Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 31/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2016.

Báo cáo công tác chuẩn bị cho Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Ngày 20/02, Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 ban hành Báo cáo số 04/BC-BTC báo cáo Ban Chỉ đạo Lễ hội một số công tác chuẩn bị cho Lễ hội.

Đồng ý cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh được liên kết đào tạo bậc đại học năm 2017

UBDN tỉnh ban hành Công văn số 1002/UBND-KGVX, ngày 16/02/2017 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh về việc đồng ý cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh được liên kết đào tạo bậc đại học năm 2017.

Thống nhất danh mục dự kiến thực hiện công tác bảo trì đường bộ năm 2017

Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh ban hành Công văn số 03/QBTĐB-HĐQT, ngày 16/02/2017 gửi các đơn vị của tỉnh có liên quan về việc thống nhất danh mục dự kiến thực hiện công tác bảo trì đường bộ năm 2017.

Đặt hàng nhiệm vụ năm 2018 thuộc Chương trình KH&CN cấp Quốc gia CTDT/16-20

Ngày 17/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1013/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc về triển khai Công văn số 82/UBDT- TH ngày 10/02/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc đặt hàng nhiệm vụ năm 2018 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia CTDT/16-20.

Thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch để xét chuyển viên chức sang công chức

Ngày 16/02/20167, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 351/QĐ- UBND về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch để xét chuyển viên chức sang công chức.

Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thành lập Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh

Ngày 16/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 348/QĐ- UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thành lập Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Nghị định số 08/2017/NĐ- CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ

Ngày 17/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1014/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Nghị định số 08/2017/NĐ- CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí.

Mở lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở khóa 8

Ngày 17/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 355/QĐ- UBND về việc mở lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở khóa 8.

Điều chỉnh nguồn kinh phí của Quỹ Bảo trì đường bộ năm 2016

Ngày 16/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 347/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nguồn kinh phí của Quỹ Bảo trì đường bộ năm 2016.

Triển khai Thông tư số 48/2016/TT- BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 17/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1015/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Thông tư số 48/2016/TT- BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

Triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1056/UBND-KT, gửi các Sở, ban ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Xây dựng Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2016-2020.

Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1053/UBND-KT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 839/BKHĐT-PTDN ngày 06/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2016-2020.

Giao cơ quan thường trực thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của TTCP.

Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1047/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc xử lý Công văn số 53/BDT-CSDT ngày 08/02/2017 của Ban Dân tộc về việc giao cơ quan thường trực thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.

Rà soát, báo cáo tình hình thực hiện bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do.

Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1036/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 1249/BNN-KTHT ngày 10/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát, báo cáo tình hình thực hiện bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do.

Ngày 17/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1017/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc thực hiện Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.

Báo cáo danh mục dự án bố trí vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 .

Ngày 17/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1012/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công điện số 226/CĐ-TTg ngày 15/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương báo cáo danh mục dự án bố trí vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ổn định phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn

Nhằm giảm thiểu rủi ro cho người chăn nuôi lợn, cân đối nhu cầu cung cầu của thị trường thịt lợn, ngày 16/02/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 981/UBND-NNMT về việc ổn định phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh.

Chọn nông dân tiêu biểu tôn vinh tại “Đêm hội vào mùa”

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1018/UBND-NNMT, ngày 17/02/2017 gửi UBND các tỉnh: Lâm Đồng, Kon Tum, Đắk Nông, Gia Lai, Bình Phước, Đồng Nai, Quản Trị, Điện Biên, Sơn La về việc lựa chọn nông dân tiêu biểu tôn vinh tại “Đêm hội vào mùa” trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Đề nghị cho tỉnh Đắk Lắk triển khai dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời trên diện tích đất do Đoàn kinh tế Quốc phòng 737 quản lý

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1075/UBND-TH, ngày 21/02/2017 gửi Bộ Tư lệnh Quân khu V về việc đề nghị thống nhất chủ trương cho tỉnh Đắk Lắk triển khai dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời trên diện tích đất do Đoàn kinh tế Quốc phòng 737 quản lý tại huyện Ea Súp.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này