Hướng dẫn thanh toán, quyết toán kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2012/UBND-KT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1848/BTC-ĐT, ngày 13/02/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán, quyết toán kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

Thực hiện Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2022/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3, Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu.

Tham mưu xử lý các văn bản.

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2005/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc tham mưu xử lý các văn bản sau:

Báo cáo công tác lập, triển khai quy hoạch và quản lý đô thị trên địa bàn.

Ngày 21/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1929/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 421/BXD-QHKT ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng về việc phối hợp thực hiện các Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017.

Giữ lại cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng.

Ngày 21/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1931/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Quyết định số 444/QĐ-BTC ngày 9/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định số 291/QĐ-BTTTT ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, về gữ lại cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng.

Điều chỉnh dự toán Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột về nạo vét hệ thống thoát nước mưa

Ngày 22/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 644/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột năm 2016, hạng mục: Nạo vét hệ thống thoát nước mưa; Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải.

Điều chỉnh dự toán Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 22/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 645/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột năm 2016, hạng mục: Quản lý, vận hành, sửa chữa, thay thế thiết bị hệ thống điện chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông.

Điều chỉnh dự toán Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 22/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 642/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột năm 2016 hạng mục: Quét dọn, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị.

Phê duyệt, điều chỉnh giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày 23/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 654/QĐ-UBND về việc phê duyệt, điều chỉnh giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất với 300 thửa đất thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu ở mới tại thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar.

Điều chỉnh dự toán Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột về chăm sóc cây bóng mát đường phố và nơi công cộng

Ngày 22/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 643/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột năm 2016, hạng mục: Chăm sóc cây bóng mát đường phố và nơi công cộng; Chăm sóc cây xanh, hoa cây cảnh, thảm cỏ tại Nhà máy xử lý nước thải.

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Ea Kar

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 699/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất nằm trên địa bàn huyện Ea Kar.

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 23/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 694/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án: Trạm Biến áp 110Kv Krông Năng và nhánh rẽ đoạn qua địa bàn các xã: Đliêya, Ea Tóh, Ea Tam, Ea Hồ, huyện Krông Năng.

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất tại huyện Krông Búk

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 703/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Công trình: Trạm biến áp 110 Kv Krông Năng và nhánh rẽ tại xã Tân Lập, huyện Krông Búk.

Tình hình khai thác chế biến đá của Công ty Cổ phần Kim Thịnh

Ngày 23/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1988/UBND-NN&MT gửi Sở Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Công ty Cổ phần Kim Thịnh về tình hình khai thác chế biến đá của Công ty Cổ phần Kim Thịnh.

Ngày 22/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1969/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 15318/BTC-QLCS ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính về thực hiện Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất tại huyện Ea H’leo

Ngày 23/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 688/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch xây dựng điểm đổ rác tại xã Dliê Yang, huyện Ea H’leo.

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất tại huyện Buôn Đôn

Ngày 23/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 653/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Công trình: Trạm bơm nước thô – Nhà máy cấp nước tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn.

Triển khai trạm đo mưa tự động chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh

Ngày 22/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1962/UBND-NNMT gửi BCH phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh về việc triển khai trạm đo mưa tự động chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt dự toán dò tìm, thu gom, xử lý bom, mìn, vật nổ dự án Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải và đấu nối hộ gia đình trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 21/3/2017, về việc phê duyệt dự toán dò tìm, thu gom, xử lý bom, mìn, vật nổ dự án Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải và đấu nối hộ gia đình trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng dự án Trung tâm cai nghiện ma túy tự nguyện Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Trung tâm cai nghiện ma túy tự nguyện Buôn Ma Thuột.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này