Đề nghị sử dụng lao động người nước ngoài của Công ty TNHH Dakman Việt Nam.

Ngày 07/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1578/UBND-TH, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 18/TT-DM ngày 02/3/2017 của Công ty TNHH Dakman Việt Nam về việc giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Tiếp nhận khoản viện trợ do Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ

Ngày 06/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1535/UBND-TH, gửi UBND huyện Krông Pắc về việc tiếp nhận khoản viện trợ do Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ.

Ngày 06/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1508/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Cục Thuế tỉnh về việc báo cáo, kiểm tra việc chôn lấp bồn xăng dầu đối với cửa hàng xăng dầu Hoàng Vũ, Đức Hòa, kho xăng dầu của Công ty CP cơ giới Đồng Tâm tại Buôn Jù, xã Ea Tu.

Điều chỉnh Chương trình giám sát môi trường định kỳ năm 2017 đối với dự án “Đầu tư mở rộng, nâng cấp bãi chôn lấp xử lý chất thải rắn thành phố Buôn Ma Thuột”.

Ngày 06/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1509/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường về việc xử lý Công văn số 228/STNMT-BVMT ngày 21/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về điều chỉnh Chương trình giám sát môi trường định kỳ năm 2017 đối với dự án “Đầu tư mở rộng, nâng cấp bãi chôn lấp xử lý chất thải rắn thành phố Buôn Ma Thuột”.

Thực hiện chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1498/UBND-|TH, gửi các Sở: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

Đăng ký và thống kê hộ tịch

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1491/UBND-NC ngày 03/3/2017, gửi các Sở Tư pháp; các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 620/BTP-HTQTCT ngày 28/02/2017 của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024.

Khảo sát, đề xuất thực hiện Dự án của Doanh nghiệp tư nhân Phan Hồng và Doanh nghiệp tư nhân Phan Thuấn

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1486/UBND-NNMT ngày 03/3/2017, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Doanh nghiệp tư nhân Phan Hồng, Doanh nghiệp tư nhân Phan Thuấn về việc khảo sát, đề xuất thực hiện Dự án của Doanh nghiệp tư nhân Phan Hồng và Doanh nghiệp tư nhân Phan Thuấn.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1444/UBND-KT, gửi các Sở: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo chi NSNN để bồi thường, GPMB dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng.

Giao kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2017

UBND tỉnhvừa ban hành Công văn số 1496/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2017.

Bổ sung nội dung Cải tạo rừng vào dự án của Công ty TNHH Tiến Thịnh

Ngày 03/03, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1457/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH Tiến Thịnh về việc bổ sung nội dung Cải tạo rừng vào dự án của Công ty TNHH Tiến Thịnh.

Đồng ý chuyển địa điểm và lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Thị ủy Buôn Hồ

Ngày 03/03, UBND tỉnhban hành Công văn số 1488/UBND-TH, gửi Thị ủy Buôn Hồ, UBND thị xã Buôn Hồ, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đồng ý chuyển địa điểm và lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Thị ủy Buôn Hồ.

Thực hiện Công văn số 892/BNV-CTTN.

Ngày 07/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1557/UBND-KGVX, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 892/BNV-CTTN ngày 21/02/2017 của Bộ Nội vụ về việc tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo Nghị định quy định chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở Miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.

Huy động lực lượng tham gia Lễ hội đường phố

UBND tỉnhvừa ban hành Công văn số 1454/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các trường: Đại học Tây Nguyên, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk, Cao đẳng nghề Đắk Lắk, Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên về việc huy động lực lượng tham gia Lễ hội đường phố.

Chương trình bảo vệ thương hiệu hàng Việt Nam .

Ngày 06/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1544/UBND-KT, gửi Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 08/CV-IDE ngày 27/01/2017 của Trung tâm doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển về việc phối hợp thực hiện “Chương trình bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam”.

Gia hạn thời gian thực hiện dự án Trung tâm đào tạo nghề du lịch và khách sạn Đam San.

Ngày 06/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1527/UBND-CN, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư du lịch và thương mại Đam San về việc xử lý Tờ trình số 37/TTr-CTy ngày 27/02/2017 của Công ty TNHH Đầu tư du lịch và Thương mại Đam San về việc xin giản tiến độ dự án Trung tâm đào tạo nghề du lịch và khách sạn Đam San.

Hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.

Ngày 06/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1525/UBND-NNMT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Công văn số 13/TWPCTT, ngày 17/02/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, về việc hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tham mưu tuyên truyền hưởng ứng an toàn, vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ.

Ngày 03/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1483/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đề nghị phối hợp tuyên truyền hưởng ứng an toàn, vệ sinh lao động – Phòng, chống cháy nổ.

Hơn 10 tỷ đồng bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1336/KH-UBND về việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 20/8/2016 của HĐND tỉnh về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020.

Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1337/KH-UBND triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Vị trí di dời trạm thu phí BOT tại Km 1747 Quốc lộ 14.

Ngày 03/03, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1473/UBND-CN, gửi Bộ Giao thông vận tải về việc kiến nghị dịch chuyển vị trí trạm thu phí BOTtại Km 1747 Quốc lộ 14.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này