Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án xây dựng khu vực Tượng đài Bác Hồ và các cháu thiếu nhi (giai đoạn 1)

Ngày 27/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 445/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án xây dựng khu vực Tượng đài Bác Hồ và các cháu thiếu nhi (giai đoạn 1).

Quyết định về việc thu hồi 33.994 m2 đất tại xã Ea Dar, huyện Ea Kar của Công ty TNHH đầu tư – xây dựng – thương mại Thành Tâm

Ngày 23/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 398/QĐ-UBND về việc thu hồi 33.994 m2 đất tại xã Ea Dar, huyện Ea Kar của Công ty TNHH đầu tư – xây dựng – thương mại Thành Tâm; giao 33.994 m2 đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc khám, chữa bệnh cấp bách cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 23/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 412/QĐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc khám, chữa bệnh cấp bách cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt giá đất cụ thể để giao đất tái định cư

Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 415/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch khu dân cư tổ liên gia 33, tổ dân phố 4, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định về việc thu hồi 714,37 ha đất tại xã Ea Bung, huyện Ea Súp của Công ty cổ phần địa ốc Thái Bình Phát

Ngày 23/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 397/QĐ-UBND về việc thu hồi 714,37 ha đất tại các khoảnh 2, 3, 5, 6 tiểu khu 267 và các khoảnh 3, 8 tiểu khu 268 tại xã Ea Bung, huyện Ea Súp thuộc Dự án đầu tư cải tạo rừng, khoanh nuôi quản lý bảo vệ rừng của Công ty cổ phần địa ốc Thái Bình Phát do vi phạm Luật Đất đai; giao 714,37 ha đất nêu trên cho UBND huyện Ea Súp quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Công trình: Trung tâm Mua bán giới thiệu các sản phẩm đặc trưng Tây Nguyên kết hợp với xăng dầu; Công trình: Đường chiến lược – Đường Mai Thị Lựu (đợt 1); Công trình: Đường Đông Tây, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt giá mua sắm vật tư, hóa chất lọc máu liên tục của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Ngày 23/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 411/QĐ - UBND về việc phê duyệt giá mua sắm vật tư, hóa chất lọc máu liên tục của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày 24/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 426/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại Khu dân cư đường Hà Huy Tập, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Ea Sô, huyện Ea Kar (giai đoạn 1)

Ngày 24/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 427/QĐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Ea Sô, huyện Ea Kar (giai đoạn1).

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cụm công nghiệp Tân An 1, 2

Ngày 27/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 448/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cụm công nghiệp Tân An 1, 2 (Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp)

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nhà lớp học 24 phòng Trường THPT Nguyễn Tất Thành, thị trấn M’Đrắk, huyện M’Đrắk

Ngày 27/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 449/QĐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nhà lớp học 24 phòng Trường THPT Nguyễn Tất Thành, thị trấn M’Đrắk, huyện M’Đrắk.

Phân bổ kinh phí thực hiện Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ, địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính năm 2016

Ngày 27/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 439/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ, địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính năm 2016.

Triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng

Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1214/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng (tại Công văn số 1033/VPCP-TCCV ngày 09/02/2017 của Văn phòng Chính phủ).

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 36/BC-UBND về kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 40/BC-UBND về kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 24/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1282/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu xử lý đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, gồm các văn bản:

Tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2017

Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1233/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 1775/BTC-NSNN ngày 13/02/2017 của Bộ Tài chính về tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2017.

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1205/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 về ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017.

Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng dự án Cửa hàng xăng dầu, phân bón và vật liệu xây dựng Ba Phước

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 27/02/2017, về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Cửa hàng xăng dầu, phân bón và vật liệu xây dựng Ba Phước.

Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017-2020

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 1225/KH-UBND về việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia (ĐCQG) giai đoạn 2017-2020 nhằm tập trung chỉ đạo và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý, giáo viên, đảm bảo thực hiện kế hoạch xây dựng trường ĐCQG, củng cố vững chắc và nâng chất lượng các tiêu chí theo tiêu chuẩn của trường học ĐCQG.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này