Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

UBND vừa có Quyết định số 421/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

10 dự án đầu tư vào Đắk Lắk được trao Quyết định và ký kết biên bản ghi nhớ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên năm 2017.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt tại Thông báo số 17/TB-UBND danh mục những dự án sẽ trao Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ đối với 10 dự án tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4.

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 1274/KH-UBND về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.

Cơ chế quản lý tài chính đối với Chương trình KHCN cấp quốc gia

Ngày 24/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1292/UBND-KT, gửi các Sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 1602/BTC-HCSN ngày 08/02/2017 của Bộ Tài chính về cơ chế quản lý tài chính đối với Chương trình KHCN cấp quốc gia.

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với Hội Khuyến học Việt Nam

Ngày 27/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1303/UBND-KGVX, gửi các Sở, ngành thuộc tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 162/BGDĐT-GDTX ngày 18/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với Hội Khuyến học Việt Nam.

Triển khai thực hiện văn bản của Bộ Công Thương ban hành

Ngày 27/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1306/UBND-CN, gửi các Sở: Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện văn bản của Bộ Công Thương ban hành gồm các văn bản:

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh năm 2016 và kế hoạch hành động năm 2017.

Ngày 22/02, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 39/BC-UBND báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh năm 2016 và kế hoạch hành động năm 2017.

Báo cáo việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG  xây dựng nông thôn mới.

Ngày 22/02, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 38/BC-UBND báo cáo việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2017.

Ngày 23/02, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1201/KH-UBND về việc phòng chống dịch bệnh năm 2017.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH nửa đầu tháng 02/2017.

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 21/TB-UBND thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH từ ngày 01/02 đến 14/02/2017 và triển khai nhiệm vụ của thời gian còn lại trong tháng 02/2017.

Chấn chỉnh công tác tham mưu liên quan đến các nguồn vốn

Ngày 24/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1258/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Chủ đầu tư về việc chấn chỉnh công tác tham mưu liên quan đến các nguồn vốn.

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/3/2017.

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình cầu Vụ Bổn

Ngày 27/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 440/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình cầu Vụ Bổn, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án xây dựng khu vực Tượng đài Bác Hồ và các cháu thiếu nhi (giai đoạn 1)

Ngày 27/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 445/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án xây dựng khu vực Tượng đài Bác Hồ và các cháu thiếu nhi (giai đoạn 1).

Quyết định về việc thu hồi 33.994 m2 đất tại xã Ea Dar, huyện Ea Kar của Công ty TNHH đầu tư – xây dựng – thương mại Thành Tâm

Ngày 23/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 398/QĐ-UBND về việc thu hồi 33.994 m2 đất tại xã Ea Dar, huyện Ea Kar của Công ty TNHH đầu tư – xây dựng – thương mại Thành Tâm; giao 33.994 m2 đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc khám, chữa bệnh cấp bách cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 23/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 412/QĐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc khám, chữa bệnh cấp bách cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt giá đất cụ thể để giao đất tái định cư

Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 415/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch khu dân cư tổ liên gia 33, tổ dân phố 4, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định về việc thu hồi 714,37 ha đất tại xã Ea Bung, huyện Ea Súp của Công ty cổ phần địa ốc Thái Bình Phát

Ngày 23/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 397/QĐ-UBND về việc thu hồi 714,37 ha đất tại các khoảnh 2, 3, 5, 6 tiểu khu 267 và các khoảnh 3, 8 tiểu khu 268 tại xã Ea Bung, huyện Ea Súp thuộc Dự án đầu tư cải tạo rừng, khoanh nuôi quản lý bảo vệ rừng của Công ty cổ phần địa ốc Thái Bình Phát do vi phạm Luật Đất đai; giao 714,37 ha đất nêu trên cho UBND huyện Ea Súp quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Công trình: Trung tâm Mua bán giới thiệu các sản phẩm đặc trưng Tây Nguyên kết hợp với xăng dầu; Công trình: Đường chiến lược – Đường Mai Thị Lựu (đợt 1); Công trình: Đường Đông Tây, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt giá mua sắm vật tư, hóa chất lọc máu liên tục của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Ngày 23/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 411/QĐ - UBND về việc phê duyệt giá mua sắm vật tư, hóa chất lọc máu liên tục của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này