Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Công trình Trường THPT Krông Bông

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1266/QĐ-UBND, ngày 29/5/2017 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Công trình Trường THPT Krông Bông, hạng mục: Nhà đa chức năng, nhà cầu nối, nhà vệ sinh giáo viên, nhà để xe giáo viên, nhà sinh hoạt tổ chuyên môn kết hợp phòng truyền thống, phòng sinh hoạt đoàn đội và sân bê tông.

Rà soát, đánh giá thực trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 116/BC-UBND, ngày 29/5/2017 về việc rà soát, đánh giá thực trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4044/UBND-TH, ngày 29/5/2017 gửi Sở Ngoại vụ, nhằm thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế.

Xây dựng báo cáo sơ kết Quyết định số 5607-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4045/UBND-KGVX, ngày 29/5/2017 gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh về việc xây dựng báo cáo sơ kết Quyết định số 5607-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (06/06/2017, 09:26)

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4059/UBND-KGVX, ngày 29/5/2017 gửi Sở Nội vụ về việc tham mưu UBND tỉnh xử lý văn bản.

Áp dụng tạm thời giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4113/UBND-KGVX, ngày 31/5/2017 gửi Sở Thông tin và Truyền thông, nhằm triển khai công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc áp dụng tạm thời giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Hoàn thiện Bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4126/UBND-CN, ngày 31/5/2017 gửi Sở Xây dựng về việc hoàn thiện Bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Triển khai các văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4151/UBND-KGVX, ngày 31/5/2017 giao Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan triển khai các văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mở lớp đào tạo đại học vừa học vừa làm cho cán bộ chính quyền cấp xã

Ngày 31/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4133/UBND- TH gửi Sở Nội vụ về xử lý Tờ trình số 228/TTr- SNV ngày 08/5/2017 của Sở Nội vụ về việc xin chủ trương mở lớp đào tạo đại học vừa học vừa làm cho cán bộ chính quyền cấp xã tại tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016- 2020

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4207/UBND- KT gửi Sở Tài chính, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 6775/BTC- NSNN ngày 24/5/2017 của Bộ Tài chính về việc thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016- 2020.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ

Ngày 01/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4174/UBND- TH gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính về thực hiện thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ tại Công văn số 4951/VPCP- TCCV ngày 15/5/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Triển khai Công văn 2602/BTNMT-TCQLDĐ ngày 24/5/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 01/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4165/UBND- NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Công văn 2602/BTNMT-TCQLDĐ ngày 24/5/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về rà soát thiết kế kỹ thuật – dự toán chi tiết của huyện biên giới Ea Súp và Buôn Đôn.

Triển khai thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 29/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4016/UBND-CN, về việc triển khai thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Tăng cường thực hiện dự án VnSat

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3996/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 3752/BNN-HTQT, ngày 08/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về tăng cường chỉ đạo thực hiện dự án VnSat.

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3991/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Quyết định số 660/QĐ-BTP ngày 11/5/2017 của Bộ Tư pháp, về ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực nút giao đường Nguyễn Tất Thành với các đường Ngô Gia Tự, A Ma Jhao, Lý Tự Trọng và đường vành đai phía Tây với Tỉnh lộ 8, Hà Huy Tập thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 29/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4050/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Chi cục Quản lý đường bộ III.5, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc thực hiện Báo cáo số 62/BC-SGTVT ngày 09/5/2017 của Sở Giao thông vận tải báo cáo về tình hình giao thông tại nút giao đường Nguyễn Tất Thành - A Ma Jhao - Ngô Gia Tự, Lý Tự Trọng - Nguyễn Tất Thành và đề xuất hướng xử lý.

Triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đầu tư mở mới sử dụng nguồn vốn TPCP.

Ngày 29/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4036/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 3732/BNN-XD ngày 05/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đầu tư mở mới sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đầu tư.

Triển khai các Văn bản của Trung ương.

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4010/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế về việc thực hiện Thông báo số 220/TB-VPCP, ngày 12/5/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị toàn quốc về phát triển dược liệu Việt Nam và Thông tư số 05/2017/TT/BYT, ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế về việc quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1037/KH-BVHTTDL của BVHTTDL.

Ngày 29/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4022/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Du lịch tỉnh về việc triển khai Công văn số 4176/VPCP-KGVX ngày 25/4/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành và Kế hoạch số 1037/KH-BVHTTDL ngày 15/03/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường, chấn chỉnh hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch.

Chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT tại địa phương.

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4015/UBND-KGVX, gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc triển khai Công văn số 1922/BHXH-CSYT ngày 19/5/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm Y tế tại địa phương.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này