Nâng cao chất lượng chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện.

Ngày 18/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2718/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bưu điện tỉnh về việc triển khai Công văn số 1216/LĐTBXH-BTXH ngày 31/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống Bưu điện.

Ngày 17/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2687/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 213-CV/BNC ngày 04/4/2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Ngày 17/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2689/UBND-NNMT, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Thông báo số 270/TB-UBND-TCTCFVN ngày14/12/2016 của UBND tỉnh và Tổng Công ty cà phê Việt Nam về Kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và đồng chí Nguyễn Nam Hải, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cà phê Việt Nam tại cuộc họp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh của các công ty TNHH MTV cà phê trực thuộc Tổng Công ty cà phê Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Nghị định số 23/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 18/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2750/UBND - TH gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Sở Công Thương; Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày 18/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 939/QĐ- UBND về việc bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Giao bổ sung kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2017.

Ngày 13/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2588/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý dự án khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô về việc thực hiện Công văn số 635/SNNNT-CCLN ngày 31/3/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị giao bổ sung kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2017.

Triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg, ngày 24/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 13/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2604/UBND-NC, gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009.

Phổ biến Thông báo Festival Nhiếp ảnh trẻ 2017 chủ đề “Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ”.

Ngày 13/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2607/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Công văn số 112/MTNATL-NA ngày 24/3/2017 và Thông báo số 83/TB-MTNATL ngày 09/3/2017 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm – Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch về việc đề nghị triển khai, phối hợp phổ biến Thông báo Festival Nhiếp ảnh trẻ 2017 chủ đề “Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ”.

Thực hiện Nghị định số 36/2017/NĐ-CP

Ngày 18/4, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2711/UBND-TH, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Nghị định số 36/2017/NĐ-Cp ngày 04/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định số 441/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2017 của Bộ TTTT.

Ngày 13/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2608/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Quyết định số 441/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Quy định điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.

Ngày 18/4, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2712/UBND-TH, gửi Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.

Thực hiện Nghị định số 34/2017/NĐ-CP

Ngày 18/4, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2710/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc triển khai Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ, về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Triển khai Thông báo số 161/TB-VPCP ngày 24/3/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 13/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2593/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện: Cư Kuin, Krông Bông về việc thực hiện Thông báo số 161/TB-VPCP ngày 24/3/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi, xét Công văn số 505/STNMT-KS ngày 29/3/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra tình hình khai thác và tập kết cát tại khu vực cầu Giang Sơn.

Xử lý Báo cáo số 187/BC-STNMT ngày 17/3/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 13/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2583/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xét Báo cáo số 187/BC-STNMT ngày 17/3/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để thực hiện giải phóng mặt bằng của Dự án: Đường dây hạ áp- Tiểu dự án giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Đắk Lắk; Công văn số 577/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/4/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa có Công văn số 41-CV/BTG, ngày 17/4/2017 về việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017.

Triển khai kế hoạch sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Thực hiện Công văn số 2833/BKHĐT-HTX ngày 04/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai kế hoạch sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2679/UBND-KT ngày 17/4/2017 giao các Sở, ngành, đơn vị của tỉnh có liên quan triển khai thực hiện.

Chấm dứt hoạt động biểu diễn văn nghệ của Trung tâm nghệ thuật tình thương trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2675/UBND-KGVX, ngày 17/4/2017 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Chữ thập đỏ tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chấm dứt hoạt động biểu diễn văn nghệ của Trung tâm nghệ thuật tình thương trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm công cụ hỗ trợ cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2017

Ngày 18/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 927/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm công cụ hỗ trợ cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2017 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chuyển giao các Trường Phổ thông dân tộc nội trú về UBND cấp huyện quản lý

Ngày 14/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 927/QĐ- UBND về việc chuyển giao các Trường Phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về UBND cấp huyện quản lý.

Tạm ứng ngân sách 2017 để chi trả chính sách tinh giản biên chế đợt II (lần 2)

Ngày 14/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 922/QĐ- UBND về việc tạm ứng ngân sách 2017 cho các đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố để chi trả chính sách tinh giản biên chế đợt II (lần 2) theo Nghị định số 108/2014/NĐ- CP của Chính phủ.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này