Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 949/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất của Công ty TNHH MTV cà phê Phước An để thực hiện Công trình Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 4 tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắc.

Quyết định thu hồi 113,3 m2 đất tại thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư M’gar quản lý

Ngày 20/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 968/QĐ- UBND về việc thu hồi 113,3 m2 đất tại thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư M’gar quản lý; giao 113,3 m2 đất nêu trên cho UBND huyện Cư M’gar quản lý và cho phép UBND huyện Cư M’gar chuyển mục đích sử dụng 103,5 m2 đất trong tổng số diện tích đất nêu trên từ đất xây dựng trụ sở cơ quan sang đất ở đô thị để tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Triển khai Quyết định số 213/QĐ- BCĐ504, ngày 11/4/2017 của Ban Chỉ đạo 504

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2803/UBND- NC gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về thực hiện Quyết định số 213/QĐ- BCĐ504, ngày 11/4/2017 của Ban Chỉ đạo 504 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2016- 2020.

Phê duyệt danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện tinh giản biên chế đợt I (lần 3) năm 2017

Ngày 20/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 973/QĐ- UBND về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện tinh giản biên chế đợt I (lần 3) năm 2017.

Phê duyệt giá trị mua sắm vật tư tim mạch phục vụ khám, chữa bệnh năm 2017 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Ngày 20/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 960/QĐ - UBND về việc phê duyệt giá trị mua sắm vật tư tim mạch phục vụ khám, chữa bệnh năm 2017 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang phục cho cán bộ, chiến sỹ dân quân nòng cốt năm 2017

Ngày 20/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 961/QĐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang phục cho cán bộ, chiến sỹ dân quân nòng cốt năm 2017.

Triển khai Quyết định số 437/QĐ- TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 20/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2856/UBND- NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai Quyết định số 437/QĐ- TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1673/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư Bộ Tài chính

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2706/UBND-KT, ngày 18/4/2017 gửi Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính.

Triển khai văn bản Trung ương

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2729/UBND-NN&MT, ngày 18/4/2017 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai các văn bản của Trung ương gồm:

Góp ý dự thảo Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiêp công lập

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2744/UBND-TH, ngày 18/4/2017 gửi Sở Nội vụ về việc góp ý dự thảo Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiêp công lập, theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Thành lập Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh

Ngày 18/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 935/QĐ- UBND về thành lập Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 18/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2730/UBND- NNMT gửi Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh về triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT- BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Triển khai Quyết định số 1059/QĐ-BCT của Bộ Công Thương

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2764/UBND- KT gửi Sở Công Thương và các ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 1059/QĐ-BCT, ngày 28/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Đề án Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020.

Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng các hồ chứa vừa và nhỏ phục vụ phòng, chống thiên tai

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2759/UBND- NNMT gửi BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về xét Công văn số 11/PCTT ngày 31/3/2017 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về đề nghị cho chủ trương thực hiện Dự án “Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng (năng lực phục vụ tưới, điều tra an toàn đập) đối với các hồ chứa vừa và nhỏ nhằm hỗ trợ thông tin, thông báo, cảnh báo thiên tai cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”.

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cao hiệu quả dự án Cấp nước thị xã Buôn Hồ từ nguồn vốn KOICA

Ngày 19/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 947/QĐ- UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cao hiệu quả dự án Cấp nước thị xã Buôn Hồ từ nguồn vốn KOICA.

Triển khai Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2778/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế năm 2017

Ngày 21/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 979/QĐ- UBND về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế năm 2017.

Quyết định thu hồi 19.412,4 m2 đất tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắc của Công ty TNHH MTV cà phê Phước An

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 951/QĐ- UBND về việc thu hồi 19.412,4 m2 đất tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắc của Công ty TNHH MTV cà phê Phước An; giao 18.616,9 m2 đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Giao 9.011,7 m2 đất tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar cho Trường tiểu học Hà Huy Tập để sử dụng vào mục đích đất giáo dục và đào tạo

Ngày 21/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 978/QĐ- UBND về việc giao 9.011,7 m2 đất tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar cho Trường tiểu học Hà Huy Tập để sử dụng vào mục đích đất giáo dục và đào tạo.

Phối hợp tuyên truyền hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2017.

Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động tỉnh có Công văn số 95/LĐLĐ gửi các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh về việc phối hợp tuyên truyền hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2017.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này