Phê duyệt Kịch bản Chương trình nghệ thuật bế mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 331/QĐ-UBND, ngày 15/2/2017 về việc phê duyệt Kịch bản Chương trình nghệ thuật bế mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng dự án Thương mại, dịch vụ và Văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư nông nghiệp Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Thương mại, dịch vụ và Văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư nông nghiệp Đắk Lắk.

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng cột mốc số 41 trên tuyến biên giới tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Xây dựng cột mốc số 41 trên tuyến biên giới tỉnh Đắk Lắk.

Tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Ngày 10/02, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 864/UBND-TH về việc tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch chuyển mã vùng điện thoại

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 77/STTTT-BCVT, ngày 09/02/2017 gửi UBND tỉnh về việc đề nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo thực hiện Kế hoạch chuyển mã vùng điện thoại trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Hiện đại hóa hành chính năm 2017

Ngày 09/02/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 01/KH-STTTT, về việc triển khai nhiệm vụ Hiện đại hóa hành chính theo Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2017.

Ban hành Kế hoạch phát triển thể dục, thể thao tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017-2020

Ngày 13/2/2017, UBND tỉnh có Quyết định số 312/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển thể dục, thể thao (TDTT) tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017-2020.

Xét thăng hạng đối với viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú.

Ngày 13/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 869/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch , Sở Nội vụ về việc triển khai Công văn số 328/BVHTTDL-TCCB ngày 06/02/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xét thăng hạng đối với viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú.

Lấy tên Danh nhân lịch sử văn hóa Tể tướng, Tiến sĩ Nguyễn Khiêm Ích để đặt tên cho đường, phố và công trình.

Ngày 13/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 870/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xử lý Công văn số 01/2017/BQLTT ngày 02/02/2017 của Ban Quản lý Tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa Tể tướng, Tiến sĩ Nguyễn Khiêm Ích về việc sớm lấy tên Danh nhân lịch sử văn hóa Tể tướng, Tiến sĩ Nguyễn Khiêm Ích để đặt tên cho đường, phố và công trình.

Thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính sách xã hội.

Ngày 13/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 868/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Đắk Lắk, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh về việc thực hiện Công văn số 723/VPCP-KTTH ngày 24/01/2017 của Văn phòng Chính phủ, về thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính sách xã hội.

Triển khai các Thông tư của Bộ Tài chính.

Ngày 09/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 801/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Thông tư của Bộ Tài chính, gồm:

Tăng cường tuyên truyền công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Ngày 07/02, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã có Công văn số 317/BCH-CT về việc tiếp tục tuyên truyền công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Phê duyệt giá đất để xác định đơn giá thuê đất

Ngày 09/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 270/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để xác định đơn giá thuê đất cho Công ty TNHH Trường Linh tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình các Trạm Y tế xã thuộc huyện Cư Kuin

Ngày 08/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 253/QĐ- UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trạm Y tế xã Ea Hu, Trạm Y tế xã Đray Bhăng, Trạm Y tế xã Ea Ktur, Trạm Y tế xã Cư Êwi, Trạm Y tế xã Ea Tiêu, Trạm Y tế xã Hòa Hiệp, Trạm Y tế xã Ea Bhôk, Trạm Y tế xã Ea Ning, huyện Cư Kuin.

Phê duyệt Phương án hỗ trợ và bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2017 cho huyện Ea Kar

Ngày 09/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 298/QĐ- UBND về việc phê duyệt Phương án hỗ trợ và bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2017 cho huyện Ea Kar để chi trả cho người lao động tại Hợp tác xã kinh doanh điện, nước Ea Kar.

Triển khai Quyết định số 229/QĐ- BCT ngày 23/01/2017 của Bộ Công Thương

Ngày 09/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 803/UBND- KT gửi Sở Công Thương về triển khai Quyết định số 229/QĐ- BCT ngày 23/01/2017 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển hệ thống kho hàng hóa tại các cửa khẩu khu vực biên giới Việt Nam – Lào và biên giới Việt Nam – Campuchia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2020

Ngày 09/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 802/UBND- KT gửi Sở Công Thương về triển khai Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025.

Triển khai thực hiện Thông tư số 330/2016/TT-BTC

Ngày 09/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 808/UBND- KT gửi Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện Thông tư số 330/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để bảo vệ diện tích rừng tự nhiên của công ty lâm nghiệp phải tạm dừng khai thác theo Quyết định 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Quyết định số 69/QĐ- BNN-VPĐP, ngày 09/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 09/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 841/UBND- NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Quyết định số 69/QĐ- BNN-VPĐP, ngày 09/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này