Quyết định thu hồi 4.277 m2 đất tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Hùng

Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3761/QĐ- UBND về việc thu hồi 4.277 m2 đất tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Hùng; cho Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp xuất nhập khẩu Thiên Ấn thuê 4.277 m2 đất nêu trên để sử dụng vào mục đích xây dựng Tổ hợp sản xuất kinh doanh thương mại.

Phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3732/QĐ - UBND về việc phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3746/QĐ- UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục Dự án Đường vào Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án đền bù, di dân và tái định cư

Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3752/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3753/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3751/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

Cho thuê đất để thực hiện Dự án sản xuất lúa giống tại tiểu khu 226, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp

Ngày 22/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3816/QĐ - UBND về việc cho Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Cánh đồng 8/4 thuê 1.875.465,3 m2 đất để thực hiện Dự án sản xuất lúa giống tại tiểu khu 226, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016 của tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 259/BC-UBND về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2011-2016 của tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Lao và bệnh phổi”

Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành Công văn 3756/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Lao và bệnh phổi”. Theo đó, Dự án đặt tại đường Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, công suất xử lý 80m3/ngày đêm.

Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm 8 Chương, 26 Điều đã được Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đắk Lắk thông qua ngày 20/9/2016.

Triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10221/UBND-NNMT ngày 16/12/2016, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Chỉ thị số 10278/CT-BNN-TCLN ngày 06/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10259/UBND-NNMT gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Công Thương; Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; BCH bộ đội Biên phòng tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật.

Triển khai Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 16/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10198/UBND-KGVX gửi các Sở, ban, ngành trong tỉnh; các đơn vị trực thuộc; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/BTG ngày 06/12/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đề nghị thống nhất danh mục điều chỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10209/UBND-TH ngày 16/12/2016, gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị thống nhất danh mục điều chỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016.

Đề nghị điều chỉnh kinh phí các hạng mục công trình trên địa bàn huyện Krông Năng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10222/UBND-KT ngày 16/12/2016, gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Tờ trình số 333/TTr-UBND ngày 09/12/2016 về đề nghị điều chỉnh kinh phí các hạng mục công trình: Hồ Ea Khuôl, xã Ea Hồ và Đập Lộc Yên, xã Phú Lộc huyện Krông Năng từ nguồn bổ sung ngân sách có mục tiêu cho huyện để khắc phục hậu quả hạn hán thuộc Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10235/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu xử lý văn bản, gồm:

Đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống Quỹ Đầu tư phát triển

Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10242/UBND-KT, gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công văn số 17157/BTD-TCNH ngày 02/12/2016 của Bộ Tài chính về đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

Tham mưu xử lý văn bản. (26/12/2016, 10:49)

Ngày 16/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10205/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản sau:

Triển khai Chỉ thị số 10121/BNN-TCLN ngày 30/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10220/UBND-NNMT ngày 16/12/2016, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Chỉ thị số 10121/BNN-TCLN ngày 30/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn kỹ thuật rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng.

Thống nhất phương án lắp đặt hệ thống đèn trang trí đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 16/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10208/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc Thống nhất phương án lắp đặt hệ thống đèn trang trí đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này