Đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 99, 3009 phường Thắng Lợi, Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 13/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 914/QĐ-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 99, tờ bản đồ số 18, phường Thắng Lợi và thửa đất số 3009, tờ bản đồ số 77, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định về việc thu hồi 2.682.114,2 m2 đất tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc của Công ty TNHH 2TV Lâm nghiệp Phước An

Ngày 13/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 912/QĐ- UBND về việc thu hồi 2.682.114,2 m2 đất tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc của Công ty TNHH 2TV Lâm nghiệp Phước An; giao cho UBND huyện Krông Pắc quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Chủ trương liên kết đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Tây Nguyên

Ngày 18/4/2017 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2717/UBND- KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tây Nguyên về xử lý Công văn số 504/SGDĐT-GDTX-CN ngày 11/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu chủ trương phối hợp đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2017 của Trường Đại học Tây Nguyên.

Kiểm tra và thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 13/4/2017, về việc kiểm tra và thành lập Đoàn kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện Nghị định số 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Thực hiện Công văn số 1512/BYT-TB-CT ngày 28/3/2017 của Bộ Y tế, về việc thực hiện Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; ngày 17/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2665/UBND-KT giao Sở Y tế triển khai thực hiện.

Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2480/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình 507, Doanh nghiệp tư nhân thương mại Yến Ngọc, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sài Gòn CO.OP về việc xử lý Công văn số 396/STNMT- BVMT ngày 17/3/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thay đổi tên Chủ dự án trong nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND tỉnh phê duyệt.

Xử lý Công văn số 480/STNMT-CCQLĐĐ ngày 27/3/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường .

Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2483/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Krông Búk, Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk, Chi nhánh Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk – Nông trường Cao su Cư Kpô về việc thực hiện Công văn số 480/STNMT-CCQLĐĐ ngày 27/3/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc lấn chiếm đất đai của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Cao Su Đắk Lắk – Nông trường Cao su Cư Kpô.

Tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Ngày 12/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2508/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Chủ trương vận động hỗ trợ quà vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Ngày 12/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2537/UBND-KGVX, gửi Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh về việc xét Công văn số 06/CV/ĐN-HNN, ngày 02/3/2017 của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh về việc xin Chủ trương vận động hỗ trợ quà vì nạn nhân chất độc da cam và Công văn số 434/SLĐTBXH-NCC, ngày 28/3/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thực hiện các Thông tư mới ban hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 13/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2602/UBND-NNMT gửi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện các Thông tư mới ban hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm:

Tổ chức đấu thầu lại Gói thầu mua sắm vật tư y tế của BVĐK huyện Cư M’gar

Ngày 13/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2597/UBND-KT, gửi các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’gar về việc xử lý Công văn số 529/SKHĐT-ĐTG ngày 28/3/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức Gói thầu mua sắm vật tư y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’gar.

Tổ chức Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo năm 2017 tại khu vực III

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2662/UBND-KGVX, ngày 17/4/2017 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính về việc đăng cai tổ chức Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo năm 2017 tại khu vực III.

Thuê đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự toán di dời tài sản, phương tiện làm việc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2653/UBND-KT ngày 14/4/2017 gửi Sở Y tế, Sở Tài chính về việc thuê đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự toán di dời tài sản, phương tiện làm việc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh sang Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Hướng dẫn quyết toán thuốc do dự án Phòng, chống HIV/AIDS cấp bằng hiện vật

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2671/UBND-KGVX, ngày 17/4/2017 gửi Sở Y tế, Sở Tài chính, nhằm thực hiện Công văn của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quyết toán thuốc do dự án Phòng, chống HIV/AIDS cấp bằng hiện vật.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Ngày 13/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2609/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Công văn số 1170/BTTTT-CVT ngày 07/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và kế hoạch chuyển đổi mã vùng.

Tham mưu xử lý đề xuất thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em tại tỉnh

Ngày 14/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2647/UBND-KGVX, gửi các Sở: Nội vụ; Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xử lý Công văn số 44/CV-HBVQTE ngày 20/3/2017 của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam về đề xuất thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em tại các tỉnh, thành phố.

Ngày 14/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2626/UBND-KGVX, gửi Giám đốc Sở Y tế về việc xử lý Tờ trình số 24/TTr-STTTT ngày 12/4/2017 và Báo cáo số 33/BC-STTTT ngày 15/3/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về tiến độ triển khai kiểm tra, xác minh, phản ánh về tài khoản mạng xã hội của Sở Y tế Đắk Lắk.

Triển khai Quyết định số 509/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2017 của Bộ TTTT

Ngày 14/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2623/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Quyết định số 509/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt nội dung văn kiện Dự án “Dịch vụ thông tin cho quản lý trang trại cà phê bền vững”.

Triển khai Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2654/UBND-KGVX ngày 14/4/2017 gửi các Sở, ngành, địa phương của tỉnh về việc triển khai Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2665/UBND-KT ngày 17/4/2017 gửi Sở Tài chính, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhằm thực hiện Công văn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc đề nghị bố trí kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này