Triển khai Nghị định số 08/2017/NĐ- CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ

Ngày 17/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1014/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Nghị định số 08/2017/NĐ- CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí.

Mở lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở khóa 8

Ngày 17/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 355/QĐ- UBND về việc mở lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở khóa 8.

Điều chỉnh nguồn kinh phí của Quỹ Bảo trì đường bộ năm 2016

Ngày 16/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 347/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nguồn kinh phí của Quỹ Bảo trì đường bộ năm 2016.

Triển khai Thông tư số 48/2016/TT- BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 17/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1015/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Thông tư số 48/2016/TT- BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

Triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1056/UBND-KT, gửi các Sở, ban ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Xây dựng Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2016-2020.

Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1053/UBND-KT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 839/BKHĐT-PTDN ngày 06/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2016-2020.

Giao cơ quan thường trực thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của TTCP.

Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1047/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc xử lý Công văn số 53/BDT-CSDT ngày 08/02/2017 của Ban Dân tộc về việc giao cơ quan thường trực thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.

Rà soát, báo cáo tình hình thực hiện bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do.

Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1036/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 1249/BNN-KTHT ngày 10/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát, báo cáo tình hình thực hiện bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do.

Ngày 17/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1017/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc thực hiện Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.

Báo cáo danh mục dự án bố trí vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 .

Ngày 17/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1012/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công điện số 226/CĐ-TTg ngày 15/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương báo cáo danh mục dự án bố trí vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ổn định phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn

Nhằm giảm thiểu rủi ro cho người chăn nuôi lợn, cân đối nhu cầu cung cầu của thị trường thịt lợn, ngày 16/02/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 981/UBND-NNMT về việc ổn định phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh.

Chọn nông dân tiêu biểu tôn vinh tại “Đêm hội vào mùa”

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1018/UBND-NNMT, ngày 17/02/2017 gửi UBND các tỉnh: Lâm Đồng, Kon Tum, Đắk Nông, Gia Lai, Bình Phước, Đồng Nai, Quản Trị, Điện Biên, Sơn La về việc lựa chọn nông dân tiêu biểu tôn vinh tại “Đêm hội vào mùa” trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Đề nghị cho tỉnh Đắk Lắk triển khai dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời trên diện tích đất do Đoàn kinh tế Quốc phòng 737 quản lý

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1075/UBND-TH, ngày 21/02/2017 gửi Bộ Tư lệnh Quân khu V về việc đề nghị thống nhất chủ trương cho tỉnh Đắk Lắk triển khai dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời trên diện tích đất do Đoàn kinh tế Quốc phòng 737 quản lý tại huyện Ea Súp.

Rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1035/UBND-TH, ngày 20/02/2017 gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2016 và đăng ký nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh năm 2017.

Công tác đấu thầu thuốc tập trung và thuốc cho các cơ sở y tế công lập năm 2017

Ngày 17/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1023/UBND-KT, gửi các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về công tác đấu thầu thuốc tập trung và thuốc cho các cơ sở y tế công lập năm 2017.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ

Ngày 17/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1021/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Đăng ký bổ sung danh mục dự án đầu tư công trình trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 sử dụng nguồn vốn vay WB

Ngày 17/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1009/UBND-TH, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường về việc đăng ký bổ sung danh mục dự án đầu tư công trình trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 sử dụng nguồn vốn vay WB.

Triển khai văn bản của Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 16/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 986/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai văn bản của Bộ Xây dựng ban hành, gồm:

35 quán cà phê đăng ký phục vụ du khách tham quan vào dịp Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

UBND thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, tính đến thời điểm này đã có 35 quán cà phê đăng ký tham gia phục vụ cho du khách tham quan tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Công tác tổ chức Hội nghị XTĐT vùng Tây Nguyên và Hội thảo về phát triển điện gió, điện mặt trời tại Tây Nguyên.

Ngày 15/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 940/UBND-KT, gửi Ban Chỉ đạo Tây Nguyên về việc thực hiện Quyết định số 92-QĐ/BCĐTN ngày 03/01/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên về việc phê duyệt Đề án tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4 năm 2017, Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Đề án tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này