Triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014.

Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1080/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 943/VPCP-QHĐP ngày 07/02/2017 của Văn phòng Chính phủ, về việc triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014.

Triển khai thực hiện các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về tiêu chuẩn chức danh, về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1078/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành ở tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 452-QĐ/TU ngày 09/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, Quyết định số 453-QĐ/TU ngày 09/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Quyết định cho Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Vũ thuê 728,8 m2 đất tại xã Cư ÊBur, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 23/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 401/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Vũ thuê 728,8 m2 đất tại xã Cư ÊBur, thành phố Buôn Ma Thuột và cho phép Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Vũ chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Di dời hệ thống cấp nước và cáp quang Hợp phần BMT2

Ngày 21/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 374/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Di dời hệ thống cấp nước và cáp quang Hợp phần BMT2 thuộc Tiểu dự án Buôn Ma Thuột – Dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk.

Quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 2.040 m2 đất tại xã Ea Hiu, huyện Krông Pắc từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

Ngày 20/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 364/QĐ- UBND về việc giao 2.040 m2 đất tại xã Ea Hiu, huyện Krông Pắc cho Chi hội tin lành Ea Hiu quản lý và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất tôn giáo) để xây dựng cơ sở sinh hoạt tôn giáo.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy lợi

Ngày 23/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 407/QĐ- UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Triển khai Công văn số 1175/VPCP- NC ngày 13/02/2017 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 22/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1125/UBND- NC gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về triển khai Công văn số 1175/VPCP- NC ngày 13/02/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng an ninh năm 2017.

Triển khai Công văn số 1016/VPCP- NC ngày 08/02/2017 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 22/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1126/UBND- NC gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về triển khai Công văn số 1016/VPCP- NC ngày 08/02/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2013- 2016” đến năm 2021.

Thực hiện Thông tư số 01/2017/TT- BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 22/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1163/UBND - TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về thực hiện Thông tư số 01/2017/TT- BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thay đổi Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND về việc thay đổi Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh.

Huy động khán giả tham gia Chương trình Đêm hội Diễn tấu cồng chiêng Tây Nguyên

Ngày 23/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1165/UBND-KGVX, gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc huy động khán giả tham gia Chương trình Đêm hội Diễn tấu cồng chiêng Tây Nguyên.

Ngày 22/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1162/UBND-KGVX, gửi các Sở, ngành của tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP, ngày 08/02/2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa: trong nội bộ”.

Thực hiện Công văn Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 22/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1150/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 606/BTNMT-KH ngày 16/02/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về điều chỉnh quy mô và kinh phí thực hiện dự án biến đổi khí hậu theo mức vốn quy định tại Nghị định số 73 của Chính phủ.

Tham mưu bố trí nguồn lực tiếp nhận Chương trình Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 21/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1113/UBND-TH, gửi Sở Tài chính , Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 198/TTg-QHQT ngày 08/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đề xuất Chương trình Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1110/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Trung ương, gồm:

Triển khai hoạt động kinh doanh xổ số điện toán của Công ty XSĐT Việt Nam

Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1107/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Công an tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk về việc thực hiện Công văn số 1151/BTC-TCNH ngày 24/01/2017 của Bộ Tài chính về hoạt động kinh doanh xổ số điện toán của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam.

Xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tại thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krông Ana

Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1094/UBND-NNMT, gửi Sở Tài chính, UBND huyện Krông Ana về việc xét Công văn số 89/SNN-TL ngày 12/01/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề nghị cho chủ trương và hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho các hộ dân thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krông Ana.

Thực hiện Thông báo số 73/TB-VPCP ngày 10/02/2017 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1073/UBND-NNMT gửi, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Tài nguyên và Môi trường

Điều tra Hợp tác xã nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1062/UBND-NN&MT gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc báo cáo kết quả điều tra Hợp tác xã nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1114/UBND-TH, ngày 21/02/2017 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhằm thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 07/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực”.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này