Chuyển diện tích cao su kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2156/UBND-NN&MT ngày 28/3/2016 về việc đồng ý cho Công ty cổ phần Hoàng Anh Đắk Lắk chuyển 299,14ha đất trồng cao su kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xử lý thông tin báo chí về “Biển đỏ giả tung hoành”.

Ngày 28/03/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2146/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Công văn số 2666/VPCP-NC ngày 21/3/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo chí về “Biển đỏ giả tung hoành”.

Tách danh mục quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Tây Nam thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar.

Ngày 28/03, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2151/UBND-CN gửi Sở Xây dựng, UBND huyện Ea Kar về việc tách danh mục quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Tây Nam thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar.

Triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư.

Ngày 28/03/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2147/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 652-CV/TU, ngày 20/3/2017 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh

Ngày 28/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 51/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh tại cuộc họp tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo nghề tự làm tỉnh Đắk Lắk năm 2017

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2171/UBND-KGVX ngày 29/3/2017 gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính về việc đồng ý tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo nghề tự làm tỉnh Đắk Lắk năm 2017.

Quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh .

Ngày 28/03/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2127/UBND-NNMT, gửi Thanh tra tỉnh về việc thực hiện Công văn số 592/TTCP-KHTCTH ngày 15/3/2017 của Thanh tra Chính phủ, về việc thanh tra việc quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đại trà trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đại trà trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016.

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017

UBND tỉnh vừa có Công văn số 2170/UBND-KGVX về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017.

Khám sàng lọc miễn phí bệnh tim cho trẻ em năm 2017

Ngày 27/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2096/UBND- KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chủ trương khám sàng lọc miễn phí bệnh tim cho trẻ em năm 2017.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc xây dựng mới cầu Cư Păm, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông.

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2069/UBND-TH, gửi Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi thăm và làm việc tại xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông vào ngày 10/3/2017 về việc xây dựng mới cầu Cư Păm và xem xét Công văn số 406/SGTVT-KHTC ngày 14/3/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc đề nghị Sở Giao thông vận tải tiếp tục lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cầu Cư Păm (KM 21+050), tỉnh lộ 9, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Tham mưu Kế hoạch số 1013/KH-BVHTTDL ngày 15/3/2017.

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2064/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Kế hoạch số 1013/KH-BVHTTDL ngày 15/3/2017 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2017 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam .

Triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2068/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc triển khai Công văn số 244/UBDT-DTTS ngày 17/3/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025.

Giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị SNCL và hướng dẫn phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017.

Ngày 27/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2073/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, về việc thực hiện Công văn số 2636/BTC-HCSN, ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017.

Thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2054/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 108/HĐND-VP, ngày 08/3/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước .

Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin

Ngày 27/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2083/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị liên quan về việc thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin.

Thực hiện dự án Điểm du lịch sinh thái đập Đạt Lý.

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2043/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, HTX TMDVĐT&NN Bình Nguyên – Ban Mê về việc xử lý Công văn số 118/SKHĐT-XTĐT ngày 17/01/2017 và Công văn số 2222/KHĐT-XTĐT ngày 09/11/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đầu tư dự án Điểm du lịch sinh thái đập Đạt Lý, sau khi xem xét, Dự án Điểm du lịch sinh thái đập Đạt Lý thuộc danh mục kêu gọi đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu được UBND tỉnh phê tại Quyết định 2372/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 về việc ban hành Danh mục kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.

Xử lý nợ đọng tiền sử dụng đất khi cấp GCN quyền sử dụng đất theo hình thức tập trung cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2030/UBND-KT, gửi Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Công văn số 2195/VPCP-NN ngày 10/3/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý nợ đọng tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hình thức tập trung cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2016

Ngày 29/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 755/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

Báo cáo về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT trên địa bàn tỉnh.

Ngày 23/3, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 64/BC-UBND báo cáo về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT trên địa bàn tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này