Thực hiện nội dung chi và định mức chi đối với Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020”

Ngày 15/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1703/UBND-KGVX, gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính về việc thực hiện Công văn số 564/BGDĐT-KHTC ngày 16/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nội dung chi và định mức chi đối với Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020”.

Bổ sung kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức

Ngày 15/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1705/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 1129/BNV-CCVC ngày 03/3/2017 của Bộ Nội vụ về bổ sung kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức.

Hỗ trợ khác cho 67 hộ có đất tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar bị thu hồi để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng

Ngày 15/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1706/UBND-NNMT, gửi UBND huyện Ea Kar về việc hỗ trợ khác cho 67 hộ có đất tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar bị thu hồi để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước năm 2017

Ngày 15/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1721/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Thông báo số 111/TB-VPCP ngày 27/02/2017 của Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước năm 2017.

Triển khai thực hiện văn bản của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 15/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1734/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Giao thông vận tải gồm:

Hướng dẫn một số nội dung thanh toán vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng

Ngày 16/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1748/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 2648/BTC-ĐT ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thanh toán vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

Xin chủ trương tiếp tục duy trì chính sách cho lực lượng Công an xã

Ngày 16/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1749/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Công văn số 124/CAT-PV28 ngày 03/3/2017 của Công an tỉnh Đắk Lắk về đề nghị tiếp tục duy trì chính sách cho lực lượng Công an xã.

Tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 16/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1756/UBND-KT, gửi các Sở: Tài chính; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 342/TTg-V.I ngày 07/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 17/3/2017, về việc ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 – 2020.

Góp ý Báo cáo rà soát, xem xét tăng dung tích và thay đổi cơ cấu cây trồng dự án Hồ chứa nước Ia Mơr

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1765/UBND-NNMT ngày 16/3/2017 gửi Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8, về việc góp ý Báo cáo rà soát, xem xét tăng dung tích và thay đổi cơ cấu cây trồng dự án Hồ chứa nước Ia Mơr.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2017

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1754/UBND-NNMT ngày 17/3/2017 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, nhằm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2017, theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tham mưu xử lý đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn 1789/UBND-TH ngày 16/3/2017 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc tham mưu xử lý đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu xử lý đề nghị của huyện Ea Kar về việc xin chủ trường hỗ trợ tái định cư tại chổ

UBND tỉnh ban hành Công văn 1791/UBND-KT ngày 16/3/2017 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc tham mưu UBND tỉnh xử lý đề nghị của huyện Ea Kar về việc xin chủ trường thực hiện phương án hỗ trợ tái định cư tại chổ khi không xây dựng đường gom dân sinh tại cầu số 30, Quốc lộ 26 trên địa bàn huyện Ea Kar.

Xây dựng, ban hành khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản

UBND tỉnh ban hành Công văn 1798/UBND-KT ngày 17/3/2017 gửi Sở Tài chính về việc góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 2857/BTC-QLG ngày 03/3/2017.

Ban hành Quy định về trình tự, trách nhiệm xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, trách nhiệm xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh. Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/3/2017.

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2017

Ngày 20/3/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 30-HD/TG về việc tuyên truyền về công tác biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2017.

Thực hiện các biện pháp ổn định và hạn chế dân di cư tự do trước và sau Tết Đinh Dậu 2017

UBND tỉnh vừa có Công văn số 1707/UBND-NNMT gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện các biện pháp ổn định và hạn chế dân di cư tự do trước và sau Tết Đinh Dậu 2017.

Thời gian đóng, mở thầu đối với dự án Bãi đỗ xe phía Bắc

Ngày 15/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1711/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến việc điều chỉnh thời gian đóng, mở thầu đối với dự án Bãi đỗ xe phía Bắc theo đề nghị của Sở tại Công văn số 311/SKHĐT-XTĐT ngày 23/02/2017.

Triển khai văn bản mới của Trung ương

Ngày 14/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1696/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai văn bản mới của Trung ương, gồm:

Giao nhiệm vụ triển khai Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ

Ngày 15/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1736/UBND-CN về việc giao nhiệm vụ triển khai Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này