Phê duyệt Danh sách người có uy tín trong Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2017

Ngày 14/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 584/QĐ- UBND về việc phê duyệt Danh sách người có uy tín trong Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Bổ sung kinh phí xây dựng kênh tiêu nước tại khu vực trung tâm huyện Cư Kuin

Ngày 16/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 598/QĐ-UBND về việc bổ sung có mục tiêu năm 2017 cho huyện Cư Kuin để hỗ trợ kinh phí xây dựng kênh tiêu nước tại khu vực trung tâm huyện.

Bổ sung kinh phí khắc phục sự cố sập cầu Cư Păm, Km21 + 050, Tỉnh lộ 9

Ngày 16/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 599/QĐ-UBND về việc bổ sung có mục tiêu năm 2017 cho huyện Krông Bông để khắc phục sự cố sập cầu Cư Păm, Km21 + 050, Tỉnh lộ 9.

UBND thành phố Buôn Ma Thuột chính thức tiếp nhận hồ sơ qua mạng đối với 08 bộ thủ tục hành chính công

UBND thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, triển khai Quyết định 16/QĐ-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt nội dung và hình thức tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Từ ngày 15/3/2017, UBND thành phố Buôn Ma Thuột chính thức tiếp nhận, giải quyết 08 bộ thủ tục hành chính công qua mạng tại địa chỉ truy cập motcua.daklak.gov.vn

Khoảng 3.378 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ngày 14/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 587/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Hơn 862 triệu đồng mua thuốc khám, chữa bệnh cấp bách chưa có trong kế hoạch được duyệt năm 2017 cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ngày 6/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 501/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua thuốc khám, chữa bệnh cấp bách chưa có trong kế hoạch được duyệt năm 2017 cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ngày 6/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 499/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình số 08-CTr/TU ngày 06/12/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư TW Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 04/3/2005 về Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình số 11-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng.

Ngày 14/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 29-HD-TG hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình số 11-CTr/TU ngày 01/3/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII.

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Thao trường huấn luyện tổng hợp thị xã Buôn Hồ

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 07/3/2017, về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Thao trường huấn luyện tổng hợp thị xã Buôn Hồ.

Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 52/BC-UBND ngày 08/3/2017, về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố.

Chủ trương liên kết đào tạo năm 2017 Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Đắk Lắk

Ngày 14/3, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1676/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đắk Lắk về việc chủ trương liên kết đào tạo năm 2017 Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Đắk Lắk.

Báo cáo số liệu thống kê năm 2015 và năm 2016, đề xuất kế hoạch giai đoạn 2017-2020 và 2021-2025

Ngày 14/3, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1674/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 745/BGDĐT-ĐANN ngày 28/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo số liệu thống kê năm 2015 và năm 2016, đề xuất kế hoạch giai đoạn 2017-2020 và 2021-2025.

Thực hiện Công văn số 437/LĐTBXH-LĐTL ngày 14/02/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1670/UBND-KGVX ngày 13/3/2017, gửi Sở, Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 437/LĐTBXH-LĐTL ngày 14/02/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về đôn đốc thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty nhà nước.

Phê duyệt giá đất ở để xác định đơn giá thuê đất

Ngày 07/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 517/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất ở cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất và xác định đơn giá thuê đất cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại VN Đà Thành tại dự án Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ.

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá cho thuê đất thửa đất số 180, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 07/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 516/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với thửa đất số 180, tờ bản đồ địa chính số 77, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 07/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 520/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột để thực hiện công trình Trung tâm đào tạo nghề Du lịch và khách sạn Đam San tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Tham mưu xử lý văn bản.
Tham mưu xử lý văn bản. (16/03/2017, 10:17)

Ngày 07/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1598/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản:

Đôn đốc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ngày 07/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1594/UBND-NC, gửi các Sở, cơ quan, đơn vị của tỉnh có thực hiện TTHC, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thực hiện Công văn số 1536/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 06/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1512/UBND-NNMT, gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 1536/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tham mưu hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Ngày 09/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1658/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 2676/BTC-QLCS ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính, về hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này