Đề án thí điểm Đồng quản lý rừng gắn với việc triển khai có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 290/QĐ-UBND, ngày 09/02/2017 về việc phê duyệt Đề án thí điểm Đồng quản lý rừng gắn với việc triển khai có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin.

Tham mưu xử lý văn bản (15/02/2017, 13:52)

UBND tỉnh ban hành Công văn số 817/UBND-TH, ngày 09/02/2017 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu UBND tỉnh xử lý văn bản.

Phê duyệt kịch bản Lễ hội đường phố trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017

Ngày 10/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 306/QĐ- UBND về việc phê duyệt kịch bản Lễ hội đường phố trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Báo cáo kết quả khảo sát thực trạng đường địa giới chưa thống nhất giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa.

UBND tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 21/BC-UBND báo cáo kết quả khảo sát thực trạng đường địa giới chưa thống nhất giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa.

Phê duyệt Đề án tổ chức Đêm hội vào mùa chủ đề “ Cho Tây Nguyên thêm xanh”.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 224/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đêm hội vào mùa chủ đề “ Cho Tây Nguyên thêm xanh”.

Báo cáo tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và một số kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 01/2017.

Ngày 03/02, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 23/BC-UBND Báo cáo tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; một số kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 01/2017.

Triển khai thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 08/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 772/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 08/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 776/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính).

Đăng ký và thống kê hộ tịch

Ngày 07/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 748/UBND- NC gửi Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan về thực hiện Quyết định số 101/QĐ- TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024.

Triển khai thực hiện Quyết định số 2544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 711/UBND- KT gửi Sở Tài chính về triển khai thực hiện Quyết định số 2544/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016- 2020.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2017

Ngày 06/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 715/UBND- CN gửi Sở Công Thương về triển khai thực hiện Công văn số 467/BCT- TCNL ngày 16/01/2017 của Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2017.

Cho phép thực hiện dự án khoa học và công nghệ Sản xuất thử nghiệm cây Hồng hoa tại huyện Lắk và huyện Buôn Đôn

Ngày 08/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 267/QĐ- UBND về việc cho phép thực hiện dự án khoa học và công nghệ “Sản xuất thử nghiệm cây Hồng hoa (Hibiscus sabdariffa L.) tại huyện Lắk và huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk”.

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, Hạng mục di dời đường dây 35 Kv

Ngày 08/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 265/QĐ- UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, Hạng mục di dời đường dây 35 Kv (Đường dây 371 F1 và đường dây 375 F1).

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trạm Y tế xã Ia Jlơi, Trạm Y tế xã Ea Rốc, Trạm Y tế xã Cư M’Lan, huyện Ea Súp

Ngày 08/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 257/QĐ- UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trạm Y tế xã Ia Jlơi, Trạm Y tế xã Ea Rốc, Trạm Y tế xã Cư M’Lan, huyện Ea Súp.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình hạng mục Giếng khoan các Trạm Y tế xã

Ngày 08/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 254/QĐ- UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trạm Y tế xã Yang Tao, Trạm Y tế xã Nam Ka, huyện Lắk; Trạm Y tế xã Cư Pơng, Trạm Y tế xã Ea Ngai, huyện Krông Búk; Trạm Y tế xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, hạng mục Giếng khoan.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trạm Y tế xã Ea Yông, huyện Krông Pắc

Ngày 08/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 258/QĐ- UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trạm Y tế xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, hạng mục Nhà trạm chính, đài nước 3m3, vườn thuốc nam, hạ tầng kỹ thuật, hàng rào.

Phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư của Ban quản lý dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” tỉnh Đắk Lắk

Ngày 08/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 256/QĐ- UBND về việc phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư và chi phí quản lý dự án đợt I năm 2017 của Ban quản lý dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” tỉnh Đắk Lắk.

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Ngày 08/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 255/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Xếp hạng Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 07/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 249/QĐ-UBND về việc xếp hạng Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột.

Thẩm định danh sách, dự toán kinh phí tinh giản biên chế đợt I (lần 2) năm 2017

Ngày 08/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 788/UBND- TH gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về danh sách và dự toán kinh phí tinh giản biên chế đợt I (lần 2) năm 2017 (Từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 30/6/2017).

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này