Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Kế hoạch số 12/KH-STTTT về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017.

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, lãng phí

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn số 31-HD/TG về công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Thực hiện Quyết định số 329/QĐ-KGVX ngày 15/3/2017 của Thủ tường Chính phủ

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2065 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2050/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 2996/BTC-QLCS ngày 07/3/2017 của Bộ Tài chính, về chốt dữ liệu trong CSDL Quốc gia về TSNN để báo cáo Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 3.

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 127/TB-VPCP ngày 10/3/2017

Ngày 27/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2074/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 127/TB-VPCP ngày 10/3/2017.

Công bố và xếp hạng Chỉ số mức độ phát triển và ứng dựng Công nghệ thông tin – truyền thông năm 2016 của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 716/QĐ-UBND về việc công bố và xếp hạng Chỉ số mức độ phát triển và ứng dựng Công nghệ thông tin – truyền thông năm 2016 của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai thực hiện Thông báo số 127/TB-VPCP ngày 10/3/2017 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 22/3/2017, UBND ban hành Công văn số 1968/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 127/TB-VPCP ngày 10/3/2017 của Văn phòng Chính phủ về chấm dứt việc tiếp nhận xe ô tô của doanh nghiệp biếu, tặng theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường đầu tư và phát triển công tác phục hồi chức năng và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Ngày 21/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1945/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế về việc thực hiện Công văn số 317/BYT-KCB ngày 19/01/2017 của Bộ Y tế về tăng cường đầu tư và phát triển công tác phục hồi chức năng và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Ngày 23/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1980/UBND-KT, gửi các Sở: Tài chính, Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh về việc xử lý Công văn số 206/SCT-QLTM ngày 22/02/2017 của Sở Công Thương về tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (28/03/2017, 10:50)

Ngày 22/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1951/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản gồm:

Triển khai Công văn số 645/LĐTBXH-TE

Ngày 22/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1959/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai Công văn số 645/LĐTBXH-TE ngày 27/02/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn công tác trẻ em năm 2017.

Tham mưu rà soát khả năng cân đối vốn đầu tư XDCB năm 2018 và các năm tiếp theo

Ngày 22/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1960/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu rà soát khả năng cân đối vốn đầu tư XDCB năm 2018 và các năm tiếp theo.

Triển khai văn bản của Trung ương

Ngày 21/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1944/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế về việc triển khai Thông tư số 52/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và hoạt động của Hội đồng Giám định y khoa các cấp.

Ban hành quy định giá bồi thường cây trồng, hoa màu gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 23/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy định giá bồi thường cây trồng, hoa màu gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 22/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 649/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Đắk Lắk.

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh.

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2000/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về thực hiện Công văn số 1242/TCĐBVN-ATGT ngày 07/3/2017 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc thông báo kết quả kiểm soát tải trọng xe tháng 02 năm 2017.

Triển khai Công văn số 827/BTNMT-TCMT ngày 01/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2021/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 827/BTNMT-TCMT ngày 01/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát và đánh giá kết quả thực hiện Luật Đa dạng sinh học.

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010.

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2007/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 303/BTĐKT-VI ngày 02/3/2017 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp.

Hướng dẫn thanh toán, quyết toán kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2012/UBND-KT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1848/BTC-ĐT, ngày 13/02/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán, quyết toán kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

Thực hiện Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2022/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3, Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này