Chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Tây Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 12/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2518/UBND- CN gửi Sở Xây dựng, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc UBND tỉnh đồng ý chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Tây Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Chuyển nguồn của một số nhiệm vụ chi năm 2016 sang năm 2017 (đợt 2)

Ngày 10/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 863/QĐ-UBND về việc phê duyệt chuyển nguồn của một số nhiệm vụ chi năm 2016 sang năm 2017 (đợt 2).

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana

Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 870/QĐ - UBND về việc cho phép UBND huyện Krông Ana chuyển mục đích sử dụng 96.739,2 m2 đất tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Gia hạn sử dụng đất tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 871/QĐ - UBND về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 1567/QĐ- UB ngày 21/11/1995; cho phép Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên gia hạn sử dụng 1.111,5 m2 đất tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột.

Gia hạn sử dụng đất tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 872/QĐ - UBND về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 2047/QĐ- UB ngày 25/10/1996; cho phép Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên gia hạn sử dụng 581 m2 đất tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột.

Bổ sung danh mục Dự án Kho chứa hàng hóa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 865/QĐ- UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục Dự án Kho chứa hàng hóa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị dân cư Km7

Ngày 12/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 883/QĐ- UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị dân cư Km7, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 10/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 857/QĐ - UBND về việc cho phép UBND huyện M’Drắk chuyển mục đích sử dụng 9.592,7 m2 đất tại thị trấn M’Drắk, huyện M’Drắk từ đất nông nghiệp sang đất ở tại đô thị và đất giao thông để triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt.

Quyết định thu hồi 30.958 m2 đất tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Krông Ana quản lý

Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 869/QĐ- UBND về việc thu hồi 30.958 m2 đất tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Krông Ana quản lý; giao 30.958 m2 đất nêu trên cho UBND huyện Krông Ana quản lý, triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Quyết định thu hồi 140.114 m2 đất của Công ty TNHH MTV cà phê 715A

Ngày 10/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 856/QĐ- UBND về việc thu hồi 140.114 m2 đất tại xã Ea Riêng, huyện M’Drắk của Công ty TNHH MTV cà phê 715A; giao 140.114 m2 đất nêu trên cho UBND huyện M’Drắk quản lý theo Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Cho phép Công ty TNHH Lạc Việt Đắk Lắk gia hạn tiến độ sử dụng đất

Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 876/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Lạc Việt Đắk Lắk gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với 23.949 m2 đất tại xã Ea Đar (Cụm công nghiệp Ea Đar), huyện Ea Kar để thực hiện dự án xây dựng Nhà máy sản xuất viên gỗ nén.

Thực hiện Kế hoạch số 919, 920/KH-BCĐ, ngày 23/3/2017 của BCD Đề án Bộ Quốc phòng.

Ngày 11/4, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2503/UBND-CN, gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 919/KH-BCĐ, 920/KH-BCĐ, ngày 23/3/2017 của Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” về triển khai thực hiện Đề án năm 2017.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2512/UBND-KGVX ngày 12/4/2017, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 1135/BTTTT-TTĐN ngày 04/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2017.

Thực hiện Hướng dẫn số 175/HD-HĐGDQPANTW, ngày 24/3/2014 của Hội đồng GDQPAN Trung ương.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2504/UBND-NC ngày 11/4/2017, gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc thực hiện Hướng dẫn số 175/HD-HĐGDQPANTW, ngày 24/3/2014 của Hội đồng GDQPAN Trung ương về Chương trình, nội dung cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Triển khai các văn bản của Bộ Y tế

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2513/UBND-KGVX ngày 12/4/2017, gửi Sở Y tế về việc triển khai các văn bản của Bộ Y tế, gồm:

Xây dựng và triển khai Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Ngày 12/4, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2514/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội Người cao tuổi tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1439/BYT-TCDS, ngày 24/3/2017 của Bộ Y tế về xây dựng và triển khai Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Triển khai quyết tâm pháp lý hóa 83% khối lượng công việc phân giới cắm mốc

Ngày 12/4, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2521/UBND-TH, gửi Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh về việc triển khai quyết tâm pháp lý hóa 83% khối lượng công việc phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia trong năm 2017.

Tổng hợp danh sách các cựu thanh niên xung phong có khó khăn về nhà ở.

Ngày 12/4, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2523/UBND-KGVX, gửi Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh về việc tổng hợp danh sách các cựu thanh niên xung phong có khó khăn về nhà ở.

Kinh phí thực hiện nâng cấp, sửa chữa sân vận động 9/5 huyện Krông Bông

Ngày 13/4, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2577/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 30/3/2017 của UBND huyện Krông Bông về đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện nâng cấp, sửa chữa sân vận động 9/5 huyện Krông Bông để phục vụ đăng cai tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII năm 2017-2018 tại huyện Krông Bông và tổ chức Đại hội thể dục thể thao huyện Krông Bông lần thứ III năm 2017.

Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2017 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

Ngày 11/4, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2502/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ, Công an tỉnh về việc ban hành kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2017 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này