Thực hiện dự án Điểm du lịch sinh thái đập Đạt Lý.

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2043/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, HTX TMDVĐT&NN Bình Nguyên – Ban Mê về việc xử lý Công văn số 118/SKHĐT-XTĐT ngày 17/01/2017 và Công văn số 2222/KHĐT-XTĐT ngày 09/11/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đầu tư dự án Điểm du lịch sinh thái đập Đạt Lý, sau khi xem xét, Dự án Điểm du lịch sinh thái đập Đạt Lý thuộc danh mục kêu gọi đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu được UBND tỉnh phê tại Quyết định 2372/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 về việc ban hành Danh mục kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.

Xử lý nợ đọng tiền sử dụng đất khi cấp GCN quyền sử dụng đất theo hình thức tập trung cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2030/UBND-KT, gửi Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Công văn số 2195/VPCP-NN ngày 10/3/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý nợ đọng tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hình thức tập trung cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2016

Ngày 29/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 755/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

Báo cáo về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT trên địa bàn tỉnh.

Ngày 23/3, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 64/BC-UBND báo cáo về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 62/BC-UBND về việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ.

Ngày 21/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1921/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2033/UBND-TH ngày 24/3/2017 gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhằm triển khai Kế hoạch số 28-TU/KH ngày 09/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08, Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2032/UBND-TH ngày 24/3/2017 gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08, Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Sử dụng hệ thống tem điện tử thông minh để chống giả hàng hóa

Ngày 24/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2031/UBND-KT gửi Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Smart Life về việc sử dụng sản phẩm “hệ thống tem điện tử thông minh” để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chống giả hàng hóa, theo đề nghị của Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Smart Life.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2027/UBND-NC ngày 24/3/2017 gửi các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chấn chỉnh công tác tham dự họp, hội nghị.

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 24/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 700/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực Công trình mở rộng diện tích khuôn viên trường Trung học sơ sở Lê Quý Đôn tại xã Buôn Triết, huyện Lắk.

Phê duyệt giá trị mua sắm trang phục cho cán bộ, chiến sỹ dân quân nòng cốt

Ngày 24/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 704/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị mua sắm trang phục cho cán bộ, chiến sỹ dân quân nòng cốt năm 2017 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ủy quyền cho UBND huyện Krông Bông quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ngày 24/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 719/QĐ- UBND về việc ủy quyền thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Ủy quyền cho UBND huyện M’Đrắk quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ngày 24/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 717/QĐ- UBND về việc ủy quyền thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Ủy quyền cho UBND huyện Ea Kar quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ngày 24/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 718/QĐ- UBND về việc ủy quyền thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Kế hoạch số 12/KH-STTTT về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017.

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, lãng phí

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn số 31-HD/TG về công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Thực hiện Quyết định số 329/QĐ-KGVX ngày 15/3/2017 của Thủ tường Chính phủ

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2065 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2050/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 2996/BTC-QLCS ngày 07/3/2017 của Bộ Tài chính, về chốt dữ liệu trong CSDL Quốc gia về TSNN để báo cáo Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 3.

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 127/TB-VPCP ngày 10/3/2017

Ngày 27/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2074/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 127/TB-VPCP ngày 10/3/2017.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này