Ngân hàng Nhà nước đề xuất ký Hiệp định vay cho Dự án “Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới” với ADB

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1270/UBND-TH ngày 24/02/2017, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Ngân hàng Nhà nước đề xuất ký Hiệp định vay cho Dự án “Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới” với ADB.

Triển khai các văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 23/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1230/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai các văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm:

Đề nghị thống nhất chủ trương điều chỉnh danh mục dự án tại Công văn số 8121/BKHĐT-KTNN.

Ngày 23/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1226/UBND-TH, gửi Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị thống nhất chủ trương điều chỉnh danh mục dự án tại Công văn số 8121/BKHĐT-KTNN.

Lập Đề án đề nghị công nhận thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar là đô thị loại IV

Ngày 23/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1210/UBND-CN, gửi UBND huyện Cư M’gar về việc xét Công văn số 103/SXD-PTĐT ngày 17/01/2017 của Sở Xây dựng về trình phê duyệt chủ trương lập Đề án đề nghị công nhận thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar là đô thị loại IV.

Tham mưu xử lý văn bản.
Tham mưu xử lý văn bản. (28/02/2017, 15:30)

Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1076/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản sau:

Cung cấp thông tin về quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2016.

Ngày 22/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1149/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 329/BKHCN-TĐC, ngày 13/02/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc rà soát, cung cấp thông tin về quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2016.

Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1084/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc triển khai Văn bản số 204/TTg-ĐMDN ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

Chỉnh trang đô thị phục vụ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 .

Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1083/UBND-CN, gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc Chỉnh trang đô thị phục vụ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014.

Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1080/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 943/VPCP-QHĐP ngày 07/02/2017 của Văn phòng Chính phủ, về việc triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014.

Triển khai thực hiện các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về tiêu chuẩn chức danh, về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1078/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành ở tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 452-QĐ/TU ngày 09/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, Quyết định số 453-QĐ/TU ngày 09/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Quyết định cho Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Vũ thuê 728,8 m2 đất tại xã Cư ÊBur, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 23/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 401/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Vũ thuê 728,8 m2 đất tại xã Cư ÊBur, thành phố Buôn Ma Thuột và cho phép Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Vũ chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Di dời hệ thống cấp nước và cáp quang Hợp phần BMT2

Ngày 21/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 374/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Di dời hệ thống cấp nước và cáp quang Hợp phần BMT2 thuộc Tiểu dự án Buôn Ma Thuột – Dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk.

Quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 2.040 m2 đất tại xã Ea Hiu, huyện Krông Pắc từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

Ngày 20/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 364/QĐ- UBND về việc giao 2.040 m2 đất tại xã Ea Hiu, huyện Krông Pắc cho Chi hội tin lành Ea Hiu quản lý và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất tôn giáo) để xây dựng cơ sở sinh hoạt tôn giáo.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy lợi

Ngày 23/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 407/QĐ- UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Triển khai Công văn số 1175/VPCP- NC ngày 13/02/2017 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 22/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1125/UBND- NC gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về triển khai Công văn số 1175/VPCP- NC ngày 13/02/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng an ninh năm 2017.

Triển khai Công văn số 1016/VPCP- NC ngày 08/02/2017 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 22/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1126/UBND- NC gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về triển khai Công văn số 1016/VPCP- NC ngày 08/02/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2013- 2016” đến năm 2021.

Thực hiện Thông tư số 01/2017/TT- BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 22/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1163/UBND - TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về thực hiện Thông tư số 01/2017/TT- BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thay đổi Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND về việc thay đổi Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh.

Huy động khán giả tham gia Chương trình Đêm hội Diễn tấu cồng chiêng Tây Nguyên

Ngày 23/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1165/UBND-KGVX, gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc huy động khán giả tham gia Chương trình Đêm hội Diễn tấu cồng chiêng Tây Nguyên.

Ngày 22/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1162/UBND-KGVX, gửi các Sở, ngành của tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP, ngày 08/02/2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa: trong nội bộ”.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này