Phê duyệt điều chỉnh giá khởi điểm và phê duyệt lại giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày 24/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 425/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá khởi điểm và phê duyệt lại giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại Khu dân cư C8- C9, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột.

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm”

Ngày 02/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 469/QĐ- UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm”.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trường THPT Hai Bà Trưng, thị xã Buôn Hồ (giai đoạn 2)

Ngày 01/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 457/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trường THPT Hai Bà Trưng, thị xã Buôn Hồ (giai đoạn 2) – Hạng mục: Nhà hiệu bộ, nhà lớp học 18 phòng, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh và nhà để xe 2 bánh.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, xã Krông Nô, huyện Lắk

Ngày 01/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 458/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, xã Krông Nô, huyện Lắk.

Quyết định về việc thu hồi 433,38 ha đất tại xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo của Công ty TNHH Hoàng Nguyễn

Ngày 23/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 403/QĐ-UBND về việc thu hồi 433,38 ha đất tại xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo thuộc dự án trồng rừng kinh tế bằng cây cao su của Công ty TNHH Hoàng Nguyễn do vi phạm pháp luật đất đai; giao 433,38 ha đất nêu trên cho UBND huyện Ea H’leo quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Cho Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Mêhycô thuê 1.661,2 m2 đất tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 01/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 463/QĐ - UBND về việc cho Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Mêhycô thuê 15.634 m2 đất tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột và cho phép Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Mêhycô chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nêu trên từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Du lịch Đồi Thông Mêhycô.

Thông báo của Chủ tịch tỉnh tại buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh

Ngày 22/2, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 24/TB-UBND về việc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tại buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh.

Thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp Tiểu ban an ninh trật tự Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Ngày 27/2, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 30/ TB-UBND về việc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp Tiểu ban an ninh trật tự Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Thông báo của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh.

Ngày 27/2, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 31/TB-UBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh.

Đồng ý chủ trương lập đề xuất một số dự án đầu tư theo hình thức PPP của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 02/03, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1420/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc đồng ý chủ trương lập đề xuất một số dự án đầu tư theo hình thức PPP của thành phố Buôn Ma Thuột.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 28/02/2017, về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Tăng cường công tác quản lý kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và công dân Việt Nam đi học tập ở nước ngoài.

Ngày 02/03, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1406/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và công dân Việt Nam đi học tập ở nước ngoài.

Thông báo danh mục một số văn bản của Trung ương và địa phương về cơ chế, chính sách, hướng dẫn hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Công văn số 389/SNN-KHTC về việc thông báo danh mục một số văn bản của Trung ương và địa phương về cơ chế, chính sách, hướng dẫn hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thông báo của lãnh đạo tỉnh về triển khai các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của Qũy Phát triển đất, Qũy Đầu tư phát triển tỉnh, Qũy Phát triển nhà ở tỉnh.

Ngày 27/2, UBND tỉnh ban hành Thông báo 24/TB-UBND của lãnh đạo tỉnh về triển khai các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của Qũy Phát triển đất, Qũy Đầu tư phát triển tỉnh, Qũy Phát triển nhà ở tỉnh.

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 24/02/2017, về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh.

Chủ trương liên kết đào tạo Trường Trung cấp Đắk Lắk năm 2017

Ngày 02/03, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1408/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung cấp Đắk Lắk về việc Sở Giáo dục và Đào tạo xin chủ trương liên kết đào tạo trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2017 cho Trường Trung cấp Đắk Lắk.

Triển khai văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 01/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1357/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai các văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ gồm:

Tham mưu xử lý văn bản.
Tham mưu xử lý văn bản. (06/03/2017, 21:38)

Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1167/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản sau:

Tăng cường công tác thi hành án dân sự.

Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1203/UBND-NC, gửi Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự.

Triển khai thực hiện Quyết định số 186/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1361/UBND-KGVX ngày 01/3/2017 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 186/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này