Triển khai Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10123/UBND - TH gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2016

Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3704/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2016.

Đầu tư dự án Nhà máy cấp nước sạch tại thôn Ea Tung, xã Ea Na, huyện Krông Ana

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10087/UBND-CN, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ITOM Việt Nam về việc Đầu tư dự án Nhà máy cấp nước sạch tại thôn Ea Tung, xã Ea Na, huyện Krông Ana.

Hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ea H’leo 1, huyện Ea H’leo.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10027/UBND-NNMT, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ea H’leo 1, huyện Ea H’leo.

Ấn phẩm, tờ rơi phục vụ các sự kiện năm APEC Việt Nam 2017.

Ngày 09/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10024/UBND-TH, gửi Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 1516/BNG-BC-QHCC, ngày 29/11/2016 của Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa, Ủy ban Quốc gia APEC 2017 về ấn phẩm, tờ rơi phục vụ các sự kiện năm APEC Việt Nam 2017.

Bố trí kinh phí để đảm bảo giao thông qua sông Krông Ana, huyện Krông Bông do cầu Cư Păm (Km21+050, tỉnh lộ 9) bị hư hỏng.

Ngày 12/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10042/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải về việc xét tờ trình số 202/TTr-UBND, ngày 05/12/2016 của UBND huyện Krông Bông, về việc đề nghị bố trí kinh phí để đảm bảo giao thông qua sông Krông Ana, huyện Krông Bông do cầu Cư Păm (Km21+050, tỉnh lộ 9) bị hư hỏng.

Theo dõi, quản lý các khu đất do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10122/UBND-CN ngày 14/12/2016, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng về việc theo dõi, quản lý các khu đất do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Kiểm tra, chấn chỉnh lại hoạt động kinh doanh tại Chợ đầu mối  Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10083/UBND-KT, gửi Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc xử lý Báo cáo số 238/BC-UBND ngày 25/11/2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tại Chợ đầu mối Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 13/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10116/UBND-NNMT, về việc xử lý Báo cáo số 72/BC/CT ngày 05/12/2016 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm, về giải quyết đơn kiến nghị của ông Phan Xuân Lương và các hộ dân thường trú tại xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar liên doanh với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm.

Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Ngày 13/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10093/UBND-NNMT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Xem xét hỗ trợ khác đối với các hộ không đủ điều kiện bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10094/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc xét Công văn số 901/CV-UBND ngày 29/11/2016 của UBND huyện Ea Kar về việc đề nghị chỉ đạo cưỡng chế, bảo vệ thi công và xem xét hỗ trợ khác đối với các hộ không đủ điều kiện bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Đề xuất đầu tư dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế FED Việt Nam.

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10075/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Tờ trình số 21/TTr ngày 06/12/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế FED Việt Nam về việc đề xuất đầu tư dự án công trình: Khu liên hợp thể thao vùng Tây Nguyên tại thành phố Buôn Ma Thuột – tỉnh Đắk Lắk, tiếp theo Công văn số 9737/UBND-TH ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tham mưu xử lý đề xuất thực hiện dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế FED Việt Nam.

Góp vốn của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thái Bình Dương vào Công ty TNHH hai thành viên Cà phê Cư Pul.

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10106/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Báo cáo số 352/BC-CT ngày 22/11/2016 của Công ty TNHH hai thành viên Cà phê Cư Pul về việc báo cáo tình hình góp vốn của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thái Bình Dương vào Công ty TNHH hai thành viên Cà phê Cư Pul.

Thực hiện CV số 10078/VPCP-KTN ngày 22/11/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10113/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc thực hiện Công văn số 10078/VPCP-KTN ngày 22/11/2016 của Văn phòng Chính Phủ, về việc báo cáo kết quả kiểm kê đất đai 2014.

Kế hoạch thực hiện công tác lễ tân, hậu cần phục vụ  Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017

Ngày 9/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 9986/KH-UBND về việc thực hiện công tác lễ tân, hậu cần phục vụ trong nước tham dự Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Sử dụng kinh phí còn thừa để mua vắc xin lỡ mồm long móng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10082/UBND-KT ngày 13/12/2016 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính về việc sử dụng kinh phí còn thừa để mua vắc xin lỡ mồm long móng dự trữ cho năm 2017, theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện Công văn số 2309/TCQLDĐ-CQHDĐ ngày 16/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 13/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10118/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 2309/TCQLDĐ-CQHDĐ ngày 16/11/2016 của Tổng cục quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường, về hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh.

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh-quốc phòng tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2016

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 246/BC-UBND về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh - quốc phòng tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2016.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về kịch bản chi tiết, Đề án của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Ngày 7/12, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 267/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về kịch bản chi tiết, Đề án của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

Ngày 8/12, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 518/KH-VPUBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017. Kế hoạch nhằm tăng cường nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách hành chính, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện kế hoạch, từ đó có thái độ tích cực tham gia công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này