn bản:

Kiểm tra việc xả thải tại Cụm công nghiệp Tân An

UBND tỉnh ban hành Công văn số 311/UBND-NN&MT ngày 12/01/2017 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc kiểm tra việc xả thải tại Cụm công nghiệp Tân An ra khu vực đập Ea Trum thuộc địa bàn xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, theo nội dung báo cáo của UBND huyện Cư M’gar tại Công văn số 3763/UBND-TNMT ngày 27/12/2016.

Triển khai chính sách mới về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản  năm 2017

UBND tỉnh ban hành Công văn số 312/UBND-NN&MT ngày 12/01/2017 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, nhằm triển khai Nghị định số 164/2016/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Điều chỉnh kế hoạch vốn chương trình 135, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ngày 11/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 197/UBND-TH gửi Thường trực HĐND tỉnh về việc xin ý kiến điều chỉnh kế hoạch vốn chương trình 135, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 (đợt 3).

Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2016 cho một số đối tượng.

Ngày 11/1, UBND tỉnh ban hành Công văn số 200/UBND-KGVX gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế về việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2016 cho một số đối tượng.

Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 10/1, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hơn 72,5 tỷ đồng xây dựng đường chiến lược Mai Thị Lựu, thành phố Buôn Ma Thuột.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 71/ QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bãn vẽ thi công – dự toán công trình Hợp phần BMT3: Xây dựng đường chiến lược – Đường Mai Thị Lựu thuộc tiểu dự án Buôn Ma Thuột – Dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk; hạng mục: Nền, móng, mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông.

Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Ngày 12/1, UBND tỉnh ban hành Công văn 250/UBND-KT về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Thực hiện Dự án liên kết đầu tư trồng mía nguyên liệu tại biên giới xã Ia Lốp, huyện Ea Súp.

Ngày 12/1, UBND tỉnh ban hành Công văn 294/ UBND –NN&MT về việc thực hiện dự án liên kết đầu tư trồng mía nguyên liệu tại Dự án làng thanh niên lập nghiệp tại biên giới xã Ia Lốp, huyện Ea Súp.

Tổ chức chấm phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2016

Ngày 12/1, UBND tỉnh ban hành Công văn số 279/UBND-TH về việc tổ chức chấm phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2016.

Hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân

Ngày 11/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 234/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân.

Triển khai các nội dung chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Báo cáo số 6115/BC-BNV.

Ngày 13/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 320/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Báo cáo số 6115/BC-BNV ngày 23/12/2016 về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này