Triển khai Công văn số 4711/VPCP- KTTH ngày 09/5/2017 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 22/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3784/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 4711/VPCP- KTTH ngày 09/5/2017 của Văn phòng Chính phủ, về việc sử dụng tiền trồng rừng thay thế nộp vào quỹ Bảo vệ và phát triển rừng các tỉnh.

Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh học nghề năm 2017

Ngày 23/5/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1218/QĐ- UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh học nghề năm 2017.

Phối hợp thực hiện công trình cầu Số 30, Km 103+706 trên Quốc lộ 26

Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3859/UBND-CN, gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; UBND huyện Ea Kar về việc phối hợp thực hiện công trình cầu Số 30, Km 103+706 trên Quốc lộ 26.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; tăng cường công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 23/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3851/UBND-CN, gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 17/4/2017, Thông báo số 153-TB/VPTU ngày 18/4/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy.

Hỗ trợ Đoàn công tác rà soát, điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng

Ngày 23/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3840/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Công văn số 705/TCLN-KL ngày 16/5/2017 của Tổng cục Lâm nghiệp về hỗ trợ Đoàn điều tra, khảo sát, đánh giá, rà soát, điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng.

Ngày 22/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3786/UBND-TH, gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành về việc triển khai các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy trong đợt công tác kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2017 và phương hướng quý II/2017 tại các huyện, thị xã, thành phố.

Sơ kết triển khai thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3809/UBND-KGVX gửi Sở Nội vụ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh về việc sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong, theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ.

Hướng dẫn sinh hoạt Chuyên đề năm 2017 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn số 38-HD/TG, ngày 25/5/2017 về sinh hoạt Chuyên đề năm 2017 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU của Tỉnh ủy

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 3606/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Báo cáo công tác thi hành án hành chính

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 107/BC-UBND về công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh từ khi Luật Tố tụng hành chính năm 2010 có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2017.

Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán

Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3939/UBND-NNMT, gửi các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Ủy nhiệm thu thuế đối với xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3911/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc ủy nhiệm thu thuế đối với xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Chương trình phối hợp khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2017.

Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3907/UBND-KGVX, gửi Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Chương trình phối hợp khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2017.

Phối hợp cung cấp thông tin thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3890/UBND-TH ngày 24/5/2017, gửi Cục Thuế tỉnh về việc thực hiện Công văn số 400-CV/BCĐTN ngày 15/5/2017 của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, về chỉ đạo thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/12/2016, ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Thực hiện văn bản của Trung ương

Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3858/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện văn bản của Trung ương, gồm:

Phối hợp thực hiện Chương trình truyền hình trực tiếp “Cặp lá yêu thương” tại tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 3917/KH-UBND, ngày 24/5/2017 về việc phối hợp thực hiện Chương trình truyền hình trực tiếp “Cặp lá yêu thương” tại tỉnh Đắk Lắk.

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1198/QĐ-UBND, ngày 22/5/2017 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2017

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1177/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng chống thiên tai (Quỹ PCTT) năm 2017.

Triển khai Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3780/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Triển khai sử dụng hệ thống thông tin quản lý tài chính DNNN

Ngày 22/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3760/UBND- KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 5645/BTC- TCDN ngày 03/5/2017 của Bộ Tài chính về việc triển khai sử dụng Hệ thống thông tin quản lý tài chính DNNN.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này