Triển khai các văn bản của Chính phủ

Ngày 05/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 76/UBND-CN, gửi các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Chính phủ, gồm:

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Mắt tỉnh

Ngày 12/01/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 80/QĐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc khám, chữa bệnh đối với danh mục không trúng thầu 06 tháng cuối năm 2016 cho Bệnh viện Mắt tỉnh.

Quyết định thu hồi 15.586,5 m2 đất của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Ngày 13/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 97/QĐ- UBND về việc thu hồi 15.586,5 m2 đất tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; giao cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột quản lý theo Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Điều chỉnh Quyết định số 318/QĐ- UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh

Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 81/QĐ- UBND về việc điều chỉnh mục 3, Khoản IV, Phụ lục III, ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ- UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh.

Thực hiện QĐ số 4559/QĐ-BNN-TY ngày 03/11/2016 của Bộ NN&PTNT.

Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 222/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Quyết định số 4559/QĐ-BNN-TY ngày 03/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực thú y.

Thực hiện CV số 11205/BNN-CN ngày 29/12/2016 của Bộ NN&PTNT.

Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 221/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện công văn số 11205/BNN-CN ngày 29/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hỗ trợ ổn định phát triển chăn nuôi lợn.

Kiểm tra, rà soát các nội dung liên quan giải phóng mặt bằng, tái định cư Khu Trung tâm văn hóa tỉnh.

Ngày 10/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 178/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 2998/SXD-QHKT ngày 27/12/2016 của Sở Xây dựng về việc phương án quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư Khu Trung tâm văn hóa tỉnh.

Đánh giá khả năng vay và trả nợ của dự án WEIDAP do ADB tài trợ.

Ngày 10/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 177/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 11079/BNN-HTQT, ngày 26/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đánh giá khả năng vay và trả nợ của các tỉnh tham gia dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán” (WEIDAP) do ADB tài trợ.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đo đạc và chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng

Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 96/QĐ- UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đo đạc và chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Báo cáo cụ thể việc bàn giao các trường Phổ thông dân tộc nội trú.

Ngày 10/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 176/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ về việc Báo cáo cụ thể việc bàn giao các trường Phổ thông dân tộc nội trú.

Đề nghị nộp hồ sơ dự tuyển và tiếp nhận Trợ giảng Tiếng Anh Fulbright năm học 2017-2018.

Ngày 06/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 134/UBND-TH, gửi Trường Đại học Tây Nguyên về việc thực hiện Tờ trình số 2501/TT-ĐHTN-KH&QHQT, ngày 27/12/2016 của Trường Đại học Tây Nguyên về việc xin chủ trương cho phép nộp hồ sơ dự tuyển và tiếp nhận Trợ giảng Tiếng Anh theo Chương trình Trợ giảng Tiếng Anh Fulbright năm học 2017-2018.

Công bố hết dịch Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 85/QĐ- UBND về việc công bố hết dịch Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh.

Ủy quyền cho UBND huyện M’Đrắk Quyết định thu hồi đất

Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 83/QĐ- UBND về việc Ủy quyền cho UBND huyện M’Đrắk Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Ủy quyền cho UBND huyện Krông Bông Quyết định thu hồi đất

Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 83/QĐ- UBND về việc Ủy quyền cho UBND huyện Krông Bông Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Ủy quyền cho UBND huyện Ea Kar Quyết định thu hồi đất

Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 83/QĐ- UBND về việc Ủy quyền cho UBND huyện Krông Bông Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Krông BôngThượng.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Vầm

UBND vừa có Thông báo số 284/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Vầm.

Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn.

Hơn 15,2 tỷ đồng thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 – 2020.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 – 2020.

Chấn chỉnh tình hình triển khai, thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10652/UBND-NC gửi các cơ quan, đơn vị có thực hiện thủ tục hành chính thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chấn chỉnh tình hình triển khai, thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn.

Triển khai thực hiện Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10431/UBND-NNMT gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp, Vườn quốc gia, Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng trên địa bàn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này