Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày 24/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 426/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại Khu dân cư đường Hà Huy Tập, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Ea Sô, huyện Ea Kar (giai đoạn 1)

Ngày 24/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 427/QĐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Ea Sô, huyện Ea Kar (giai đoạn1).

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cụm công nghiệp Tân An 1, 2

Ngày 27/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 448/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cụm công nghiệp Tân An 1, 2 (Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp)

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nhà lớp học 24 phòng Trường THPT Nguyễn Tất Thành, thị trấn M’Đrắk, huyện M’Đrắk

Ngày 27/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 449/QĐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nhà lớp học 24 phòng Trường THPT Nguyễn Tất Thành, thị trấn M’Đrắk, huyện M’Đrắk.

Phân bổ kinh phí thực hiện Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ, địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính năm 2016

Ngày 27/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 439/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ, địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính năm 2016.

Triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng

Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1214/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng (tại Công văn số 1033/VPCP-TCCV ngày 09/02/2017 của Văn phòng Chính phủ).

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 36/BC-UBND về kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 40/BC-UBND về kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 24/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1282/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu xử lý đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, gồm các văn bản:

Tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2017

Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1233/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 1775/BTC-NSNN ngày 13/02/2017 của Bộ Tài chính về tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2017.

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1205/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 về ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017.

Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng dự án Cửa hàng xăng dầu, phân bón và vật liệu xây dựng Ba Phước

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 27/02/2017, về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Cửa hàng xăng dầu, phân bón và vật liệu xây dựng Ba Phước.

Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017-2020

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 1225/KH-UBND về việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia (ĐCQG) giai đoạn 2017-2020 nhằm tập trung chỉ đạo và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý, giáo viên, đảm bảo thực hiện kế hoạch xây dựng trường ĐCQG, củng cố vững chắc và nâng chất lượng các tiêu chí theo tiêu chuẩn của trường học ĐCQG.

Thực hiện Công văn số 601-CV/TU ngày 10/02/2017 của Tỉnh ủy

Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1175/UBND-NNMT gửi, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 601-CV/TU ngày 10/02/2017 của Tỉnh ủy về tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về đổi mới chính sách, pháp luật đất đai.

Ban hành Quy định về giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017, về việc Quy định về giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2017 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1213/UBND-NNMT, ngày 23/02/2017 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyên, thị xã, thành phố về việc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 28/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1317/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Ea H’leo, Doanh nghiệp tư nhân thương mại Năm Ngọc về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Cửa hàng kinh doanh chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp.

Ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh để GPMB dự án Cải tạo đường Hồ Chí Minh đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng nối với đường Lê Duẩn

Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1235/UBND-KT, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; Quỹ Phát triển đất tỉnh về việc ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh để GPMB dự án Cải tạo đường Hồ Chí Minh đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng nối với đường Lê Duẩn.

Tham mưu Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 24/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1257/UBND-KGVX, gửi các Sở: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 413/BVHTTDL-BQTG ngày 13/02/2017 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Triển khai các nội dung liên quan đến Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Ngày 24/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1269/UBND-TH gửi các Sở: Ngoại vụ, Văn hóa – Thể thao và Du lịch về việc triển khai các nội dung liên quan đến Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này