Giải quyết thuê đất tại Cụm công nghiệp Ea Ral, huyện Ea H’leo.

Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8674/UBND-NNMT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xét các Báo cáo: Báo cáo số 287/UBND-KTHT ngày 06/10/2016 và Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 11/10/2016 của UBND huyện Ea H’leo, về việc tình hình thực hiện các dự án của các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Ea Ral, huyện Ea H’leo.

Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8666/UBND-TH, gửi Văn phòng UBND tỉnh. Các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin Truyền thông, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Các đồng chí thành viên UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh số 58/TB-HĐND ngày 07/10/2016 về nội dung chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX.

Yêu cầu báo cáo nguồn kinh phí hỗ trợ khác cho các hộ khi nhà nước thu hồi đất

Ngày 26/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8581/UBND-NNMT, gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc yêu cầu báo cáo nguồn kinh phí hỗ trợ khác cho các hộ khi nhà nước thu hồi đất, đề xuất chủ trương cho phép UBND thành phố Buôn Ma Thuột được áp dụng hỗ trợ khác cho 11 hộ đất có thu hồi để xây dựng Công trình; xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thửa đất số 24, tờ bản số 32, đường Phan Bội Châu, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (03/11/2016, 15:21)

Ngày 26/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8590/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản gồm:

Cung cấp thông tin cho nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư

Ngày 26/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8593/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản về cung cấp thông tin cho nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư gồm:

Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8670/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ya Lốp (thôn 1, xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) về việc xét Công văn số 2048/SNN-CCKL ngày 12/10/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc đề nghị chấm dứt chủ trương Công ty Cổ phần cao su Tấn Nghiệp liên kết đầu tư với Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ya Lốp.

Chủ trương hỗ trợ cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 26/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8604/UBND-NN&MT, gửi các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc đề xuất chủ trương hỗ trợ cây trồng xen, cây trồng vượt mật độ của công trình đường Đông Tây, thành phố Buôn Ma Thuột.

Rút ngắn thời gian thực hiện cấp điện cho khách hàng theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 27/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8611/UBND-CN, gửi Bộ Công Thương về việc thực hiện Công văn số 9221/BCT-TCNL ngày 30/9/2016 của Bộ Công Thương về rút ngắn thời gian thực hiện cấp điện cho các khách hàng theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP.

Đề nghị bổ sung Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8617/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc xử lý đề nghị bổ sung Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Công tác quản lý, nuôi thả cá tại các hồ chứa do Công ty TNHH MTV QL công trình Thủy lợi Đắk Lắk quản lý.

Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8646/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo công tác quản lý, nuôi thả cá tại các hồ chứa do Công ty TNHH MTV QL công trình Thủy lợi Đắk Lắk quản lý.

Rà soát, tham mưu chủ trương treo Panô tuyên truyền biển đảo.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8655/UBND-KGVX, gửi các Sở: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc xử lý Công văn số 693/STTTT-BCXB, ngày 13/10/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông xin chủ trương cho Công ty TNHH MTV Truyền thông Văn Hiến được phối hợp với Sở vận động xã hội hóa các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp tài trợ tuyên truyền trực quan về biển, hải đảo Việt Nam bằng hình thức Panô tại các trường học.

Xây dựng Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam và tháng hành động Quốc gia về DS-KHHGĐ.

Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8657/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế về việc xây dựng Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam và tháng hành động Quốc gia về DS-KHHGĐ.

Triển khai thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình / dụng cụ tử cung năm 2016.

Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8680/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 7343/BYT-TCDS ngày 07/10/2016 của Bộ Y tế về việc hỗ trợ nguồn lực triển khai thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ)/dụng cụ tử cung (DCTC) năm 2016.

Đầu tư dự án Nhà làm việc, giảng đường, nhà lớp học 18 phòng Trường Cao đẳng Nghề Đắk Lắk.

Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8678/UBND-TH ngày 28/10/2016, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trường Cao đẳng Nghề Đắk Lắk về việc đầu tư dự án Nhà làm việc, giảng đường, nhà lớp học 18 phòng Trường Cao đẳng Nghề Đắk Lắk.

Xử lý đơn kiến nghị của ông Vũ Trọng Luyến

Ngày 27/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8642/UBND-NN&MT về việc xử lý đơn kiến nghị của ông Vũ Trọng Luyến cư trú tại 910 Hùng Vương, tổ dân phố 6, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ. Nội dung đơn kiến nghị cuả ông có liên quan đến kiến nghị việc áp giá đền bù cây vải không đảm bảo giá trị đầu tư thực tế, gây thiệt hại kinh tế cho gia đình ông khi Nhà nước giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng.

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm

Ngày 21/10, UBND tỉnh ban hành Công văn 210/BC-UBND về việc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm.

Lập thủ tục thuê đất triển khai dự án đầu tư trồng rừng, trồng cây ăn quả tại tiểu khu 533, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn.

Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8687/UBND-NNMT, gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH Sài Gòn Cao Nguyên về việc lập thủ tục thuê đất triển khai dự án đầu tư trồng rừng, trồng cây ăn quả tại tiểu khu 533, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn.

Quyết định cho Trường mầm non tư thục 1/6 thuê 507m2 đất tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 28/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3204/QĐ-UBND về việc cho Trường mầm non tư thục 1/6 thuê 507m2 đất tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Mở rộng Trường mầm non tư thục 1/6

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án Mở rộng Trường mầm non tư thục 1/6 vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 28/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3203/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án Mở rộng Trường mầm non tư thục 1/6 vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 552 m2 đất tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

Ngày 28/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3216/QĐ-UBND về việc giao 552 m2 đất tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn cho UBND xã Ea Wer; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để xây dựng Hội trường thôn 9.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này