Khám sàng lọc miễn phí bệnh tim cho trẻ em năm 2017

Ngày 27/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2096/UBND- KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chủ trương khám sàng lọc miễn phí bệnh tim cho trẻ em năm 2017.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc xây dựng mới cầu Cư Păm, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông.

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2069/UBND-TH, gửi Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi thăm và làm việc tại xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông vào ngày 10/3/2017 về việc xây dựng mới cầu Cư Păm và xem xét Công văn số 406/SGTVT-KHTC ngày 14/3/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc đề nghị Sở Giao thông vận tải tiếp tục lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cầu Cư Păm (KM 21+050), tỉnh lộ 9, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Tham mưu Kế hoạch số 1013/KH-BVHTTDL ngày 15/3/2017.

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2064/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Kế hoạch số 1013/KH-BVHTTDL ngày 15/3/2017 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2017 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam .

Triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2068/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc triển khai Công văn số 244/UBDT-DTTS ngày 17/3/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025.

Giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị SNCL và hướng dẫn phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017.

Ngày 27/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2073/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, về việc thực hiện Công văn số 2636/BTC-HCSN, ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017.

Thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2054/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 108/HĐND-VP, ngày 08/3/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước .

Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin

Ngày 27/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2083/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị liên quan về việc thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin.

Thực hiện dự án Điểm du lịch sinh thái đập Đạt Lý.

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2043/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, HTX TMDVĐT&NN Bình Nguyên – Ban Mê về việc xử lý Công văn số 118/SKHĐT-XTĐT ngày 17/01/2017 và Công văn số 2222/KHĐT-XTĐT ngày 09/11/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đầu tư dự án Điểm du lịch sinh thái đập Đạt Lý, sau khi xem xét, Dự án Điểm du lịch sinh thái đập Đạt Lý thuộc danh mục kêu gọi đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu được UBND tỉnh phê tại Quyết định 2372/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 về việc ban hành Danh mục kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.

Xử lý nợ đọng tiền sử dụng đất khi cấp GCN quyền sử dụng đất theo hình thức tập trung cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2030/UBND-KT, gửi Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Công văn số 2195/VPCP-NN ngày 10/3/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý nợ đọng tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hình thức tập trung cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2016

Ngày 29/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 755/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

Báo cáo về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT trên địa bàn tỉnh.

Ngày 23/3, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 64/BC-UBND báo cáo về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 62/BC-UBND về việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ.

Ngày 21/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1921/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2033/UBND-TH ngày 24/3/2017 gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhằm triển khai Kế hoạch số 28-TU/KH ngày 09/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08, Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2032/UBND-TH ngày 24/3/2017 gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08, Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Sử dụng hệ thống tem điện tử thông minh để chống giả hàng hóa

Ngày 24/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2031/UBND-KT gửi Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Smart Life về việc sử dụng sản phẩm “hệ thống tem điện tử thông minh” để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chống giả hàng hóa, theo đề nghị của Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Smart Life.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2027/UBND-NC ngày 24/3/2017 gửi các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chấn chỉnh công tác tham dự họp, hội nghị.

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 24/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 700/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực Công trình mở rộng diện tích khuôn viên trường Trung học sơ sở Lê Quý Đôn tại xã Buôn Triết, huyện Lắk.

Phê duyệt giá trị mua sắm trang phục cho cán bộ, chiến sỹ dân quân nòng cốt

Ngày 24/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 704/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị mua sắm trang phục cho cán bộ, chiến sỹ dân quân nòng cốt năm 2017 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ủy quyền cho UBND huyện Krông Bông quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ngày 24/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 719/QĐ- UBND về việc ủy quyền thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này